Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žūklỹs
Reikšmė:
žvejys
Straipsnelis:
Lietuvių kalboje kontrakcija žuv(i) į žū paliudyta žodžio žūklỹs, (acc. sg.) žū̃klį ‘žvejys’. Panašu, kad tai antrinis derivatas iš nomen agentis žuvi̇̀kas ‘žvejys’ su -lỹs, būtent *žuviklỹs, acc. *žùviklį, iš kurio -ik- sinkopės būtų iš kontrakcijos keliu kilo inovacinis šaknies žū(k)- ilgumas. Plg. -ik- sinkopės sukeltus lietuvių kalbos akūtus tokiuose slavizmuose, kaip žùl’kas (iš žulikas): šál’kas (iš šãlikas)…
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 22
Antraštė:
žuklỹs
Straipsnelis:
Autorius aiškina armėnų kalbos atskirų garsų pakitimus, lygindamas su ide. atitikmenimis. Ide. *k, * > arm. k: *g̑hū-ko- (*g̑hi̯ū-ko-?) > jukn ‘žuvis’ [šalia jułb ‘ikrai’? Plg. pr. suckis (pl. acc. suckans) ‘žuvis’, lie. žuk- ‘žuvis’ žodyje žuk-lỹs ‘žvejys’ ir kt. šalia gr. ἰχθῦς, -ύος ‘žuvis’].
Šaltinis:
Джаукян 1982, 51–52
Antraštė:
žklỹs
Reikšmė:
Fischer
Straipsnelis:
žr. žuvis
Šaltinis:
Blažek 2009, 44
Antraštė:
žklỹs
Reikšmė:
Fischer
Straipsnelis:
žr. žuvis
Šaltinis:
Blažek 2009, 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas