Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
židuika
Reikšmė:
milžtuvė, Milchtopf
Straipsnelis:
siduko E. 353 ‘Siebtopf’; kad pr. žodis ne skolinys iš s. le. *sitъko (> sitko ‘sietas, rėtis’), apie tai mano Briukneris AfslPh. XX 498 bei Mikola Balt. u. Slav. 20, nurodo ir -d-, ir reikšmė. Patikimiau Būga KSn. 185 siduko sieja su seydis bei lie. židuika ‘pienpuodis’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 304

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas