Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiẽdžius
Straipsnelis:
Lie. žiẽdžius, le. zdun ‘žiedžius’, s. r. зьдъ ‘molis’, зьданыи ‘molinis’; Įdomus atvejis – lie. žiedžiù ‘lipdau, formuoju’, s. r. зижду ‘kuriu’, kur tik bl.-sl. areale įvyko metatezė šaknyje *dheig̑h- > *g̑heidh-, plg. lo. fingo ‘lipdau, formuoju’, go. deigan ‘minkyti, minti’ ir kt. (E. Fraenkel LEW, 1307).
Šaltinis:
Откупщиков 1971, 120

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas