Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žìgas
Reikšmė:
toks vabalas
Straipsnelis:
Lie. žìgas ‘toks vabalas’, greičiausiai atsiradęs iš lie. žỹgis (Fraenkel 1965, 1308), nėra plačiai paplitęs gyvojoje kalboje ir dažniausiai žinomas iš dvikalbių žodynų ir literatūros tekstų.
Šaltinis:
Sinkevičiūtė 2007, 119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas