Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žilaĩnė
Reikšmė:
žemė prie šlyno (trm.)
Straipsnelis:
Nors tai tikrai stambus, taisyklingos darybos žodis, (vartojamas tik šaltinių šnektoje Šalčininkų raj., Dieveniškių apylinkėje), bet greičiausia tai tos pačios reikšmės baltarusių sivák vertalas.
Šaltinis:
Grinaveckienė 1994, 118
Antraštė:
žilai̇̃nė
Reikšmė:
Rod
Straipsnelis:
Priskirti vertiniams žilai̇̃nę ‘šlynynę’ pirmiausia turbūt leidžia jos spalvos nusakymas grynai br. šnektų pavyzdžiu, plg. žilai̇̃nė – tai jų cibák. Šlỹnas iš tikrųjų yra melsvai pilkas, o [izoliuotos lie. šnektos Baltarusijoje] šią spalvą priešingai daugeliui kitų lie. šnektų Lietuvoje vadina žilà, dar plg. lie. pilkà várna, izoliuotų lie. šnektų žilà várna ir br. сібаа́я варо́на. […] žilai̇̃nė, be to, iki šiol nebuvo pažįstama Lietuvos šnektoms, o jos priesaga -ainė kitaip negu lie. kalboje yra pridedama ne prie daiktavardžių (plg. Skardžius, Ž. d., 286 t.), o visai taip, kaip ir br. šnektose – prie būdvardžių.
Šaltinis:
Grinaveckienė 1997, 193

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas