Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žinià
Straipsnelis:
[Aptariami pragermanų skoliniai į pabaltijų finų ir lapių kalbas.] Suomių kone(h) ‘Maschine, Werkzeug (ir kt.)’, karel. koneh ‘Zauber’ < *koneš yra iš pragerm. *gn̥(H)-yo- (germ. *kunja-: s. isl. kyn n. ‘Wunder, etwas Verwunderliches, Merkwürdiges’ ) < ide. *g̑n̥h₃-yo-, plg. lie. žinià ‘Nachricht, Kunde, Wissen; Kunst, Zauberei’.
Šaltinis:
Koivulehto 2004, 305–306
Antraštė:
žinià
Straipsnelis:
žr. žymė
Šaltinis:
Койвулехто 1988-1996 (1997), 162

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas