Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiniuõlis
Reikšmė:
burtininkas, žynys
Straipsnelis:
Pateikiamos R. Trautmano nenurodytos reališir rekonstruotosios baltų-slavų leksikos izoglosos.] Lie. žiniuõlis ‘burtininkas, žynys’ – r. знальщина ‘žynių susirinkimas’ ir pan. (Rekonstruojamą *зналь ‘žynys’ turėjo visiškai atitikti lie. žinuõlis. Pastaroji forma su žiniuõlis sutinka visai taip, kaip lie. žinū̃nas sutinka su žiniū̃nas ar kaip r. знам- sutinka su зням- (žodyje знямка).
Šaltinis:
Откупщиков 1988, 13
Antraštė:
žiniuõlis
Straipsnelis:
[Šių bl.-sl. tarminės leksikos izoglosų žodynai nėra užfiksavę:] R. trm. leksemos знальщина ‘burtininkų, kerėtojų sueiga’ pamatinis kamienas įgalina rekonstruoti žodį ‘žiniuonis, kerėtojas’ = lie. žiniuõlis ‘kerėtojas’.
Šaltinis:
Откупщиков 1984 (1986)b, 197

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas