Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ži̇̀nti
Straipsnelis:
Germ. kann ‘žinoti, pažinti, galėti, pajėgti, kennen, können’ (go. kann ‘žinoti, pažinti’, s. isl. kann ‘žioti, pastebėti, pamatyti, suprasti, galėti, sugebėti; pykti, švisti, niekinti’, s. ang. can ‘žinoti, suprasti’, s. v. a. kann ‘žinoti, sugebėti’, v. v. a. kunnen) [289] patikimai galime sieti su bendraide. šaknimi g̑enə-/g̑nō- ‘žinoti, pažinti’. Šaknimi g̑enə- pamatuotas leksemos: lie. pa-žį́stu, -ži̇̀nti ‘kennen, kennenlernen’, gr. γέγωνα ‘galimas atpažinti, paskelbė, pranešė’ (gal senasis perfektas; tačiau kaip tada paaiškinti balsį?), s. i. jānāmi ‘žino; -nā- prezensas, šakninis aoristas, partic. praet. jñātā́-. Čia galbūt skirtinas s. air. -gnin ‘žinoti’, nu-Präsens.
Šaltinis:
Seebold 1970, 289–290

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas