Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiobrỹs
Reikšmė:
Zährte, Cyprinus ar Abramis kimba
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos žuvų pavadinimai]. Pr. seabre ‘Czerte’ (E 570) = ‘Zährte, zanthe, Vimba kimba, Cyprinus kimba’ < *zēbrē (M IV, 88–89; T 422). Bl.: lie. žiobrỹs, žióbris ‘Zährte/ Cyprinus ar Abramis kimba’, žiabrỹs ‘t. p.’, žobrýnas ‘Plötze’ (*žiobrýnas?), plg. upėvardžius Žióbra, Žobrà, Žióbrikis (Vanagas 1981, 403). La. zebre ‘Zährte’ (F 1311). Fraenkel sieja su lie. žẽbras ‘buntköpfig’, kitaip nei Lewy (1913, 164) su sl. *žabra ‘gills’, plg. slovk. žiabra, r., ukr. žábra (Machek 1968, 721), kur ž- žymi *zi̯-, kaip ir baltų žodžiuose.
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 117–118

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas