Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiótis
Straipsnelis:
Smoczyńskis lygina lie. žiótis ‘to yawn’ su s. sl. zĭjati, atsiradusia iš prabaltų *žii̯-ā- < ide. *ĝʰih₁-eh₂. Forma žiójuos būtų iš *žijójuos. Taip pat būtų galima ją kildinti iš ide. šaknies *g̑heHʸ- (žr. Schmalstieg, Word 16, 1960, 204–206, pagal Diver, Word 15, 1959, 110–122).
Šaltinis:
Schmalstieg 2008, 318–319

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas