Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žirklės
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvoką „žirklės“, paprastai kilę iš žodžių, reiškiančių ‘pjauti’, dar dažniau ‘kirpti’; ‘peilis’, ‘plaukai’. Lie. žirklės, la. zirkle galbūt < ide. *g̑hl̥tlo-, šalia *g̑helto- matomos go. gilþa ‘pjautuvas’; lie. kalboje įvyko disimiliacija iš ide. *g̑hl̥tlo-.
Šaltinis:
Buck 1949, 560
Antraštė:
ži̇̀rklės
Straipsnelis:
M. Niedermanas [žr. IF 15 (Balto-sl. 138 t.) lo. furca ‘dvidantės šakės, šakių formos, panaši į šakes atrama’ laiko naujadaru iš furcula, pastaroji lytis išrodo kaip deminutyvas, ir M. Niedermano gretinama su lie. ži̇̀rklės ‘Schere’. Toks aiškinimas laikytinas neteisingu, nes lie. ži̇̀rklės siejasi su žer̃gti ‘žengti’, išži̇̀rgusios kojos ‘gespreizte Beine’ ir t. t. (Būga, Kalba ir senovė, 262 t.). Be to, lo. furcula bei lie. ži̇̀rklės skiriasi žodžio galo priebalsis: lo. leksemos priebalsis < senojo labiovelarinio, o lie. ž < palatalinio.
Šaltinis:
Fraenkel 1957, 458
Antraštė:
žìrklės
Reikšmė:
Schere
Straipsnelis:
žr. dalgis, dalgė
Šaltinis:
Pisani 1968, 19

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas