Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiuburỹs
Straipsnelis:
Jau Miklošič, EW 404 ir vėliau Petersson, Balt. u. slaw. 4, yra palyginę rytų slov. zúbelj ‘Flamme’, XVII a. zúblja (f.) ‘fakelas’, s.-kr. XVII a. zublje ‘Fackel’ (vid. Dalmatija), šiandien zublja (f.) (Montenegro) su lie. žiuburỹs ‘Feuer, Licht, Fackel’ [p. 23]. Suprantama, kad dėl fonetinių skirtumų ši etimologija neatlaikė jaunagramatikių kritikos [24].
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 23–24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas