Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiurštokas
Straipsnelis:
žiurštokas, žiurstokas "prijuostė, prasta prijuostė", plg. Rytų Prūsijos vok. šorštuch "t. p." (Alm 150). Buvo žinomas Mažojoje Lietuvoje, vartojamas kai kuriose Suvalkijos vietose (Urbanavičiūtė 159). Dar žr. šiurštõkas. [Urbanavičiūtė, Baltistica 6 (2), 1970, 147–166].
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 112
Antraštė:
žiurstokas
Straipsnelis:
žr. žiurštokas
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas