Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiurštolius
Straipsnelis:
žiurštolius ‘prijuostė’, plg. Rytų Prūsijos vok. šoršt, ‘t. p.’ (Alm. 150). Randamas G. H. F. Nesselmanno žodyne (N. 551). žr. šiurštolius
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 114

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas