Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiùrkštas
Straipsnelis:
žiùrstas, žiurstė, ziurštas, žiùrštas, žiùrkštas ‘prijuostė’, plg. Rytų Prūsijos vok. šoršt, še̦̦ršt ‘t. p.’ ‘prijuostė’. (Alm. 150; FrnW 1316). Tai tarminės vok. Schurz, Schürze formos. Pavadinimas germaniškos kilmės, siejamas su ang. shirt ‘marškiniai’, short ‘trumpas’. (Kluge 685). Skolinys paplitęs visoje Lietuvoje. Randamas daugelyje rašto paminklų jau nuo XVII a. (Lex 77; С II 503; Q 466; Brand 190; R 190, 319; MŽ 348, 428; N 525; I). Dar žr. šiùrštas. [Brand, Reysen durch die Marck Brandenburg, Preussen, Churland, Lifland, Plesscovien, Gross-Naugardien, Twlerien un Moscovien, Wesel, 1702].
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 113

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas