Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiurkžolės
Straipsnelis:
[…]pusvertintai (puskalkės) [iš vok. kalbos] – kūrybiškiau laisviau išversti žodžiai, savo motyvacija priklausantys vok. kalbos kompozitams, pvz.: […] [78] […] Źúrk-źoles Ratzen = Pulzen Pretorijaus žodynas II 267. [išnašoje] dėl antrojo komponento vok. Pulver: Parakas, Dulkės, Miltai Pretor. žod. II 245.
Šaltinis:
Drotvinas 1989, 78–79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas