Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiurlỹs
Reikšmė:
didžioji kuolinga
Straipsnelis:
Lie. žiurlỹs ‘didžioji kuolinga’–paukščių onomatopėjinių pavadinimų pavyzdys. Kad paukštis pavadintas pagal balsą rodo sinonimai klykis: klỹkti ‘rėkti, krykti’ ir ypač visai artimos sandaros kiurlỹs : kiur̃kti ‘tęsiamai kurkti kiur kiur, parpti’. T. Ivanauskas: ‘įspūdį daro ir jos balsas. Dažniausiai tai storas dviejų tonų švilpimas (...) kurį gal geriausiai išreiškia skiemenys ‘kūr-li’, kur ū turi būti tariamas ilgai, o i trumpai...’ (T. Ivanauskas, Liet. paukš. I² 252).
Šaltinis:
Urbutis 1966b, 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas