Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žli̇̀bas
Straipsnelis:
V. N. Toporovas nesutinka su lie. žodžio žli̇̀bas (= sl. slěpъ) etimologija, kurią paskelbė čekų lingvistai. Autorius nurodo vidinius lie. žodžio ryšius bl. kalbose (žr.: В. Н. Топоров, Из просл. Этимологии, „Этимолог. исследов. по русск. яз.“, вып. I, М., 1960, 11–12).
Šaltinis:
Топоров 1963, 255

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas