Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žodynas
Straipsnelis:
Straipsnyje tiriama lietuvių ir latvių gramatikos terminologija, dalis terminų XIX a. II pusėje sudaryti remiantis rusų kalbos modeliu: žodynas < словарь.
Šaltinis:
Mathiassen 1998, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas