Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žubérklas
Reikšmė:
žeberklas
Straipsnelis:
[rec. V. Urbutis, BEE, 1981]. Atskleidžiama etimologija lie. žubérklas ‘žeberklas’ ir kt. (žu- ‘žuvis’ + -berklas < ide. *bher- ‘rėžti, pjauti’, p. 120–129)
Šaltinis:
Mažiulis 1984a, 81
Antraštė:
žubérklas
Reikšmė:
žuvų duriamasis įrankis žuvaujant
Straipsnelis:
Lie. žeberklas – sudurtinis žodis, turintis formantą žu-. Dėl pastarojo žr. žugara ‘garnys’.
Šaltinis:
Urbutis 1966b, 186
Antraštė:
žubérklas
Straipsnelis:
žr. žeberklas
Šaltinis:
Urbutis 1967, 87–94

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas