Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žultis
Straipsnelis:
Straipsnyje bandoma motyvuoti vienos gutaralinių eilės koncepciją, pavyzdžiuose pateikiama labioveliarinių centum] kalbose ir sibilantų satem kalbose atitikmenų: *gᵘ̯hel- / *ĝhel- ‘желчь’. Lo. fellis’ ‘желчь’ nurodo į ide. prokalbės *gᵘ̯h, o s. sl. зльчь ‘желчь’ ir lie. žultis – *ĝh.
Šaltinis:
Кретов 1989, 140

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas