Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žuvė́čia
Reikšmė:
garnys
Straipsnelis:
Iš Tverečiaus žinomu priesagos -ėčia vediniu žuvė́čia (OG 232, 461) garnys pavadintas dėl jo mitimo daugiausia žuvimis. Panašios motyvacijos pavadinimų pasitaiko ir slavų kalbose, pvz.: bulg. рибар, slovk. (trm.) rybár (abu reiškia ‘žuvininkas, žvejys’); dar plg. ukr. рибалóв (trm. ‘garnys’). Taip pat vok. trm. Fischreiher, Fischaar. K. Būgos raštuose žuvė́čia gretinama su žuvė́da, tad greičiausiai ‘garnio’ reikšmė autoriui nebuvo žinoma. Gali būti, kad žuvė́čia ‘garnys’ pirma buvo pasidarytas žuvėdrai vadinti ir tik paskui dėl savo vidinės formos, gerai tinkančios garnio pavadinimui, imtas vartoti kitaip. Žodžio žuvė́dra reikšmė ‘garnys’ antrinė, atsiradusi vėliau ir dabar jau retai vartojama.
Šaltinis:
Urbutis 1966b, 179

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas