Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žvai̇̃ras
Straipsnelis:
E. Frenkelio žodyno lie. žvai̇̃ras ‘schielend’ siejasi su pa-vairùs ‘schief, schräg’, sl. *virъ (č. uvirý ‘schief, krumm’), s. air. fiar ‘schief’ (= sl. ir kelt. *veiros) iš vei- ‘drehen’. Priebalsis ž yra pridėtinis elementas.
Šaltinis:
Machek 1966, 174

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas