Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žvakė
Straipsnelis:
Lie. žvakė giminiškas lo. fox, facula ‘žibintas’. Kitose kalbose šią sąvoką žymintys žodžiai dažniausiai kilę iš žodžių, reiškiančių ‘šviesa’, ‘šviesti’, ‘vaškas’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 485
Antraštė:
žvãkė
Straipsnelis:
Lie. žvãkė iš ide. šaknies *g̯̑ōkʷ- : *̯̑əkʷ- ‘žibėti, šviesti’. Ši šaknis yra žodžiuose lo. fax (senas facēs) f. ‘deglas, šviesa’, alb. dukem ‘žėrėti, spindėti’, gr. φώψ, φάος (Hesiodo) [Fraenkel LEW 1325; Pokorny IEW 495].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 34
Antraštė:
žvakė
Straipsnelis:
H. Pederseno išskiriami lie. ē kamienų tipai: 1) žvakė, mentė, girė, lo. faciēs, vedų mánthās, girís, sl. gora. Tai yra eH₁ kamienai. […]
Šaltinis:
Kortlandt 1997, 159
Antraštė:
žvakė
Reikšmė:
Zündkerze
Straipsnelis:
Lie. žvakė, la. svece ‘Zündkerze’ – reikšminiai skoliniai (Lehnbedeutung) iš vok. Kerze.
Šaltinis:
Range 1994, 219

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas