Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žvéngti
Straipsnelis:
Armėnų jain, jaini ‘balsas’. [Lit.: Walde-Pokorny I 642]. Artimiausias atitikmuo – alb. zë, geg. zâ ‘balsas’ (ghu̯ono- […]) [316] ir sl. kalbose (s. sl. zvьnjǫ, zvьněti ‘skambėti’, s. sl. zvonъ ‘garsas’, r. ir kt. zvon ‘varpas’). Slavų kalboje yra guturalinių plėtinių: s. sl. zvęky ‘skambesys’ ir kt., ir, kita vertus, s. sl. zvęgǫ ‘pranešu, paskelbiu’ ir kt. Su g plėtiniu yra ir bl. kalbų duomenys: lie. žvéngiu, žvéngti ‘wiekern‘, žvangùs ‘laut schollend’: […] armėnų žodis yra artimesnis alb.-sl. sąsajai.
Šaltinis:
Solta 1960, 315–316
Antraštė:
žvéngti
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] Lie. žvéngti = bažn. sl. звѧшти
Šaltinis:
Endzelīns DI, II, 340
Antraštė:
žvéngti
Straipsnelis:
[Aptariami baltizmai čekų kalboje.] Su lie. žvéngti, žvangė́ti, žvagė́ti ‘бразгаць, ляскаць’, ‘iржаць рагатаць’, lie. žvel̃gti ‘лапатаць, сакатаць, балбатаць’, la. zvalkšēt ‘t. p.’, la. gvelzt ‘плесцi лухту, акалодзiцу’ gretintina ček. žvaniti, žvástati ‘плявузгаць, вярзi лухту, мянцiць языком’, žvaltati ‘лепятаць’, žvanil, žvástal, žvatlal ‘пустамалот, пустамеля’.
Šaltinis:
Лучыц-Федарэц 2003, 296

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas