Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žverblė́ti
Reikšmė:
tviskėti, spindėti
Straipsnelis:
Panašią reikšmių trejybę, susidariusią ‘spindėjimo’ reikšmės pamatu, turime ir kitoje lietuvių kalbos žodžių šeimoje, būtent: žverblė́ti ‘tviskėti, spindėti’ (toliau plg. la. zvȩ̃ruôt ‘spindėti, blizgėti, žėruoti’, zvirêt ‘žvilgėti, švitėti’), žverblùs ‘šaltas, šiaurus, šiurpus, pagelus’, žvarbùs ‘t. p.; šaižus, aštrus (apie balsą)’.
Šaltinis:
Urbutis 1972a, 60

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas