Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žvìlti
Straipsnelis:
žr. žvėris
Šaltinis:
Larsson 2002, 99
Antraštė:
žvìlti
Reikšmė:
linkti, krypti, knebti; blizgėti, žvilgėti’
Straipsnelis:
Įdomus atvejis yra baltų veiksmažodis *źu̯el- ‘?’. Greičiausiai yra keli homoniminiai šaknies variantai, plg: a) la. zvel̂t ‘smogti, kirsti’, ‘apversti, risti’ : la. zvìlt ‘linkti, svirti, žvilti’, lie. žvìlti ‘linkti, krypti, knebti’; b) lie. žvelti ‘degti’ (taip pat ‘godžiai ėsti’) : lie. žvìlti ‘blizgėti, žvilgėti’.
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 391
Antraštė:
žvìlti
Straipsnelis:
žr. žvėris
Šaltinis:
Olsen 2010b, 78–81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas