Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žvir̃(g)ždas
Straipsnelis:
Lie. žvir̃(g)ždas ir žvỹras (žvỹrius) – ne tik tos pačios ide. *g̑u̯er- ‘šviesti, spindėti’ šeimos nariai, bet veikiausiai dar ir to paties – silpnojo laipsnio šaknies – veiksmažodžio vediniai. Tik sudaryti jie skirtingu metu ir skirtingomis priemonėmis: pirmasis – veikiausiai baltų ir slavų bendrystės laikais su priesaga -sta-, plg. kùp-stas: kùpti tipo vedinius, antrasis – gerokai vėliau kaip fleksinis (arba balsinių priesaga) derivatas…
Šaltinis:
Urbutis 1983, 167
Antraštė:
žvirgždas
Straipsnelis:
Briukneris (Brückner A., Litu-slavische Studien, I) la. zvi̇̀rgzdi (comm.), lie. žvirgždas – le. żwir, br. жвир – laiko slavizmais. Nėra jokio pagrindo šiuos lie.-la. žodžius laikyti skoliniais.
Šaltinis:
Endzelīns DI I, 103

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas