Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žvizdrà
Reikšmė:
Grand, Kies
Straipsnelis:
swixtis E. 350 ‘irdener Topf’. Becenbergeris BB XXIII 309 bei KZ L 197 mano, kad pr. kalboje čia esą buvę zvirkstis (: lie. žvir̃gždas ‘Kies’, la. zvirgzds) ‘ein grandiger (Topf)’; originale vietoj r yra trumpinimo ženklas, kurio perrašinėtojas nepastebėjęs. Tačiau be r yra ir lie. žvizdrà, su kuriuo Trautmanas, Apr. Spr., 444 sieja pr. swixtis; pastarąjį be reikalo pertaiso į swixdis – galėjo būti sinonimai žvi(g)zd- bei žvikst-.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 322

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas