Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ziùrstas
Straipsnelis:
ziùrstas, žiurstė, ziurštas, žiùrštas, žiùrkštas ‘prijuostė’, plg. Rytų Prūsijos vok. šoršt, šęršt ‘t. p.’ (Alm 150; FrnW 1316). Tai tarminės vok. Schurz, Schürze formos. Pavadinimas yra germaniškos kilmės, siejamas su ang. shirt ‘marškiniai’, short ‘trumpas’ (Kluge 685). Skolinys paplitęs visoje Lietuvoje. Randamas daugelyje rašto paminklų jau nuo XVII a. (Lex 77; C II 503; Q 466; Brand 190; R 190, 319; MŽ 348, 428; N 525; I). Dar žr. šiùrštas. [Brand, Reysen durch die Marck Brandenburg, Preussen, Churland, Lifland, Plessovien, Gross-Naugardien, Twelerien un Moscowien, Wesel, 1702].
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 113
Antraštė:
žiùrstas
Straipsnelis:
žr. žiurkštas
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 113
Antraštė:
žiùrštas
Straipsnelis:
žr. žiurkštas
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 113

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas