Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
zui̇̃kis
Straipsnelis:
žr. kiškis
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 220
Antraštė:
zui̇̃kis
Straipsnelis:
Lietuviai kiškį vadina dvejopai: rytiečiai – ki̇̀škiskiškà (≤ *kikšā) ‘koja nuo kelio iki šlaunies’ (plg. lo. coxa, s. i. kakṣā ‘šlaunis’); vakariečiai – zui̇̃kis, t. y. iš kuršių paveldėtu žodžiu: *zuojekas – giminiškas su s. sl. zajęcь. La. zaķis iš br. zajka.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 220
Antraštė:
zui̇̃kis
Straipsnelis:
Tr. 989, skilt. 2, kur kalbama apie zuikio pavadinimus indoeuropiečių kalbose, trūksta chotansaksų sahä, sahe ‘zuikis’, išsamiai apie tai žr. E. Schwentner, KZ 77 (1961) 160.
Šaltinis:
Schwentner 1965, 112
Antraštė:
zui̇̃kis
Straipsnelis:
Endzelyno ir Būgos prielaida, kad lie. zui̇̃kis ir la. zaķis ‘kiškis’ reprezentuoja baltišką žodį *zuojekas (p. 119), be abejonės, yra klaidinga. Tai greičiausiai paskolintas žodis iš br. zajka ir pirmiausias su priesaga -kis (kaip, pvz., rùp-kis ‘rupūžė’) pakeistas į *zaikis. Dvibalsis ui žodyje zui̇̃kis apibūdina žodžius, turinčius menkinamąją reikšmę. Be to, reikia atsižvelgti į veiksmažodžio zujù, zùiti įtaką, nes la. veiksmažodis zaķuôt, padarytas iš zaķis, patyrė žodžio kaķis įtaką, plg. ME IV 682.
Šaltinis:
Otrębski 1950c, 277
Antraštė:
zuĩkis
Straipsnelis:
Jotvingių zagʃ ‘zuikis’, plg. la. zak̡is, lie. zuĩkis, bet pr. sasnis.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 82
Antraštė:
zuikis
Reikšmė:
Schwarzfahrer
Straipsnelis:
Lie. zuikis, la. zaķis ‘Schwarzfahrer’ – reikšminiai skoliniai (Lehnbedeutung) iš r. заяц.
Šaltinis:
Range 1994, 219

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas