Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
zurga
Reikšmė:
‘ginčas’
Straipsnelis:
Oset. zağd ‘barnis, ginčas’, ‘žodis, kalba’. Būtojo laiko leksikalizuotas zæğyn ‘sakyti’ dalyvis. Pirminė reikšmė buvo ‘kalba, šneka; pokalbis’. Šią reikšmę dar galima įžvelgti kai kuriuose tekstuose. Taip pat plg. posakį zağdaw ‘kaip kalbama’ (СОП am. II 109), dæ zağdaw ‘kaip tu pasakei’. Vėliau zağd pradėjo reikšti pirmiausiai ‘stambų’ pokalbį, ginčą. Dėl semantinės raidos (‘kalba’ → ‘ginčas’), plg. lie. zurga ‘ginčas’ greta zur̃gti (Fraenkel II 1280). Žr. zæğyn. ОЯФ I 570.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ IV, 283

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas