Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dudénti, dūdénti
Straipsnelis:
Lie. dudénti, dūdénti, la. dudinât ‘tyliai kalbėti, murmėti’ (ME I 510, Būga R FV LXX 105) yra panašiai sudaryti [75] kaip sl. *dudati 1. vak. ir piet. ‘skleisti žemą garsą; groti dūda’: slov. dúdati ‘dūduoti; nerangiai ką nors daryti’, le. dial. dudać duda ‘groti dūda’, ‘gerai groti’. [74] Reduplikuotas garsažodinės kilmės veiksmažodis. [75]
Šaltinis:
SłPr V, 74–75

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas