Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kokis, koks, koki, kokia
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos kokybiniai įvardžiai koks, koki(a) tipo nėra gryni priesagos *-āk- dariniai, nes turi ne o bei a kam. formas (kaip įprasta tos priesagos būdvardžiams), o -i̯o bei (mot. g.) -i̯ā. Senuosiuose raštuose dažnai vyriškosios giminės vienaskaitos vardininkas turi fleksiją -is, moteriškosios -i. Vardininko formos su kirčiuota fleksija -is vartojamos pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių šnektose [215]. Senųjų raštų ir šnektų formos su kirčiuotomis ir ilgomis galūnėmis aiškiai rodo, kad kalbamieji įvardžiai yra sudėti iš dviejų elementų: (k)-ok- ir is resp. (k)-ok ir ī̆. Elementas (k)-ok- vestinas iš nekaitomos formos, sutampančios su bevardės giminės vardininku-galininku *(k)-āka. Elementas *(k)-āka- yra priesagos -āk- darinys iš atitinkamų kamienų įvardžių. Antrasis elementas -is, -ī yra rodomasis nedistancinis įvardis *(j)is₂, *(j)ī₂, pagal Wackernagelio dėsnį užimantis antrąją poziciją morfologiniame sakinyje.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 214–215

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas