Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žìžė
Reikšmė:
ugnis
Straipsnelis:
Fraenkelis (LEW II 1316) lie. (trm.) žìžė ir žiùžė̃ „ugnis“ kildina iš baltarusių kalbos, bet tam trukdo lie. žíežti, -ia, -ė „garsiai degti (iš vidaus)“ (Subačius).
Šaltinis:
Urbutis 1967, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas