Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žiùrė
Reikšmė:
medinės klumpės
Straipsnelis:
Įprasta lie. žiùrė (Bagótšilis, Bar̃tininkai), žiuriùkė (Bar̃tininkai, Krókialaukis) reikšmė ‘(mal.) žąsis, žąselė’. Kai kur vartojama žiùrės (Kapsùkas), žiuriùkės (Ìšlaužas), žiuriùtės (Gudẽliai, Šunskaĩ) ir pan.; tolimesni yra žiùtė ‘(mal.) žąsis’ (Jùrbarkas, Lioliaĩ): ‘medinė klumpė’ (Smaliniñkai) ir kt. Toks metaforiškas vartojimas galėtų remtis klumpių formos panašumu į paukščio liemenį; dėl reikšmės dar plg. putùtė ‘vištelė’ (Jùrbarkas): putùtė ‘medinės klumpės’ (Skir̃snemunė) ir pan.
Šaltinis:
Urbutis 1966b, 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas