Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žmuõj
Reikšmė:
žmogus
Straipsnelis:
[apie W. Smoczyńso straipsnį] Kai kurios interpretacijos įdomios, bet neįtikina, reikalauja rimtesnio (ypač fonetinio pagrindimo), pvz.: smoy E 187 ‘žmogus, vyras’ W. Smoczyńskis linkęs skaityti /zmōg/ ir kildinti iš pr. *zmāg(u)s. Žodžio galo numetimas, nors ir retas, bet įmanomas, tačiau kaip paaiškinti, kad lie. dial. žmuõj visiškai atitinka pr. smoy, skaitomą /zmōi/. Lazūnų zmuõj laikyti inovacija, atsiradusia pagal voc. sg. žmõ (tokia forma man nėra žinoma), negãlima, nes nom. sg. be -j žmuõ dažnai vartojamas senuosiuose lietuvių kalbos paminkluose. […] Kas kita -j pridėjamą (žmuõj – tai jau naujesnis dalykas, būdingas priebalsinio kamieno daiktavardžių sg. vardininkui su -uo (įdomi pietinių pietų aukštaičių paralelė su prūsais, plg. Zinkevičius LD 256).
Šaltinis:
Stundžia 1989, 202
Antraštė:
žmuõj
Reikšmė:
žmogus
Straipsnelis:
Vakarų baltų gyventose žemėse yra išlikę nemaža sudūviškos ar prūsiškos kilmės leksikos. Galbūt vakarų baltų veldiniu reikėtų laikyti apie Lazūnus vartojamą žmuõj ‘žmogus’ (pr. smoy).
Šaltinis:
Vidugiris 1996, 36
Antraštė:
žmuõj
Straipsnelis:
žr. žmuo
Šaltinis:
Ambrazas 2004, 74

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas