Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

2008 m. Vilniaus universiteto Baltistikos katedra paskelbė daugiau nei dvidešimt metų kauptą Lietuvių kalbos etimologinio žodyno kartoteką. Ši kartoteka išaugo į duomenų bazę, sukurtą 2007–2008 m. vykdant projektą „Baltlingva“ (Baltų lingvistinio paveldo tyrimai ir sklaida informacinėmis technologijomis), finansuojamą Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo. 2010-2012 m. duomenų bazė ir toliau plėsta etimologijomis iš naujų literatūros šaltinių, gavus finansavimą iš Lietuvos mokslo tarybos projektui „Etimologijos“ (Lietuvių kalbos etimologinė duomenų bazė) įgyvendinti.

Duomenų bazėje skelbiamos lietuvių kalbos žodžių etimologijos, publikuotos mokslo literatūroje (žr. literatūros, iš kurios išrinktos etimologijos, sąrašą). Etimologizuojami žodžiai bazėje randami pagal antraštinį žodį, tekste taip pat galima ieškoti žodžių, susijusių su etimologizuojamu žodžiu (žr. žodžių sąrašą). Literatūros nuorodos matomos pelės žymekliu palietus etimologiją pateikusio autoriaus pavardę.

Šiuo metu bazėje yra apie 19 300 etimologinių įrašų, kurie sudaro daugiau nei 203 lankus autorinio teksto. Tikimasi, kad iš bazės išaugs originalus ir naujas lietuvių kalbos etimologijos žodynas, o bazėje skelbiami duomenys bus naudingi ir kitiems tyrėjams, rašantiems mokslo straipsnius.

Bazės istorija

1983 m. Baltų filologijos katedroje buvo pradėtos kaupti lietuvių kalbos etimologijos, paskelbtos po Ernsto Fraenkelio Lietuvių kalbos etimologinio žodyno pasirodymo. Etimologijas iš literatūros į korteles anotavo Rūta Buivydienė, Alvydas Germanas, Birutė Kabašinskaitė, Juozas Karaciejus, Irena Kruopienė, Jurgis Pakerys, Jurga Požėraitė, Violeta Sakevičiūtė, Giedrius Subačius ir kt.; darbui vadovavo Vincas Urbutis. 2003–2005 m. pradėta rengti kompiuterinė etimologinė duomenų bazė, kuriai duomenis rinko Vytautas Rinkevičius, Mindaugas Šinkūnas, Eglė Žilinskaitė, redagavo Erdvilas Jakulis ir Birutė Kabašinskaitė, vadovavusi grupės darbui (rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija).

2007-2008 m. vykdant projektą „Baltlingva“ (vadovė Daiva Sinkevičiūtė) buvo suprogramuota ir internete paskelbta laisvai visiems prieinama etimologinė duomenų bazė (programavo Rimas Kudelis). Duomenis bazei rinko Viktorija Jonkutė, Agnė Kazlauskaitė, Giedrė Kvietinskaitė, Gintaras Kaminskas, Eglė Liegutė, Aistė Vareikytė, Božena Voitkevič, juos tvarkė ir redagavo Vytautas Rinkevičius, Kęstutis Bredelis, Daiva Sinkevičiūtė, Miguelis Villanueva Svenssonas.

2010–2012 m. vykdytas projektas „Etimologijos“ (vadovė Daiva Sinkevičiūtė), kuriuo siekta toliau rinkti duomenis iš naujausios lingvistikos literatūros ir pildyti bazę dar neišrašytomis etimologijomis iš ankstesnių rinkėjų neskaitytų šaltinių. Duomenis bazei rinko Viktorija Jonkutė, Birutė Kabašinskaitė, Vytautas Rinkevičius, Daiva Sinkevičiūtė, Miguelis Villanueva Svenssonas, Mindaugas Šinkūnas, Božena Voitkevič, Eglė Žilinskaitė, juos techniškai redagavo Vytautas Rinkevičius, redagavo ir su šaltiniais tikrino Miguelis Villanueva Svenssonas, duomenų bazę prižiūrėjo Rimas Kudelis.

Techninės rekomendacijos

Bazė turėtų būti gerai matoma visose šiuolaikinėse naršyklėse. Joje naudojamas Vyriausiosios lietuvių kalbos komisijos nemokamai platinamas šriftas „Palemonas“. Kompiuteriuose, kuriuose jis neįdiegtas, naršyklės turėtų pasinaudoti šiame serveryje esančia jo versija.

Jeigu bazėje pastebėjote korektūros klaidų, šią informaciją siųskite adresu daiva.sinkeviciute@flf.vu.lt. Dėkojame!

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas