Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Žodžių sąrašas

(449), (iš)skrobti (1), -aitis (1), -dėjas (1), -drusti, -drunda, drudo (1), -kakti (1), -kalys (1), -lika (1), -nikti (2), -palaikis (1), -pi (2), -saja (1), -skusti (1), -ytis (1), abdas (1), abeji (1), abejodas (1), abejodumas (1), abelinis (1), abet kas (1), abi (2), abil (1), abil kas (1), abrė (1), abrisas (1), abrozdas (1), abu (8), abu, -i (1), abudu (1), ačgaras (1), ačiū (6), ačiui (1), ačiuo (1), ada (1), adalniai (1), adant (1), adata (2), adunt (1), adyna (2), adyti (1), adžgaras (1), afiera (1), agi (1), aglė (3), aglus (1), agna (4), agnis (1), agnus (5), aguona (4), agurkas (3), aigara, aigaras (1), aigaras (2), aiklus (eiklus) (1), aikštė (1), aikštis (1), aikštus (2), aikštytis (1), ailė (1), ailis (3), aimė (1), ainiai (1), airė (1), aisa(*) (1), aiškus (14), aisō(*) (1), aistis (1), aistra (4), aisus (2), aitas (1), aiti (1), aiti-varas (1), aitivaras (1), aitra (2), aitrinti (1), aitrus (3), aitvaras (6), aiža (8), aižena (2), aižėti (1), aižuolas (6), aižyti (5), aka (2), akas (4), akėčios (13), akeivai (1), aketė (1), akėti (1), aketis (1), akis (22), aklas (2), akmenija (1), akmenlinda (1), akmuo (25), akmynas (1), aknos (2), akstinas (9), akstis (14), akti (1), akuotai (1), akuotas (5), akuratnus (1), akuratus (1), akvatnus (1), akvatus (1), akylas (1), alaušai (1), alava (1), alavas (5), albicais (1), aldauninkas (1), aldavnykas (1), aldėti (4), aldija (6), aldinti (2), aldoti (2), aldra (3), aldyti (2), alėti (1), alga (14), algininkas (1), algoti (2), aliai (1), aliksnis (5), aliotis (2), alka (4), alkanas (4), alkas (6), alkas (alka) (1), alkis (1), Alkos kakta (1), alksna (3), alksnis (17), alksnis (elksnis) (1), alksnotas (1), alksnynas (1), alkti (8), alkūnė (9), alkūnė (elkunė) (1), almė, almės (1), almėti (5), almuo (1), alnė (4), alnis (4), alpėti (1), alpti (4), alpus (6), alsa (4), alsas (2), alsdokas (1), alsėti (1), alsinti (1), alstrikas (2), alštukas (2), alsuoti (2), alsus (1), altarius (1), altorius (2), aludė (1), alus (15), alvaras (4), alvas (12), alvyta (1), alvytos (1), alyva (1), alyvnyčia (1), álžuolas (3), al̃mės (1), amalas (7), amas (1), amatas (1), amba (1), amelis (1), amžis (1), amžius (2), anas (3), ančiabalis (1), ančiokas (1), ančiukas (1), ančiūtė (1), ancugas, ancūgas (1), andai (2), andarokas (2), andras (1), anga (2), angiolas (2), angis (16), angliai (1), anglis (16), angu (4), angus (1), anialas (2), anielas (2), aniolas (1), anka (1), ankaras (1), ankslynas (1), ankstain(i)ais (1), ankštainiai (1), ankstainiais (1), ankštainis (1), ankštara (1), ankštaras (1), añkstas (12), ankstas, (1), anksteinai(s) (1), ankštera (1), ankšteras (1), anksti (7), ankštinis (1), ankstinti (1), ankštira (1), ankštirai (1), ankštiras (1), ankštis (2), ankstus (3), anoktai (1), anrekui, (1), ansga (1), ansgatės (1), anskat (3), ant (5), ant, anta (1), anta (2), antai (1), antakis (2), antaras (6), antė (2), antgalvis (1), antinė (1), antis (18), antras (13), antrinti (2), antuka (1), antukas (1), anūkas (4), anuoti (2), anyta (6), anžuolas (3), apačia (3), apakti (1), apalas (1), apara (1), apaštalas (1), apdas (1), apdeivuoti (1), apdėti (1), apdrimbėlė (1), apdrimblė (1), apdrusti (1), apduiti (1), apeiga (1), apent (1), apgalė (1), apgėlai (1), apgėlės (1), apgėlėti (1), apgėlinis (1), apgėlos (1), apgelti (1), apgerbti (1), apglobti (1), apidamė (2), apidėmė, apydėmė (1), apie (2), apiera (1), apimti (1), apipenėti (1), apirankė (2), apjakinti (1), apkauroti (1), apkeikti (1), apkekšys (1), apkersti (1), apkroja (1), apkurti (1), aplaimoti (1), aplamas (1), aplamis (1), apluokas (1), apmaitinti (2), apmanyti (1), apmauda (1), apmaudas (2), apmestrys (1), apmilvinti (1), apmonyti (1), apnikti (1), apoštolas (1), aprėdyti (1), aprėkti (1), aprengti (1), aprėpti (5), aprietasis (1), apsálmas (1), apseinėti (1), apsergėti (1), apsiaustas (1), apsibobutauti (1), apsibrindoti (1), apsidėti (1), apsimanytinai (1), apsirti (2), apsitausė, apstausė (1), apskritas (3), apskritis (1), apskritus (1), apspangęs (1), apstas (4), apstėgti (1), apstuoti (1), apstus (2), apsukrus (1), aptavoti (1), aptvaras (3), apuokas (3), apušė (8), apušis (1), apvalkas (2), apvalus (5), apvaros (1), apvaryti (1), apvilkti (1), apydėmė (2), apykaklė (1), apylinkė (1), apynamė (2), apyniai (1), apypenai (1), apyrankė (1), apženklinti (1), ar (4), ar, arba (2), araikis, araikys (1), ãras (3), arasas (1), arba (1), arbata (1), arbūzas (1), arda (2), ardas (4), ardus (1), ardyti (7), arelis (6), arelys (1), argi (1), argoti (4), argu (1), arieliai (1), arkė (2), arklas (18), arkliapalaikis (1), arklidė (1), arkligonė (1), arklininkas (1), arklukas (1), arklys (8), armai (5), armuo (6), arpas (1), arpavoti (1), arškėtis (1), arškus (4), aršus (5), aršytis (1), artas (1), artavoti (1), arti (12), arti, ariu (4), artimas (1), artojas (6), artojis (1), artuvas (1), artuvės (1), arumbė (1), arūnas (1), aruodas (6), arvas (7), aryba (2), arykštė (1), aržilas (3), aržlus (1), aržnus (1), aržoti (1), aržuolas (7), aržus (8), (10), aš (еš) (1), ąsa (3), ašaka (1), ašakos (1), ašara (17), ąselė (1), ašera (1), ašerys (4), asetras (2), asietras (1), asilas (2), asilyčia (1), ašis (10), asla (1), ašmas (7), ašmens (1), ašmenys (5), asmuo (6), ašokliai (2), asti (1), aštras (4), aštrus (8), aštuntas (1), aštuoni (7), ašutas (1), ašva (14), ašvienė (1), ašvienis (5), ašvienis, ašvienys, ašvienė (1), Ašvija (1), ašvoklė (1), ašvoklis (1), ašvokšlė (2), ašvokšlis (2), at-kalas (1), at-sainus (1), atada (1), atagaira (1), atakia (1), ataras (1), atariečiai (1), atasaja (1), atasėja (1), atasija (1), atastus (1), ataudai (1), atboti (1), atbudinti (1), atbulai (1), atbulas (1), atbusti (1), ateiga (1), ateiva (1), atgairė (1), atgaiša (1), atgaišas (1), atgaišis (1), atgaištis (1), atgajus (2), atgėlos (1), atgoti (1), atgūlis (1), atida (1), atidė (1), atidėti (1), atidus (1), atidžia (1), atkaklus (1), atkarpa (1), atkarpas (1), atkarti (1), atkarus (1), atkerti (2), atkopas (1), atlaidas (1), atlaidus (1), atlaika (1), atlaikas (3), atlajis (1), atlamoti (1), atlamyti (1), atlauža (1), atlieka (1), atlikūlis (1), atlykūlis (1), atmainas (1), atmintis (1), atodagiai (1), atodvėsis (1), atolas (6), atolis (1), atrus (1), atsailė (2), atsainus (2), atšaipa (2), atšaiža (1), atsaja (1), atsakovas (1), atseiti (1), atsi-kalti (1), atsidėti (1), atsikalti (1), atsikvėsti (1), atsiplaitau (1), atšiurti (1), atsivėdėti (1), atskydūlis (1), atšlainė (1), atšlainis (1), atspindūlis (1), atstas (1), atstolus (1), atstoti (1), atstu (2), atstus (2), attaka (1), atuodagiai (1), atuodaugiai (3), atuodogiai (3), atuodogiai, atuodaugiai, atuodugiai (1), atuodugiai (1), atuorėčiai (1), atuoriečiai (1), atuoriečiai, atuorėčiai, atuúoriečios, atariečiai (1), atuoriečios (1), atvanga (2), atverti (3), atviras (1), atydus (2), atžala (1), atžindūlis (1), atžubu (1), atžūlas (2), atžūlus (1), atžvilgis (1), aubė (1), aubijistai (2), audeklas (2), audenis (1), audinė (1), audinis (1), audoti (1), audra (6), audrinti (1), augalas (1), augatis (1), auginti (5), augmuo (2), augonas (1), augštas (2), augti (16), augumas (1), auka (5), aukauti (2), auklė (6), auklėti (1), aukoti (1), auksas (18), auksas, ausas (1), auksėti (1), auksinas (1), auksinis (1), aukšlė (1), auksnas (1), aukštas (9), aukštis (1), aukštybė (1), aukštyn (1), aukterti (1), aukuoti (2), aukuras (1), aulas (10), aulekomis (1), aulinas (1), aulys (7), aulys, aulis (1), aumalu (1), aumonis (1), aumuo (3), aure (4), aurėti (1), auriai (1), aurioti (1), auryti (1), auša (2), aušara (2), ausas (4), ausčioti (6), ausčioti (ausčiuoti) (1), auščiuoti (1), auseklis (1), ausinas (1), aušinti (1), ausis (16), auskalis (1), auslenderis (1), auslinda (1), aušra (17), aušringa (1), aušringas (1), aušta (1), auštas (1), austi (12), austi, audžia (1), austi, audžiau, audžiu (1), austinis (1), austis (1), austra (2), auštra (auštro, aušti) (2), austras (1), austrinis (1), autas (5), auti (6), autuvas (1), aužuolas (7), ava (4), avakur (1), avava (1), avave (1), ave (ava, avave, avava, ava) (1), avekur (1), avelė (1), avėti (2), avidė (1), aviena (1), avietė (1), avikėna (1), avikiena (2), avilys (2), avinas (14), avinė (1), avis (19), aviža (9), aviždirsė (1), avižė (1), avižgrybė (1), avižinė (1), avižis (2), avìžius (1), avìžlius (1), avižos (4), avižuolė (1), avyka (1), avynas (8), avynė (1), ažantis (1), ažaras (1), ažeras (7), ažgys (5), ažia (3), ažnas (2), ažuntis (1), ąžuolas (9), ažys (1), ba (6), babaušis (1), babaužė (5), babaužis (3), babka (1), babokas (1), babožius (1), babras (1), babras, babrus, babrius (1), babsėti (2), babužys (3), babyti (1), bacionas (1), bačka (1), badai (1), badas (3), badikas (1), badilis (1), badus (1), badyti (3), baga (2), bagariuoti (1), bagoctva (1), bagotas (2), bagotyrius (1), baidas (3), baidus (1), baidyti (8), baigti (7), baigus (1), baika (1), bailus (2), baimė (4), baimė, bailė (1), baisa (2), baisas (1), baisėtis (1), baislus (1), baisus (3), bajinti (1), bajoras (2), bajus (1), bakalorius (1), bakauzė (1), bakoti (1), baksėti (1), bakšta (1), bakužė (1), bal(g)nas (žr. balnas) (1), bala (13), baladoti (1), balamūtas (1), balamūtyti (1), balanda (7), balandis (11), balas (5), balavinti, balavyti (1), balbasyti (1), balbatas (1), balbatuoti (2), balbėti (1), balbierius (1), baldai (2), baldė (1), baldyti (1), balgans (1), balgnas (1), balgzti (1), balkis (2), balkšvas (2), balna (1), balnas (4), balnininkas (-inykas) (1), balsamas (1), balsas (9), balsis, balsys (1), balsomas (1), balšvas (1), baltas (17), baltasis (1), balti (3), balti, bąlu (1), baltintelis (1), baltoji (1), baltplaukis (1), balva (2), balvachvolstva (1), balvonas (3), balzganas (1), balzgėti (1), balzginti (1), balžiena (1), balžiena, balžienas (2), balžienai (1), balžienas (4), bamba (6), bambalas (3), bambėti (4), bambėti, bamba (1), bambiza (1), bambizas (1), bambti (2), bambyzas (1), banda (13), bandadaržis (1), bandelė (1), bandininkas (1), bandodaržis (1), bandyti (1), banga (5), bangas (1), bangas, banga (1), bani(n)tyti (1), bankietas (1), barakituoti (1), baranka (1), baras (4), baravykas (1), barbėti (2), barbierius (1), Barbutė (1), bardai (1), bardakšoti (1), bardarokšt (1), bardykšt (1), bare (1), bargas (2), bargus (1), bariukas (2), bariutė (1), barkščioti (1), barkšėti (1), barkšti (1), barkūnas (1), barningas (1), barnis (3), barnis, barnas, barnė (1), barnus (1), baronas (3), baronukas (1), barsas (1), barščiai (2), barsiukas (1), barškalas (1), barškėti (1), barškėti, braškėti (1), barštis (2), barstyti (1), barsukas (1), barti (9), barti(s) (1), bartis (1), bartišius (1), bartkus (2), barva (4), barvička (1), barzda (20), barzdotas (2), bas(a)kojis (1), bas-bas (1), basas (7), basė (2), basia-basia (1), baslys (1), batas (1), batis (3), batogas (1), batpalaikiai (1), batvinis (1), bau (1), bauba (1), baubas (1), baubau (1), baubaušis (1), baubelis (1), baublys (2), baubožius (1), baubti (3), baubukas (1), baudinti (3), baudinti, baudyti (1), baudyti (1), baudžiava (2), baugas (1), bauginti (2), baugšlus (1), baugštas (1), baugštinti (1), baugštus (1), baugštyti (1), baugus (4), baugus, baugas (1), baugysta (2), baugystė (1), baukti (2), baurioti (1), bausmė (1), bausti (9), bausti, baudžiu (1), baustis (1), bauža (1), baužas (7), baužas, -a; baužis, -ė (1), baužas, -ė (1), baužė (2), baužinas (1), baužinti (2), baužioti (1), baužis (3), bauzis, -ė (1), baužti (1), baužuma (1), baužys (2), baz (1), baziliškas (1), baziutė (1), bažnyčia (2), bažytis (1), be (5), be- (1), bebė (1), bebekas (1), bebekénti, -a, -o (1), bebekis (1), bebekuoti, -uoja, -avo (1), bebenti (1), bebernis (3), bebernumas (1), bebernystė (1), bebioti, -oja, -ojo (1), bebras (7), bebras, bebrus (4), bebrinis (1), bebrius (2), bebrus (5), bebrus (bebras) (1), bėbti, bėbia (1), bėda (3), bėdavoti (1), bedievis (1), bėdokas (1), bedrė (4), bėga (2), bėgas (2), bėgis (2), bėgmi (1), begomaris (1), begšu (1), bėgti (16), bėgti, bėgu (1), begu (1), beibelis (1), beigi (1), beigti (2), bekerėlis (1), beksėti, beksi (3), bėksoti, bėkso (1), belsti (1), belsti, beldžia, beldė (1), belžti (1), bemutis (1), bendė (1), bendras (4), bendratis (1), bendrovė (1), bendyti (1), bengti (11), bengti, bengia (1), benkis (1), benkortas (1), beplaukis (1), bėralas (2), bėras (3), bėras, -a (1), berglauti (1), bergloti (1), bergždė (3), bergždžias (1), bergžti (1), bėrimas (2), berklai (1), berklauti (1), berklioti (1), berkšti (1), berlauti (1), bernadynas (1), bernas (17), bernelis (2), berniokpalaikis (1), berniškė (1), bernužis (1), bernystė (1), bernytis (1), bėrokas (1), beršti (1), berti (9), bėrvas (1), beržas (26), beržlis (1), beržlynas (1), beržti (1), beržtva (1), beržynas (1), bes (1), bespiečnas (1), bespiečnastis (1), beste (1), besti (6), besti (beda) (1), besti, beda (1), besti, bedu (6), besti, bedu, beda, bedė (1), bęsti, bendžiu, bendžiau (1), bestija (1), bet (4), bet kas (1), bet(kas) (1), bėtarotis (1), betspredė (1), bez(d)as (2), bežadis (1), bezdas (2), bezdėti (8), bezdėti, bezdu (1), bezdžionė (1), bezecnas (1), bezmėnas (1), biau (1), biaurus (1), bibmbė (1), bibykas (1), bičiulis (3), biednas (2), bielas (1), bielyti (2), biesakaklis (1), biesas (2), biesti (1), biesti, biedžia (1), bigas (4), bijosena (2), bijoti (4), bijoti(s) (3), bikerėlis (1), bikšės (2), bikšės, bikšios (1), bikšios (2), biksvės (4), biksvos (1), bildėti (4), bile (1), bile kas (1), bilti (3), bilti, bilstu, bilau (1), bilžinas (2), bimbalas (4), bimbilas (1), bimbti (2), binda (1), bindolikas (1), bindzinėti (1), bindzuolas (1), bingti (2), bingus (6), binkaulis (1), binta (1), birbinta (1), birbti (1), birda (6), birėti (1), birgalas (3), birgelas (3), birgelis (1), birgilas (1), birginti (9), birgzti (2), biriutė (1), birnus (1), birstenti (1), birstus (1), birti (1), birus (1), birvė (1), birzduklis (1), biržė (7), biržis (9), biržlis (1), biržti (2), biržtva (2), biskas (2), bit (2), bitė (10), biti (3), bitis (5), biųra (1), biza (2), bizas (2), bizdailis (1), bizdas (2), bizdauti (1), bizdė (2), bizdelioti (1), bizdras (2), biznas (2), bizoti (1), bizuoti (1), bjaurėti (1), bjaurėtis (1), bjauroti (1), bjaurus (6), bjūra (2), bjurti (1), blabėti (3), blagnytis (1), blągzti (1), blaikštytis (2), blaisvas (1), blaivas (7), blaivėti (2), blaivus (1), blaivytis, blaivos (1), blaižyti (1), blaižyti, blaižau, blaižiau (1), blakas (2), blakė (4), blakis (1), blakutė (2), blanda (1), blandas (1), blandingas (1), blandotis (1), blandus (2), blandyti(s) (1), blandytis (2), blankti (2), blankus (1), blaškai (1), blaškėti (1), blauzda (1), blauzgos (1), blauznas (1), blazenstva (1), blebėti (2), blechas (1), blechiorius (1), blėdis (3), blejas (1), blėkai (1), blekas (1), blendė (1), blendis (3), blėniai (1), blėningas (1), blėnioti (1), blėnis (1), blėstauti (1), blęsti (1), blęsti, blendžia, blendė (1), blęstis, (1), blėta (1), blevėzga (1), blevėzgoti (blevyzgoti) (1), blevyzga (1), bliaugzti (5), bliaugzti, bliauzgia (1), bliaukti (2), bliauti (4), bliauzgia (1), bliauzgoti (1), bliauzgoti, bliauzgoja (1), bliauzyti (1), bliežti (2), bliežti, bliežiu (1), bliktelėti (1), blinda (1), blindė (7), blindis (3), blingsėti (1), blinkčioti (1), blinksėti (4), bliozė (1), bliskėti (2), blįsti (1), bliūdas (1), bliukšti (1), bliurės (2), bliūva (1), bliuzė (2), bliužnierstva (1), blizgana (2), blizgėti (8), blodėti (3), blogas (1), blogasai (1), blota (1), bloznas (1), blūdnus (2), blūdus (1), blukas (2), blukė (2), blukis (2), blukti (5), blukvilkis (1), blundė (3), bluozgas (1), blusa (12), blušti (1), blūzga (1), bluzgana (4), blūzgėti (1), blūzgėti, blūzga (1), blužnė (1), bluznierius (2), bluznierskas (1), bluznierstva (1), blužnis (7), blykšoti (1), blykšti (3), blykšti, blykštu (1), blyktelėti (2), blykterėti (1), blyškėti (1), blyžė (2), blyzguoti (1), bo (1), boba (10), bobą mušti (1), bobãpalaikė (1), bobas daryti (1), bobeliai (1), bobelpalaikė (1), bobikas (1), bobingė (1), bobos palaikė (1), bobpalaikė (1), bobrus (1), bobukas (1), bobutė (1), bobutuoti(s) (1), bobutuoti(s), apsibobutuoti(s) (1), bobyti (1), bobžolės (1), bocinas (1), bočnastis (1), bočyti (1), bodai (1), bodėti (1), bodėtis (2), bogna (1), bognas (1), bokštas (2), boliškai (1), bolka (1), bolvarkas (1), bonė (1), borma (1), borškė (1), borsukas (1), borva (2), bosas (2), bostis (1), bostras (1), botagas (2), botas (1), boterainas (1), boteris (1), boti (2), boti (boja, bojo) (1), bovas (1), bovytis (1), božoti (1), br(i)auti (1), brada (4), bradas (6), bradyti (2), bradyti, bradau (1), braidyti (1), brajoti (1), brajyti (2), brakšė (1), bramėti (1), bramka (1), bran(k)tas (1), branda (8), brandas (1), brandė (1), brandėti (1), brandinti (1), branduolys (2), brandus (5), brangenybė (1), brangti (1), brangus (4), brangvynas (1), branka (2), brankčis (1), brankinti (1), branklis (1), branktas (2), brankus (1), branta (1), brantas (3), branyti (1), braškė (1), braškėti (6), braškėti, braška, -ėjo (1), brasla (1), brasta (3), brastas (1), brastva (1), braukis (3), brauktas (2), braukti (11), braukti, braukia (1), braukyti (2), braukyti, brauko (1), brauna (1), bráuti (1), brautis (4), brautis, -jasi (1), bravoras (2), brazdas (1), brazdėti (2), brazgėti (1), bredu (1), bredyti (1), brega (1), brekė (1), brekis (1), brėkšta (2), brėkšti (2), brėkti (1), brekys (1), brenduolys (1), brendus (2), brėška (1), brėškis (1), bręsta, brendo (1), bręsti (7), brešyti (1), briaugzti (2), briaugzti, briauzgia (1), briauna (12), briauti (3), briautis (7), briautis, -jasi (1), briauzga (1), briauzgėti (1), briauzgiu (1), bridnus (1), bridus (1), briedgauris (1), briedimas (1), briedis (1), briesma (1), briesmingas (1), briesmybė (1), briesti (1), briežlė (1), brigzti (2), brigzti, bryzga, brizgo (1), brika(s) (1), brindos (2), bringas (1), bringti (2), brinkti (6), brinkus (1), brįsti (5), bristi, breda (2), bristi, breda, brido (1), bristi, brenda (1), bristi, brenda, breda (1), britonas (1), britva (1), britvonas (1), briūnas (1), brizdis (1), brizgai (1), brizgalas (1), brizgas (1), brizgenos (1), brizgėti (1), brizgilas (2), brizgilis (1), broga (1), brokas (1), brokavonė (1), brokavoti (1), brolėnas (1), brolis (8), brolynas (1), brolytis (1), broma (1), bromka (1), brona (2), bronza (1), brotas (1), broterauties (2), broterėlis (6), broterystė (1), brotija (1), brotiškas (1), bruikšti, bruiškia (1), bruišė (7), bruišis (4), bruižė (1), bruižis (1), bruižti (1), brūkis (3), brūklys (4), bruknė (2), brukti (9), brukti, braukti (1), brūnas (3), brūnasis (1), brunė (1), brunetas (1), brungzti (1), brunšas (6), brunšė (4), brunšis (4), bruška (1), brūsti (1), bruvė (1), bruvis (8), bruzdėti (4), bruzduklis (2), bruzdus (3), bruzgai (3), brūzgas (2), brūzgauti (1), bruzgėti (4), bruzgėti, bruzga (1), brūzgis (3), bruzgotas (1), bruzgu (1), brūzgulis (2), bruzguliuoti (1), brūzgulys (2), bruzgus (2), brūzgynas (1), brydis (2), bryzas (2), bryzėlė (2), bryzinti (2), bubas (1), bubė (1), bubenti (1), bubėti (1), bubinti (1), bubis (2), bubolius (1), bubti (1), bubukas (1), bubulis (1), bubutauti, susibubutauti (1), bučas (3), bučis (2), bučiukas (1), bučiuoti (2), bučius (5), bučnas (1), bučukas (1), bučys (2), buczuti (1), būda (1), būdas (1), budaunykas (1), budavonė (1), budavoti (3), budė (6), budelė (2), budėti (16), budėti, budu (1), budinti (5), budis (2), budnus (1), budras (1), budrėti (1), budrus (6), budukas (1), būdvardis (1), buglus (2), bugšnus (2), bugštus (2), būgti (4), būgti, -sta (1), bugus (2), bui (1), builas (1), builė (1), builis (1), buitis (2), būj (1), bujokas (1), bujoti (1), būjte (1), bukas (14), būkelis (1), bukis (1), būkla (3), būklas (1), būklė (2), buklogas (1), buklus (3), bukos (1), bukovas (1), buksa (2), buksaragė (1), buksas, -a (2), bukšis (2), buksos (3), bukstis (1), buksvės (2), buksvos (3), bukti (1), bukulas (1), bukuoti (1), bukus (5), bulbė (2), bulbiena (2), bulbienė (1), bulė (1), bulia (1), bulis (4), bulius (2), bultis (1), bulundas, -a (1), bulundė (1), bulundis, -ė (1), bulungis (1), bulvarkas (1), bulverkas (1), bulviena (2), bulvienė (1), bulvonas (1), bumbalas (1), bumborys (1), bumbulas (7), bumbulis (1), bumbuoras (1), bumbuorys (1), bumburas (1), bumburys (1), bum̃bulas (1), bunka (1), bunkčioti (1), bunkis (2), buntavoti (1), buntovninkas (1), buolas (2), buolis (2), buolis, -ė (1), buostis (1), buožė (4), būras (2), burbalioti (2), burbėti (6), burbti (1), burbulas (9), burbuliai (1), burbulis (1), burbuliuoti (4), burbuluoti (1), burbuolė (1), burda (1), burė (11), burelė (1), burgamistras (1), burgė (2), burgėti (4), burgėti, burga (1), burgmistras (1), burgti (1), burikė (1), burinas (2), buriniukas (1), buris (3), buriukas (2), buriutė (1), burkonas (1), burkšt (1), burkšti (2), burkštinas (2), burkštis (1), burkt (1), burkti (1), burkti, -ia (1), burktis (1), burkūnas (2), burkutis (1), burlas (9), burlega (2), burliūga (3), burliungė (5), burlungis (6), burlyti (3), burna (33), burnotas (2), burokas (1), bursa (1), bursavoti (2), bursenykas (1), bursinykas (1), burštinis (1), burtai (5), burtas (4), burtas, burtai (1), burti (9), burtikas (1), burtininkas (4), burtvėti (2), burtvis (4), burtvos (2), burulis (2), burutė (1), burva (7), burvalkas (1), burvis (1), burviškas (1), burvystė (1), burys (1), burytė (1), buryti (1), burzdus (7), burzgulai (1), burzgus (4), bur̃bulas (1), bušė (1), būsena (2), busilas (1), bušintis (1), bušis (1), būsiu (1), busti (6), busti, bundu (2), būstymas (1), buta (2), butas (15), būtent (2), būti (28), būtinas (1), būtis (2), buveinė (1), būvėti (1), buvinėti (2), buvinti (1), būvis (1), buvo (2), buvykla (1), bužas, -a (1), buželis (1), būžinas (1), buziokas (1), buziukas (2), buziulas (1), buziulis (1), būžukas (1), bužulas (2), bužungalvis (1), bužuoti (1), buzys (8), by, bi (1), bybis (1), byla (4), bylė (2), byloti (3), byloti, -oju, -ojau (1), byrėti (1), byskupas (1), byzinti (1), bеržas (1), čaižyti (2), capėti (1), čaplė (1), capnoti (1), capnyti (1), čebatas (1), čebėti (1), čėbras, čiobras (1), cebulė (1), čeižti (3), čekšėti (2), čeksėti, čekšėti, čėkšėti, čiakšnoti (1), čemarka (1), čemeryčia (1), čemerys (1), čemoras (1), čempinėti (1), čempinti (1), čemuras (1), čepanas (1), čepelinda (1), čėpla (1), čėplia (1), čėrė (1), čerešnė (1), čeresnia (2), čerpė (1), čėsas (1), česnagas (3), češnakas (4), česnakėlis (1), česnakinė (1), česnakūnė (1), česnakžolė (1), čestavoti (1), čestis (2), cėta (1), četvergas (1), čežėti (1), čežys (1), čiabyti (1), čiakšnoti (1), čiaudėti (1), čiaupsėti (1), čiaupti (2), čiaužti (3), čiaužyti (1), ciba (2), cibė (1), cibulė (2), cibulis (3), čielas (1), čiežti (3), ciknagas (1), cikorija (1), ciktuoti (1), cikuoti, ciktuoti (1), čili (1), čilykoti (1), čilykšt (1), cina (1), cinakaktis (1), cinakis (1), cinas (2), cinkakaktis (1), cinkas (1), cinoris (1), cinorius (1), čiobras (2), čiopti (1), čiožti (2), cip cip (1), cipenti (3), cipresas (1), cipti (6), cipulis (1), čirikuoti (1), cirpdinti (1), čirpenti (1), cirpikas (1), čirplys (1), čirpti (3), cisnagas (1), čiūdas (1), čiuižti (1), čiūka (1), čiukaras (1), čiukna (1), čiukuras (2), čiulpt (1), čiulpti (1), čiuopti (1), čiuožti (1), čiupa (1), čiupra (1), čiupti (2), čiupti, čiumpa (1), čiurmaitis (1), čiūtė (1), čiūtys (1), čiužinys (1), čižikas (1), čūpāje (1), cupti (1), cvikis (2), cypti (2), čypulas (1), cypulė (1), čypulukas (1), cypus (1), čyras (1), cyrulis (2), cyrupas (1), čystas (2), čystastis (1), čystyti (1), čyžti (2), da- (2), daba (4), dabar (7), dabartis (1), dabas (2), dabnus (1), daboti (4), dabras (2), dabšbus (1), dabudavoti (1), daga (7), dagas (6), dagas, daga (2), daglas (1), dagtis (1), dagus (2), dagys (1), daiga (1), daigas (3), daiglus (1), daigotis (3), daigslus (5), daigus (1), daigyti (1), daiktas (5), dailė (4), dailidė (6), dailus (4), dailyti (4), daina (12), dainiuoti (1), dainius (1), dainuoti (2), dainyčia (1), dainys (2), dairus (1), dairytis (2), dalba (7), dalbytis (1), dalgė (3), dalgis (11), dalgus (1), dalgyti (1), dalgyti (dalgo, -ė) (1), dalia (3), dalis (4), dalmonas (2), dalsus (1), dalybos (1), dalykas (5), dalyti (4), dalyvis (1), damastas (1), dambis (1), damblis (1), dambras (1), dandaras (1), danga (7), dangelas (1), danginis (2), dangiškas (3), dangoraižis (1), dangorykštis (1), dangtis (3), dangujęjis (1), dangujejis, dangujis (1), dangus (9), dantis (12), dantys (1), dapas (2), dar (3), darbas (7), dardėti (2), darga (12), dargana (6), dargti (5), dargus (9), dargyti (1), darkus (2), darmai (1), darvà (4), darymas (1), daryti (5), daržas (6), daržinė (2), daržovės (1), dastotkas (1), dauba (10), daubti (2), dauburys (2), daudytė (1), daug (10), daug, daugel (1), daugi, daugia (1), dausa (2), dausas (2), dausos (4), daužinėti (1), daužti (1), daužtis (1), davadnas (1), davieryti (1), dažad (1), dažkart (1), dažnai (1), dažnas (3), dboti (1), dėbčioti (1), debesis (7), debesylas (1), debras (1), debras, debrus (1), dėbti (2), dėčia (1), dėdė (6), dėdė, dėdis (1), dedervinė (3), dėdienė (1), dėdina, dėdyna (1), dėdinis (1), dėdiškas (1), dedu, demi, desti (1), degas (1), degė (1), degesis (1), deglas (2), deglyčia (1), degmatis (1), degti (13), degtinė (1), degus (1), degutas (8), degutis (1), deigšlus (1), deina (1), deinauti (3), deininėti (1), deinyčia (1), deivė (4), deivoti (1), deja (2), dėjinga (1), dėjos (2), dejoti (2), dejuoti (1), dėka (6), dėkas (1), dėkla (1), deklaravoti (1), dėklas (1), dekretas (1), dekretolai (1), dėkui (3), dėl (3), delba (3), delbti (3), delčė (1), delčia (1), delčis (1), delčius (2), dėlė (3), delgė (1), delgena (1), delgti (1), delikatnus (1), delikatus (1), dėlioti (1), delmonas (1), delna (6), delna, delnas (1), delnas (4), delnas, delna (2), dėloti (1), delsti (1), delsus (1), dėltai (1), delti (2), deltija (1), deltis (1), dėlto (1), dėlto (delto) (1), demantas (1), demblys (2), dembti (1), dėmė (1), demeckos (1), demžti (1), denga (1), dengti (10), dengus (1), denis (1), derėti (5), derėti, dera (1), derganas (1), dergemas (2), dergėti (1), dergėtuvas (1), dergėtuvė (1), dergia (1), dergla (2), dergna (4), dergti (11), dergti, dergia (1), dergus (3), deringas (1), deriūga, deriūgas (1), derkla (1), derklė (1), derktas (1), derkti (5), dermės juosta (1), derva (8), dervė (1), dervė̃ (1), derybos (1), desėtyna (1), dešims (1), dešimt (12), dešimt(is) (1), dešimt, dešimts (1), dešimtas (6), dešimteri, dešimterios (1), dešimteriokas (1), dešimtinas (1), dešimtinė (2), dešimtis (4), dešimts, dešims (1), dešinas (10), dešinas, -ė (1), dešinė (2), dėsiu (1), dėsli (3), dėslioti (3), desperacija (1), dešra (3), dėtas (1), dėti (14), dėti (demi, desi, dedu, dedi) (1), dėti, dedu, dėjau (1), dėti, demi (1), dėtis (2), dėtys (1), devėti (3), dėvėti, dėvi (1), devintainis (1), devintas (4), devintinės (1), devintokas (1), devintukas (1), devyneri, devynerios (1), devyni (9), dėžė (1), dežnai (1), diakonas (1), diamentas (1), dibenti (1), dibinas (1), dibkos (1), dibt (1), didelis (7), didis (9), didžiagurklis (1), didžiažuvis (1), dieče (1), diecezija (1), diedas (2), diedis (1), diegas (2), dieglus (1), dieglys (1), diegti (9), dielė (1), diemedis (1), diena (15), dienadaržis (1), diendaržis (3), dienė (1), dieni (4), dieninė (1), dieninga (1), dieninis (3), dieniškas (1), dienos (1), dienulė (1), dienytis (1), dieška (1), dievabaimis (1), dievaitis (1), dievas (23), dievas, dievo (1), dievaži (1), dieveris (18), dievinti (1), dieviškai (1), dieviškas (1), dievo jautelis (1), dievo jautis (1), dievo juosta (1), dievo karvutė (1), dievo karvytė (2), dievogimdyvė (1), dievojis (1), dievojis, dievoji (1), dievotas (4), dievunta (1), diezgan (1), diežti (1), digna (1), dignis (1), dignitorstva (1), dignùs (2), digus (1), dijablas (1), dijakas (1), dilba (1), dilbinti (1), dilbti (2), dilbti, nudilbti (1), dilbūnas (1), dilčia (1), dilčius (1), dilda (1), dilga (2), dilgė (4), dilgėlė (1), dilgėti (2), dilgėti, dilga, dilgėjo (1), dilgsėti (1), dilgt (1), dilgti (2), dilgus (4), dilgyti (1), dilti (1), dilti, dela (1), dilti, dyla / dilsta (1), diltis (1), diminidas (1), dimstis (4), dindėti (2), dirbti (3), dirbti, -a, -o (2), dirdėti (1), dirdinėti (1), dirdinti (1), dirdintis (1), dirgėlė (1), dirginti (3), dirgti (3), dirgyti (1), dirikas (1), dirsa (1), dirsė (3), dirsyti (1), dirtas (3), dirti (17), dirti, dera (1), dirti, deru, dyriau (1), dirva (7), dirvonas (3), diržas (1), diržnas (1), disputacija (1), disputavoti (1), do (1), dobilas (3), dobti (3), doduoti (1), dokas (1), dokti (1), doktorius (1), dolikis (1), dolkė (1), donis (4), dora (2), dosnus (2), došyti (1), dotas, dotalas (1), dovana (2), dovyti (2), dr dr dr! (1), draba (1), drabantas (1), drabna (2), drabnas (2), drabnus (3), drabus (2), drabužis (3), dračytis (1), dragės (13), dragma (1), dragoti (2), dragūnas (1), draika (1), draikai (1), draikas (1), draiklus (1), draikus (1), draikyti (2), draiskalas (1), drakas (3), dralas (2), dralyti (1), dramblys (4), dramyti (1), dranga (2), drangalas (1), drangalioti (1), drangas (2), drangas, drangai (1), drangus (1), drankis (1), drapakas (1), drapanos (3), drąsa (1), draska (2), draskyti (3), drąsmė (1), drasmus (1), drąsus (4), draučius (1), draudėjas (1), draug (1), draug, drauga (1), drauga, draugė (1), draugas (17), draugdarbininkas (2), draugė (2), drauginti (1), draugkareivis (2), draugkeleivis (1), draugovė (1), draugpergalėtojas (1), draugskundėjas (1), draugtarnis (1), draugtėvainis (1), draugyba (1), drausmė (1), drausti (5), dravė (2), dravis (2), dravis (drevis) (1), drazdas (1), drebėti (10), drebėzna (1), drebėznos (1), drebezos, drebėznos (1), drėblas (1), dreblėtas (1), drėblus (1), drebnas (1), drėbtelėti (1), drėbti (4), drebulė (1), drebuliai (1), drebus (2), drėgnas (3), drėgti (3), dreikti (1), drėksti (1), drėkti (1), drengti (5), dręsus (1), drevė (5), drevė, dravis (1), drevė, drevis (1), drevėti (2), drevinė (1), drėžti (4), drėžti, dręžti (1), driaučius (1), driausti (1), dribaila (1), dribčius (1), dribentas (1), dribinti (1), dribintis (2), dribkus (2), dribla (1), dribsa (1), dribšas (3), dribtelėti (1), dribti (6), driekti (1), driekus (1), driežas (1), driežlas (2), driežlė (3), driežti (3), drigantas (2), drignė (1), drignė, drignis (1), drignes (1), drignis (3), drignus (2), driklkus (1), driksti (1), drikti (1), drikus (1), drimba (1), drimba, drimbla (1), drimbinti (1), drimbla (1), drimblinti (1), drimblus (1), drimbšas (1), drimelis (1), driskolius (1), driskūnas (1), drįsti (4), drižti (1), drobė (1), drobulė (1), drobužis (1), dronyčia (1), drovėtis (1), drovus (1), drožbantai (1), drožti (2), drudinti (1), drudintis (1), drugys (6), drugys 1 (1), drugys 2 (1), drukavodinti (1), drukavoti (1), drukorius (1), drukornia (1), drukštoris (1), druktas (3), drumbla (1), drumbnas (1), drumnas (1), drumstai (2), drumstas (2), drumsti (2), drumstus (1), drumžlės (2), drumzti (1), drungnas (2), druožti (1), drupėti (1), druska (7), drūtas (8), družbantės (1), druzgas (3), druzgėti (3), družinti (1), družti (1), drybsoti (2), dryžti (1), du (5), du du du! (1), du! (1), du, dvi (2), duba (1), dūbai (2), dubė (1), dubenėlis (1), dūbla (1), dublia (1), dūbliai (dūbliniai) (1), dūblis (dūblys) (1), dublus (1), dublys (1), dūblys, dūbliai (1), dubra (1), dūbsoti (1), dubti (7), dubti, dumba (1), dubti, dumba, -o (1), dubuo (1), duburas (2), duburys (3), dubus (19), dūchavenstva (1), dūda (2), dudenti (1), dudenti, dūdenti (1), dudnoti (2), dudukas (1), dudulis (1), dudulkt (1), dūduloti (1), dudutis (1), dūdyti (1), dugnas (7), duja (7), dujos (1), dūkas (1), dukra (2), duksas (1), dukslus (2), duksnus (2), dukšterti (1), duktė (32), duktera (1), dūkti (2), duktuika (1), duktyštė (1), dulas (2), dulbis (1), dūlė (2), dūlėti (5), dūlia (2), dūlis (12), dūliuoti (1), dulka (1), dulkė (3), dulkės (3), dulkt (1), dulti (3), dūlys (1), duma (1), dūmai (20), dūmas (6), dūmas, -a (1), dūmauti (1), dumbas (2), dumbė (1), dumblas (6), dumblus (1), dumbra (2), dumbrės (2), dumbrus (1), dumburys (1), dumbus (1), dumčius (1), dumė (1), dūminis (1), dūmoti (2), dumplės (1), dumpliuoti (1), dumsa (1), dumšla (2), dumšlė (5), dumšlėtas (1), dumšlėtis (2), dumšlinti (1), dumšlis (2), dumšoti (1), dumsus (1), dumti (9), dumti, dumia, dūmė (1), dumžlė (1), dun (1), dunčikas (1), dunda (1), dundė (1), dundėti (5), dundukas (1), dundulė (1), dundulis (1), dunduliuotis (1), dundulys (1), dundun (1), dunduris (1), dundurys (2), dunėti (1), dunguotis (1), dunksoti (1), dunojus (1), dunus (1), duoba (3), duobas (2), duobė (7), duobti (7), duogas (1), duogti (1), duok(i) (1), duokas (1), duokti (1), duolas (1), duolas, -a (1), duolė (1), duomies (1), duona (10), duonis (2), duoras (1), duos (1), duoslus (4), duostė (1), duostyti (1), duotas (1), duoti (24), duoti / davė (1), duoti, davė (1), duotinai (1), duotinas (1), duotis (2), dūra (2), durbis (1), durdinti (1), durdyti (1), duris (1), durmas (1), durnas (2), durnavoti (1), durti (8), durys (12), dusas (2), dūsauti (1), dusė (1), dušenti (1), dūsėti (2), dūsia (5), dusti (3), dužas (1), dužnus (1), dū̃dulti (1), duоlis, -ė (1), dvakas (3), dvana (2), dvanas (1), dvaralaukis (1), dvaras (5), dvarininkas (1), dvarlaukis (1), dvarnas (1), dvarnumas (1), dvaronka (1), dvasė (1), dvasėti (1), dvasia (8), dvasuoti (1), dveigys (5), dveitas (1), dvejetas (1), dveji (2), dvejokas (1), dvėkti (1), dvėktis (1), dvėkuoti (2), dvėlė (1), dvelkti (1), dvelti (1), dverti (1), dvesena (1), dvesėti (1), dvėsti (6), dvėsti, dvesia (1), dvėsti, dvesiu (2), dvėti (1), dvi (1), dvidešimt (1), dvigubas (4), dvikti (2), dvisėti (1), dvisti (3), dvoka (2), dvokas (1), dvokti (2), dvokti, dvakia (1), dvokulys (1), dvolekis (1), dvolektis (1), dvolikis (1), dvoliktas (1), dvolkis (1), dvylika (5), dvynai (2), dvynas (1), dvyniai (1), dyb (1), dyba (2), dygė (1), dygėti (2), dyglis (1), dyglus (1), dygti (3), dygulys (1), dygus (2), dygys (1), dykas (3), dynas (1), dynia (1), dynys (1), dyrėti (4), dyroti (1), dyrūnas (1), dyselys, dyselis (1), dyvas (1), dyvelėti (1), dyvelioti (1), dyvėti (1), dyvnas (1), dyvytis (1), dyža (1), dyžti (5), džėkas (2), džekė (1), dzemti (1), džiaugsmas (1), džiaugtis (6), džiaustyti (1), džiauti (6), dzigenti (1), džinsai (1), džiugais (1), džiūgauti (1), džiugėti (1), džiugus (1), džiundžiulis (1), džiundžius (1), džiūti (2), ė (2), ėda (2), ėdalas (1), ėdesis (1), ėdesys (1), ėdis (3), ėdmenė (1), ėdra (1), ėdrauti (1), ėdrinėti (1), ėdroti (1), ėdrus (1), ėdu (1), ėduonis (1), ėdus (1), ėdybos (1), ėdžia (2), ėdžios (2), ėdžioti (1), eglė (12), ėglis (1), ėglius (2), ėglynas (1), eidlus (1), eidy (1), eiga (12), eiglus (1), eigoti (1), eiklus (3), eikš (1), eisena (2), eisi (1), eiškus (1), eislus (4), eita (1), eitena (1), eiti (18), éižėti (1), eižti (1), ekėčios (4), eketė (1), eketis (1), eknos (2), eldija (3), elenis (4), elgeta (2), elgetis (1), elkas (1), elksna (1), Elksnė (1), elksnis (4), elkūnė (2), ellenis (1), elmės (2), elmėti (1), elnė (5), elnias (3), elnis (10), elskis (1), elvėdė (2), elvytos (1), emala (1), emalas (5), ėmi (1), engti (5), ėnioti (1), epušė (9), epušis (1), er (2), eraičinas (1), ėras (10), ercekis (1), erčia (1), ercikis (1), erčiukas (1), erdėti (4), erdvas (3), erelis (11), erelis (arelis) (1), ergi (2), ergla (1), erglotis (1), ergti (4), ėriena (1), ėrìnis (1), ėris (1), ėriščias (3), ėrištis (1), ėriukas (2), erkė (2), ermai (1), ermas (1), ernis (1), eršketas (6), erškėtis (14), eršketras (6), erškėtris (1), erškėtys (2), erštas (2), erštauti (1), eršus (1), ertas (1), ertinti (1), ėrys (1), ėrytis (1), erzėti (1), eržilas (15), eržti (2), eržus (4), (5), eš, ješ (1), esa (1), ėsena (1), ešerys (6), esi (2), esimas (1), ėska (4), ėskena (1), ešketras (9), ėskus (1), ėskus, -ė (1), ėskus, -i (1), esle (1), esliui (1), ėslus, -i (1), esmi (4), esmu (2), ėsnos (1), ešoklė (1), ešooklė (1), ėstas (2), este (1), ėsti (24), ešva (7), ėtrinti (1), ėtryti, (1), etviras (1), ėvelis (1), ež(e)gys (1), ežė (8), ežė (ežia) (1), ežegys (3), ežeras (27), ezerkšti (1), ėžgė (2), ežgūnas (1), ežgys (2), ežia (9), ežys (7), farba (1), farva (1), fenigas (1), filcas (2), flioras (1), frakas (1), frenčius (1), gabana (2), gabenti (2), gabėta (2), gabija (2), gabikė (1), gabikis (1), gabikis, -ė (1), gabinti (1), gabl(i)oti (1), gablys (1), gabranas (1), gabras (1), gabrė (1), gabrila (1), gabšta (2), gabštus (1), gabšus (1), gabulas (1), gabus (1), gabužas (2), gačės (1), gačios (1), gačkos (1), gadinti (3), gadnus (1), gadus (1), gagalas (2), gagara (1), gagas (1), gagenti (1), gagėti (2), gaginti (1), gagonas (1), gagoti (1), gaguoti (1), gaida (2), gaidas (1), gaidra (3), gaidras (1), gaidrus (7), gaidys (5), gaidžiukas (1), gaigalas (4), gaigoti (1), gaila (3), gailas (1), gailėti (2), gailis (1), gailus (5), gaimaras (1), gaimaroti (1), gaimaruoti (2), gaiminti (1), gaimuras (2), gaimuroti (1), gaimuruoti (1), gaimurys (1), gainioti (4), gairė (1), gairėti (1), gairinti (1), gairuoti (2), gairus (1), gairyti (1), gaisas (11), gaišinti (1), gaisma (1), gaisras (4), gaišti (6), gaišuoti (1), gaivus (4), gaizdras (1), gaižės (1), gaižlus (1), gaižti (1), gaižus (5), gajus (4), gakčioti (1), galą (1), galas (17), galąsti (2), galba (1), galbūt (1), galdinas (2), galdinė (1), galdinis (2), galdyti (4), galėti (8), galia (1), galifė (1), galileiskas (1), galininkas (1), galinti (1), galmės (1), galsas (3), galsiai (2), galstikas (1), galstukas (2), galtinis (1), galu (1), galuotis (1), galuotnė (1), galva (39), galvijas (1), galvis (1), galvys (1), gamakas (1), gamalas (7), gamas (1), gamaunas (1), gamauti (1), gaminti (2), gamula (3), gamulas (4), gamulė (1), gamulis (2), gamulys (2), gamulžė (1), gamuoti (1), gamužas (1), gan (1), gana (8), gandas (2), gandras (8), gandrūtis (1), gandrys (1), ganėti (4), ganėti, ganėja (gana) (1), gangis (1), ganiava (1), ganioti (4), ganstus (1), ganykla (1), ganyti (11), ganyti(s) (1), ganytojas (1), garan (1), garas (4), garba (4), garbai (2), garbana (3), garbanė (1), garbaniai (2), garbanius (1), garbanos (2), garbanotas (1), garbanoti (1), garbanukai (1), garbas (1), garbė (10), garbina (1), garbiniai (1), garbinti (2), garbstyti (1), garbus (2), gardas (21), gardėti (1), gardinys (1), gardis (2), gardus (1), garėti (8), garėti(s) (1), gargaras (1), gargenti (1), gargėti (5), gargolas (1), gargti (1), garguoti (1), garkugis (1), garkuliai (1), garlaivis (1), garlė (1), garma (1), garmalas (1), garmaliuoti (1), garmėti (1), garmulyti (1), garmuolis (1), garnys (15), garsas (8), garsinti (1), garstyčios (1), garsus (3), garšva (4), garuoti (3), gašai (1), gąsdinti (1), gašlus (1), gašnus (4), gąstas (1), gastauta (1), gąstauti (1), gąstus (2), gašus (1), gašyti (1), gatavas (1), gatavyti (1), gatkos (1), gatvė (5), gaubti (5), gaubtis (1), gaudinti (1), gaudrus (1), gaudus (1), gaudyti (2), gaugaras (1), gauja (5), gaurai (6), gauras (6), gaurė (1), gauroti (1), gausa (2), gausti (6), gausti, gauju (1), gausus (4), gauti (11), gauti, gauja, govė (1), gaužė (1), gaužtis (1), gavėjas (1), gavėnas (1), gavėnia (1), gavėti (1), gebenė (2), gebėti (5), gebinė (2), gebus (2), gėda (10), gedauti (6), gedėti (4), gedėti, gedu (1), gėdėtis (1), gėdingas (3), gėdinti (1), gėdlingas (1), gedlyvas (1), gėdyti (1), gega (1), gegalas (1), gegė (3), gegelė (1), gegėlis (1), gegnė (2), gegulė (1), gegutė (4), gegužė (9), gegužis (1), geibti (5), geibti, -sta (1), geidulas (1), geidulys (1), geinė (2), geinis (3), geinys (6), geismas (1), geisti (8), geisti, geidžia (1), geisti, geidžia, geidė (1), geižti (1), gėla (7), gelbėti (6), gelbinėti (1), gelda (7), gėlė (3), geležaunes (1), geležis (22), geležius (4), geležūnės (1), geležuonas (1), geležuones (3), geležuonis (1), geležuonys (1), gelioti (1), gelmė (2), gelmenis (2), gelmuo (1), gelsti (3), gelsvas (2), gelta (5), geltas (20), gelti (26), gelti, gelia, gėlė (1), geltonas (11), geluma (5), gelumbė (4), gėluo (1), geluoksnis (1), gėlus (1), gelžis (8), gelžuonis (2), gembė (3), gembėti (1), gemšė (1), genesys (1), genėti (8), genetys (1), genioti (1), geniukas (2), génšė (4), gentaras (4), gentis (2), genys (10), génžė (4), geras (8), gerbas (1), gerbenai (3), gerbti (11), gerbus (2), gerdas (6), gerdauti (1), gerdenti (1), gerėtis (1), gėris (1), gerklė (11), gerklis (1), germė (1), germenės (1), gerokas (1), geršė (16), geršis (1), gerti (19), gervė (24), gervelyti (1), gervena (1), gervenės (1), gerviauogė (1), gervuogė (1), gęšė (2), gesinti (1), gesti (12), gesti, genda (1), gesti, gendu (1), gesyti (1), gėtis (1), gėvelis (1), gėvelys (1), geventi (1), gęžė (3), gę́šė (1), gę́žė (1), gi (1), giaurė (4), giaurys (2), gidis (2), giedorius (1), giedoti (10), giedotojas (1), giedra (3), giedras (12), giedrus (1), giegalas (1), giegals (2), gieluoti (1), giesmė (1), giežti (2), giežus (1), gigеlis (1), gija (4), gilbti (1), gilbti, -sta (1), gilė (11), gilendra (1), gilendra, gilendrė (1), gilendrė (1), giliuoti (1), gilna (1), gilti (6), gilti, gilia, gylė (1), giltinė (6), gilus (4), gimbė (1), gimbėti (1), gimdyti (1), giminė (3), gimti (20), gimtis (2), ginčas (2), ginčyti (2), gingaras (2), ginklas (2), ginsla (1), gintaras (11), ginti (27), ginti, gena (3), girbėti (1), girdalas (1), girdas (2), girdėjimas (1), girdėti (15), girdyti (1), girė (7), girėnas (1), giria (11), giria, girė (1), girmuo (1), girna (3), girnakalis (1), girnkalis (1), girnókalis (1), girnos (5), girnukalis (2), gìrsa (4), girsė (1), girtas (6), girti (16), girtis (1), girynas (1), gisti (1), gizas (1), gizelis (1), giženti (1), gižlus (1), gižnus (1), gižti (6), gižus (5), gjaurė (1), glaboti (5), glaistas (1), glamžyti (3), glasnus (1), glasus (1), glaudas (1), glaudoti (1), glaudus (3), glaudyti (2), glausti (2), glėbti (7), glėbys (2), gleima (1), gleimės (1), gleiznoti (2), gleižus (1), glembti (1), glemežuotis (1), glemoti (1), glemžti (5), glėveris (1), gležti (2), gliaumus (1), glieju (1), gliemežys (1), glieti (3), glimžtelėti (1), glinda (7), glitus (3), glizdens (1), globoti (1), globti (2), globti, apglobti (1), glodnus (1), glodus (6), glomoti (2), glosti (1), glostyti (3), gludė (1), glūdėti (1), gludnus (1), gludus (3), gluma (1), glumas (5), glumba (1), glumė (1), glumsti (1), glumti (2), glumus (1), glumžas (1), gluodas (1), gluodena (2), gluodenas (1), gluosa (3), gluosis (3), gluosna (1), gluosnė (1), gluosnis (4), gluosniuotis (1), gluosnys (1), glušas (4), gnaibyti (1), gnetyti (1), gniaužtas (1), gniaužti (3), gnybti (3), gobdešra (1), gobėti (2), gobėtis (2), gobštus (1), gobšus (1), gobti (2), gobtis (2), gobtūras (1), gobus (6), gocės (2), gočios (1), goda (2), godas (1), godauti (1), godingas (1), godlyvas (1), godoti (2), godulys (1), godus (4), godyti (1), gogai (1), gogas (3), gojus (1), gokčioti (1), golė (1), gomarinis (1), gomarnas (1), gomėtis (1), gomulas (1), gomulti (1), gomulys (2), gomura (1), gomurauti (1), gomurė (1), gomurys (5), gomus (2), gona (1), gončas (1), goniava (1), gonioti (2), gontas (1), gonys (1), gonyti (3), gorčios (1), gorė (1), gorėti (3), gorinti (1), goroti (1), goruoti (2), gorus (2), goštalka (1), goštauka (1), góštauta (1), gostauta(s) (1), góštautas (1), gostelka (1), gosti (1), goti (9), goti (gožti) (1), goti, -ja (1), gotkos (1), govaras (5), govėda (7), govena (1), govija (2), goža (1), gozbeza (1), gožė (1), gožėti (1), gožinti (1), gožtautas (1), gožtelta (1), gožti (3), gr(i)audus (1), grabaliuoti (1), grabaliuti (1), grabė (1), grabėzdai (1), grabinėti (1), grabnus (1), graboti (1), grabstelėti (1), grabsterėti (1), grabstos (1), grabštus (1), grabstyti (2), grabus (2), graižus (2), grajoti (2), grakštas (2), gramantas (2), gramatas (1), grambolis (1), grambti (1), grambuolė (2), grambuoliauti (1), grambuolys (5), grambus (1), grambyti (1), gramėti (8), graminti (1), gramotis (1), gramulys (1), gramyti (1), gramzdėti (3), gramzdinti (2), gramzdyti (1), gramžyti (1), granda (4), grandai (1), grandas (1), grandinė (1), grandinis (1), grandis (8), grandyti (2), grasa (1), grasinti (1), grašis (1), grasus (3), grasyti (1), graublė (1), graublėtas (1), graudenamasis (1), graudenti (1), graudingas (2), graudinti (1), graudintis (1), graudis (1), graudmolis (1), graudoti (1), graudulys (1), graudumas (1), graudus (4), graukšlas (1), graužas (2), grauzdėti (1), grauzdus (1), graužinėti (1), graužti (10), grąžlys (1), gražna (3), gražoti (1), grąžtas (2), gražus (5), grebčiai (1), grebestai (1), grebėstas (4), grebėstuoti (1), grebėti (1), greblas (1), grėblys (3), greboti (1), grėbstės (1), grėbstyti (1), grėbti (10), greibti (2), greimas (1), greitas (2), grėmoti (2), gremsti (3), gremštis (1), gremyti (1), gremžti (9), grendinys (1), grendymas (1), gręsti (7), greta (3), gretai (2), gretas (1), gretė (2), gretimas (1), greva (3), grezna (1), greznoti (1), greznus (1), gręžti (7), griaučiai (1), griaunos (2), griausma (1), griausmas (1), griausmė (1), griausti (1), griaustinė (1), griaustinis (1), griauti (6), griauzdas (1), griaužti (3), griebti (5), griekas (1), griekauti (1), grieti (6), griež(l)ė (1), griežė (1), griežė̃ (1), griežlė (2), griežti (4), griežtinis (1), griežtis (2), grikai (4), grikiai (5), griliuoti (1), grimba (2), grimsti (6), grimti (1), grimzdėti (1), grimzti (2), grinčia (1), grinda (4), grindas (2), grindinys (1), grindis (3), grindys (1), grindyti (1), griova (2), griovinis (1), griovys (1), griozdas (1), gristi (3), griūti (5), griuvėsiai (1), grįžtė (3), grįžtis (2), grobai (1), grobas (3), grobis (1), grobstyti (1), grobti (3), grodas (1), grodšalas (1), gromantas (1), gromata (1), grošiai (1), groti (1), grožėtis (1), grožis (1), grubinėti (1), grublas (1), grublėtas (1), grubluotas (1), grublus (3), grubtas (1), grubti (3), gručė (1), gručkas (1), grūda (1), grūdai (1), grūdas (8), grūdė (1), grūdelis (1), grūdija (1), grujoti (1), grukšt (1), grumada (1), grumantas (1), grumblas (1), grumdyti (1), grumenti (3), grumėti (7), grūmikas (1), gruminėti (1), grumoda (1), grumodas (1), grumoti (3), grumsčioti (2), grumšėti (1), grumsnoti (2), grumstas (1), grumštelėti (1), grumštenti (1), grumšterėti (1), grumsti (4), grumti (2), grumtynės (1), grumulys (1), grumzdas (1), grumždenti (1), grumždėti (3), grumzti (2), grum̃sdinti (1), grundalas (2), grundis (1), grundulas (2), grundulis (1), grundulys (3), gruntas (2), grunzti (1), gruodas (5), gruodija (1), gruodinė (1), gruodingas (1), gruodis (1), gruodiškas (1), gruodšala (1), gruodšaliai (1), gruodšalnė (1), gruodšaltis (1), gruoduotas (1), gruoduoti (1), gruodynė (1), grūsti (10), grūsti, grūdžia (1), grūsti, grūdžiu (1), grūstis (1), grūstuvas (1), gružas (5), gruzdė (1), gruzdelis (1), gruzdenti (1), gruzdėti (2), gruzdis (1), gruzdus (4), gružė (1), gruženti (1), gružia (1), gružinėti (2), gruzinis (2), gružis (1), gružlis (1), gružlys (1), grūžulys (1), grū́sti (1), grū̃zdas (1), gryčia (1), gryslė (1), grytis (1), gryva (1), gu (2), gubalinis (1), gubas (1), gubieta (1), guboti (1), gūbrys (1), gubšna (1), gubti (3), gubulas (2), guburas (1), gubus (2), gubužas (3), gubyti (1), gudai (2), gudas (11), gudažolė (2), gudbarštis (1), gudbarzdžiai (1), gudėti (1), gudkarklis (5), gudnoterė (3), gudnotrynė (1), gudobelė (5), gudras (4), gudrus (5), gūdus (1), gūdyti (1), guga (4), gugainis (1), gugas (1), gugė (1), gugelis (1), gugenti (1), gugėti (1), guginti (1), gugis (1), gugoti (1), gugti (gunga) (1), gugulas (1), gugurys (1), guinioti (2), guinyti (1), guirė (1), guiris (1), guiti (2), gukčioti (1), gulba (4), gulbas (1), gulbė (7), gulbienė (1), gulbinas (1), gulbinti (4), gulbis (10), guldyti (3), gulėti (8), gulkščioti (1), gulta (1), gultas (2), gulti (5), gultis (1), gumaradas (1), gumaras (1), gumarnas (1), gumarnus (1), gumba (2), gumbas (9), gumbras (1), gumė (1), gumėti (1), gumoti (1), gumsa (2), gumšoti (2), gumulas (4), gumulti (1), gumulys (1), gumulžis (1), gumuoti (2), gūmyti (1), gumžloti (1), gunčė (1), gunčia (1), gunčiai (1), gundinti (1), gundyti (7), gunga (3), gungaras (1), gungas (1), gungė (1), gungla (1), gunglė (1), gunglinėti (1), gunglinti (1), gungrintis (1), gungsėti (1), gungsoti (1), gungtelėti (1), gungti (1), gungulas (1), gunguliuoti (1), gungulys (2), gungunis (1), gunguotis (1), gunguras (1), gungurys (1), gūnia (1), gunioti (5), gunkla (1), gunklė (1), gunklys (2), gunkšla (1), gunkšlė (1), gunkšys (1), gunyti (4), gunžėti (1), gunžinti (1), gunžti (2), gųnžys (2), guoba (2), guobas (1), guobti (4), guodas (4), guodėti (1), guoga (3), guogai (1), guogas (3), guogė (3), guogis (3), guoglinėti (1), guoglinti (2), guolis (4), guostas (1), guotas (9), guožtis (1), gūra (2), guras (8), gurbas (5), gurbti (2), gurbus (2), gurdenti (1), gurdinti (2), gurdulys (2), gurdus (7), gurelis (1), gurenti (1), gurėti (3), gurga (1), gurgas (2), gurgozas (1), gurgulas (4), gurgūlė (3), gurgulys (3), gurguolė (2), gurgutė (1), gurgutis (1), gurinėti (4), gūrinti (6), gurinys (2), guriuoti (1), gurklė (3), gurklis (3), gurklys (17), gurlas (1), gurlinti (1), gurlis (1), gurlus (3), gurnas (8), gurnė (1), gurnis (2), gurnus (2), gurstas (2), gursti (3), gurtas (1), gurti (7), gurukas (1), gurulas (1), gūruoti (1), gurus (5), gusti (3), gūvis (1), gužas (6), gūžė (1), gūželis (2), gužėti (2), guzikas (1), gūžinėti (2), gūžinti (2), gūžis (1), gūžoti (1), gūžti (3), gūžti(s) (1), gužutis (4), gužynės (1), gūžys (2), gūžyti (1), gvaibti (3), gvaira (1), gvairas (1), gvairinėti (1), gvairinti (1), gvairys (1), gvairyti (1), gvala (1), gvalbus (1), gvalbyti (2), gvaldyti (1), gvalis (1), gvalu (1), gvėgždaitė (2), gvelbėti (1), gvelbti (2), gvėra (1), gvėrinti (2), gverti (6), gvėrynė (4), gvilbti (1), gvilbus (1), gvildyti (1), gvilti (1), gykaruoti (1), gylė (4), gyliuoti (3), gylys (4), gyna (2), gynas (1), gynėti (1), gyra (2), gyrius (1), gysla (11), gyslė (1), gyslinėti (1), gyslingas (1), gyslinti (1), gyslioti (1), gysti (1), gyti (8), gyvas (22), gyvastis (1), gyvata (7), gyvatas (3), gyvatė (2), gyvė (2), gyvenimas (2), gyventi (3), gyvija (1), gyvinti (1), gyvis (3), gyvoti (4), gyvšeiris (1), gyvulys (4), gyvūnas (1), gyvuoti (3), gyvybė (1), gyžlus (1), gyžti (2), gyžus (1), hadnastis (1), harfa (1), harfis (1), hercigis (1), hercikis (1), į (7), į bobą (bobutę) (1), į(si)graudinti (1), id (1), idant (4), įdėlis (1), įdėti (1), įdomiai (1), įdomus (1), įdurmais (1), įeiga (1), įeisena (1), iek- (1), ieka (1), iekas (1), iekvienas (2), ielakštė (2), ielakštis (2), ielaktis (1), iena (2), ierbė (1), ieškoti (14), iešma (2), iešmas (8), iesmė (4), iešminis (1), iešmius (1), ietrinti (1), ieva (8), iežti (5), iežti, -ia (1), įgauti, įgauna (1), įgelti (1), įgimtas (1), įgruntavoti (1), įgrūsti (3), įgulbinti (1), įimti (1), įimtinai (1), ik (2), ik- (1), įkaušinti (1), iki (6), įkirsti (1), įkirti (1), įkišti (1), ikmynas (1), ikrai (10), ikras (2), ikšiõl (1), ikšiolei (1), įkūninimas (1), įkurtuvės (1), ikvienas (2), įkypas (1), įkyrėti (1), įkyrus (2), įlanka (1), ilgas (16), ilgšas (1), ilgti (2), ilsėti (1), ilsti (1), ilsus (1), iltė (1), iltis (1), imbieras (1), įmigti (1), imša (1), imti (18), įmygis (1), įnagis (1), įnartinti (1), inas (1), inda (1), indarokas (1), indas (4), indauja (5), indėlis (1), indėti (1), indėvė (1), indilas (1), ingas (1), ingerklis (1), ingsti (1), įnikti (1), įniršti (2), inkaras (3), inkstas (7), inkštiras (2), inkstiras, inkštiras (1), inkstis (5), inkstys (7), insčios (2), intė (1), intonacija (2), intukas (1), inžinas (1), įpašyti (1), įpėdinis (1), įplauka (1), ir (10), įrankis (1), irbė (2), irgi (2), irklas (5), irklininkas (1), irmėdė (4), irmėdis (3), irmės (1), irmėtis (1), irmliga (2), irmos (1), iršas (1), irstąs (1), iršti (3), irštva (4), irtas (1), irti (19), irtojas (1), irtojis (1), ìržti (1), (6), iš-naršyti (1), iš-verti (1), įsai (1), išaiža (1), išarža (3), įsas (5), išaukti (1), išblįsti (1), įsčia (2), įsčios (7), išdas (2), išdėlis (2), išdėti (2), išduiti (1), išduoti (1), išdyvalioti (1), išeiga (2), išeigus (1), įsėkti (1), išgi (1), išgirsti (1), išgoti (1), įsibadyti (1), įsiduoti (1), įsižagti (1), iškada (1), iškadyti (1), iškakti (1), iškiaužyti (1), iškirtūlis (1), iškiuždėti (1), iškus (2), iškvėpti (1), įskypas (1), išlaidos (1), išlaikyti (1), išlaivoti (1), išlieti (1), išmaitinti (1), išmanas (1), išmanginis (1), išmanyti (1), išmintis (1), išmonė (1), išnaršyti (1), įsnauja (1), įsnaujė (1), išnertėti (1), įsodinti (1), išpaitvėti (1), išpažinti (1), išpurti (1), išrišti (1), išrykšti (1), išsėkti (3), išsigąsti (1), išsimokinti (1), išsipuišinti (1), išsiręžti (1), išsižagti (1), išskruobti (1), įstabus (1), išties (1), ištiktukas (1), istinti (1), ištranka (1), ištrankyti (1), istuba (1), istymas (1), išvarpyti (1), išvėksėti (1), išveržti (1), išviros (1), išvirtūlis (1), išvora (1), išvysti (2), įsyn (1), išžarga (1), išžargas (1), it (1), įtaiga (1), įtaigus (1), įtaikumas (1), įtampa (1), įtampas (1), itas (3), įteigti (1), įteikti (1), įterpti (1), įtįsti (1), įtumpas (1), įvėksėti (1), įvendrynas (1), (6), iža (1), ižgi (1), izopas (1), ižti (5), įžulnus (1), įžulus (2), jakas (2), jakė (1), jaknos (4), jaksas (1), jaksė (1), jakutis (1), jantis (2), jarumbė (1), jaš (1), jau (1), jauja (5), jaujas (2), jaukas (1), jaukinti (2), jauklus (1), jaukus (3), jaunas (4), jaungimis (1), jaunikis (1), jaura (3), jaura(s) (1), jauras (3), jauražemis (1), jaurė (2), jaurėti (1), jaurinti (1), jauris (1), jaurus (2), jaurynas (1), jausmas (2), jaustėti (1), jausti (1), jauta (1), jauti (2), jautis (2), jautrus (1), javai (6), javas (2), jėga (6), jėgti (1), jeik- (1), jeinė (1), jeinis (2), jekanas (2), jekė (1), jeknos (6), jėkti (1), jemeslis (1), jemti (1), jentaras (4), jėras (4), jerbė (1), jerubė (2), jerumbė (3), ješ (1), ji (1), jiek (1), jiekvienas (1), jis (2), jis, ji (1), jodìnti (1), jodýti (2), jog (1), jokėtis (1), jopa (2), jópė (2), jopkė (2), joras (1), joti (5), judėti (3), juk (1), jukšas (1), jumėjas (1), jumikas (1), jungas (4), jungė (1), jungis (1), jungti (3), jungurtas (2), junktas (1), junkti (5), junkus (1), junkyti (1), juodas (2), juodgarnis (1), juodinti (1), juodulis (2), juodžgoris (1), juokas (3), juokauti (1), juokti (1), juoktis (2), juopa (2), juosėti (1), juosmi (1), juosmuo (2), juosta (7), juostas (4), juosti (6), juostyti (1), jupa (2), jupikas (2), jupikis (1), jupka (1), jupkelė (1), jupkis (2), jupys (1), jūra (9), jurdinti (1), jurdyti (1), jūrė (1), jūrės (7), jūrinti (1), jūrios (4), jūros (1), jūruoti (2), jūs (2), juša (1), jūšė (10), jūsėti (3), jūšia (2), jušinti (1), jūsiškis (1), jūška (1), jušnikas (1), justi (2), k(a)napės (1), (3), kabačikas (1), kabalda (1), kabalduoti (1), kabaluoti (1), kabar (1), kabarai (1), kabarakš(t) (1), kabariuoti (1), kabarkš(t) (1), kabarkštinti (1), kabarotis (1), kabaruoti (1), kabė (3), kabeklis (1), kabelis (1), kabėti (12), kabinti (6), kablelis (1), kablys (3), kabõris (1), kaboru (1), kaboti (2), kaburti (1), kabus (1), kada (8), kadagas (2), kadagėtas (1), kadaginė (1), kadaginis (1), kadaginukas (1), kadagius (1), kadagmedis (1), kadaguogė (1), kadagynas (1), kadagynė (1), kadagys (11), kadaise (2), kadaišyti (1), kadan-g(i) (1), kadangi (4), kadarai (1), kadaras (4), kadugiažolė (1), kaduginis, -ė (1), kaduguogė (1), kadugynas (1), kadugys (3), kai (5), kaidašyti (1), kaikaras (4), kaikti (-ia) (1), kailis (3), kaima (4), kaima(s) (1), kaimas (15), kaimė (3), kaimenė (3), kaiminė (1), kaiminybė (1), kaimyna (1), kaimynas (5), kaimynauti (1), kaimynė (1), kaimynija (1), kaimyninis (1), kaina (8), kainas (1), kainė (1), kaininti (1), kaip (4), kaipgi (1), kaipo (1), kaipog (1), kairas (3), kairė (1), kairias (3), kairinti (1), kairus (1), kairyga (1), kairys (2), kairys, -ė (1), kaištas (1), kaištė (1), kaisti (16), kaistra (1), kaištuvas (2), kaištuvė (2), kaišyti (1), kaita (2), kaitėti (5), kaitra (1), kaitrus (1), kaitulys (1), kaityti (2), kaivinti (1), kajakas (1), kajikas (1), kajinkas (1), kaka (1), kakalys (1), kakaraitis (1), kakarinė (1), kakarynė (1), kakenti (1), kakėti (1), kakėti, kaki (-ėja) (1), kakinti (3), kaklas (6), kakoras (1), kakšlė (2), kakta (8), kaktas (1), kaktena (1), kakti (6), kaktis (1), kalaišės (1), kalatoti (1), kalatyti (2), kalavija (2), kalavijas (4), kalavijis (1), kalavijus (1), kalba (4), kalbasyti (2), kalbėti (9), kalbotyra (1), kalbti, kalbsta (1), kalbа (1), kalčia (1), kaldūnas (1), kalė (7), kalendorius (1), kalikas (2), kalisonai (1), kalmas (2), kalmė (1), kalmės (2), kalmūsas (1), kalmynė (1), kalnas (23), kalnėnas (1), kalnovė (1), kalopeilis (1), kalpa (6), kalpas (1), kalpiškas (1), kalpoti (1), kalpukas (1), kalpynas (1), kaltas (10), kaltė (4), kalti (22), kaltinti (1), kaltis (1), kalus (1), kalva (3), kalvaka (1), kalvė (1), kalvis (2), kalybas (4), kalyvas (5), kamanė (16), kamanės (2), kamanėti (1), kamaninė bitė (1), kamanos (6), kamanoti (2), kamantas (1), kamanuoti (1), kamaros (1), kamaruoti (1), kamas (7), kambarys (1), kamblys (2), kamėga (1), kamėnas (3), kamienas (5), kamiešiai (1), kaminas (2), kaminė (6), kamis (1), kamizelka (1), kamlys (1), kamolas, -a (1), kamonė (1), kampas (5), kampti (1), kamša (3), kamšas (1), kamšlus (1), kamštis (2), kamšus (1), kamšyti (1), kamula (1), kamūlys (1), kamulžinas (1), kamulžymas (1), kamunė (2), kamuolė (1), kamuolis (2), kamuolys (8), kamuoti (6), kamurza(s) (1), kamzelka (1), kamziolė (1), kamziolė, kamziūdė, kamzolė, kamzolis, kamzūlė, kamzulė, komzulė (1), kamzolė (1), kamzuolė (1), kana (3), kana(kas) (2), kanapė (2), kanava (1), kančia (1), kančiukas (2), kančius (2), kandė (1), kanduolas (1), kandžia (1), kanka (3), kankalai (1), kankalas (5), kankarožis (1), kankorai (1), kankoraižis (1), kankorėžis (4), kankožėris (1), kankurėžis (1), kanova (1), kapa (1), kapai (2), kapalioti (1), kapaliuoti (1), kapanotis (3), kapas (8), kapčius (1), kapė (1), kapeliai (1), kapinės (2), kapinys (1), kaplė (2), kaplis (1), kaplys (5), kapoklė (1), kapoklis (1), kapota (1), kapoti (11), kapoti, -oja (2), kapšas (2), kapsėti (1), kapšiukas (1), kaptanikas (1), kaptelėti (2), kapterėti (2), kapterti (1), kapti (1), kapti, -ia (3), kapti, kampa, kapo (1), kaptonas (1), kapurna (2), kapurnas (1), kapurnė (1), kapurnėtis (2), kapurniai (1), kapurniotis (1), kapurnojimas (1), kapurnotis (2), kapūzas (1), kapοti (1), karalius (4), karas (9), karas, karai (1), karauti (1), karbas (6), karbėti (1), karbija (2), karčema (1), karčiama (1), karčiukas (1), karda (4), kardas (6), kardentis (1), kardinties (2), kardintis (2), kardus (1), karė (3), kareiva (1), karia (2), karias (10), kariausena (1), kariautas (1), kariauti (4), kariautis (1), karieliai (1), karis (3), karka (8), karkalas (1), karkalis (1), karkalius (1), karkė (1), karklai (1), karklas (2), karklės (1), karklynas (1), karkti (6), karkulys (1), karkuoti (1), karkutis (1), karna (8), karosas (1), karoti (4), karpa (4), karpas (2), karpis (2), karpotas (1), karpyti (2), karsa (1), karšė (1), karšėti (2), karšinti (1), karšis (2), karštas (12), karšti (10), karštis (1), karštligė (1), karta (2), kartas (4), kartekis (1), kartėti (1), karti (11), kartinė (1), kartinis (1), kartinti (1), kartis (6), kartoklė (1), kartoti (1), kartunta (1), kartuolė (1), kartupelis (1), kartus (11), karvaitis (2), karvas (1), karvė (32), karvelaitis (1), karvelis (4), karvoti (1), karvus (1), karys (2), kar̃šis (1), karοti (1), kas (13), kas norints (1), kasa (13), kašė (1), kašelė (2), kašėti (2), kašikas (1), kasiklis (2), kasioti (1), kašis (1), kaškašekštis (1), kaškis (2), kaštas (1), kąsti (19), kaštonas (1), kastuvas (2), kasula (1), kasulas (1), kasulė (1), kasykla (2), kasyklė (1), kasyti (13), katalikiškas (1), katalyti (4), kataras (1), kataryti (5), katas (3), katė (5), katėkis (1), katelis (1), katėnas (1), katėti (1), katilas (4), katinas (1), katinukas (1), katis (1), katras (7), katukas (1), katynas (1), katytis (1), kaubarė (2), kauborė (1), kaubras (1), kaubrė (2), kaubrys (1), kauburas (1), kauburė (1), kauburys (3), kaugė (3), kaugurė (1), kaugurys (1), kauka (1), kaukara (3), kaukaras (5), kaukas (15), kaukė (1), kaukolė (2), kaukoras (2), kaukšinti (1), kaukšnoti (2), kaukštara (1), kaukt (1), kaukti (12), kaukuoti (1), kaukutis (3), kaulas (20), kaulẽnis (1), kaulinė (1), kaulinis (2), kaulis (1), kaulnas (1), kaulys (1), Kaunas (1), kaupa (2), kauparas (1), kaupas (9), kaupra (3), kaupras (1), kauprė (1), kauprotas (1), kauprynė (1), kaupti (2), kaupukas (1), kaurai (1), kauras (1), kaurėti (1), kauroti (1), kaušas (7), kaušinas (1), kaustė (1), kaustėti (1), kaušti (2), kaustyti (2), kaušynas (1), kautas (1), kautelis (1), kauti (22), kauti (kauju, -nu, koviau, kavau) (1), kautynės (1), kaužai (1), kaužalas (1), kaužėti (2), kaužoti (1), kaužuoti (1), kavalkas (2), kavankas (1), kavolkas (1), kavoti (1), kaž-, kaži, kažin (1), kazimelka (1), kažinkas (1), kažkada (1), kažna (1), kebeklis (2), kebelda (1), kebenėkas (1), kėbla (1), kėblas (2), keblė (1), keblėti (1), keblinti (2), keblys (1), kėbsoti (1), kedaras (2), kėdė (1), kedelys (4), kedenti (3), kedėti (6), kedilis (1), kėdoti (4), kedulas (1), keidašyti (1), keidoti (1), keikastis (1), keikti (5), keimaruotis (1), keimarys (1), keimerys (2), keipti (2), keistas (1), keisti (5), keitis (1), kekčioti (2), kekė (4), kekeras (2), kekerežis (1), keknoti (1), kekotis (1), kekšė (5), keksėti (1), kėkštas (1), kekštė (1), kėkšti (2), kėkšti, -ščia (1), kekšti, kekšta (1), kekšys (1), kėkti (1), kekulas (3), kekutas (2), kekutis (2), kelas (1), kelbas (2), kelbukas (1), kelbūnas (1), kėlena (1), kelėnas (4), kelenzdros (1), keletas (1), keli (5), kelias (7), keliauti (2), kelichas (1), kelinės (2), kelinios (1), keliolika (1), kelis (8), kelmas (9), kelmija (1), kelnas (3), kelnės (4), kelnios (1), kelnorė (1), keltas (3), keltava (1), kelti (15), keltoja (1), keltos (1), keltuva (4), keltuvas (2), keltuvė (1), kelys (7), kemelis (1), kemelys (1), kemėras (5), kemerėti (2), kemerioti (1), kemėroti (1), kemersis (1), kemeruoti (2), kemerys (1), kemerzis (1), kempė (2), kempenė (1), kempėti (1), kempti (2), kemsa (1), kemsas (1), kemsti (1), kemšus (1), kemuras (3), kemuruotis (2), kemurys (1), kemzras (1), kemžti (1), kengė (2), keniauša (1), kenklė (1), kenkorėžis (1), kenkras (2), kenkti (4), kenkti, kenkia (2), kepaluotis (1), kepenys (3), kepti (12), kepurė (5), kepurnas (1), kepurstas (1), kepurstomis (1), kerai (4), keras (12), keras, pl. kerai (1), kerba (1), kerdžia (1), kerdžius (14), kerė (3), kereiva (1), kerenti (1), kerėpla (1), kerėti (9), kerėtojas (1), kerėža (1), kerežis (1), kerežytis (1), kergti (9), kerkti (1), kerkužis (1), kermas (1), kermenai (1), kermentis (1), kermuo (2), kermušė (10), kermušė, kermušis (2), kermušynas (1), kerna (6), kernė (1), kernezas (3), kernezas, kernežis (1), kernežis (1), kernikė (1), kernoti (1), kernukas (1), kerpė (1), kerpti (2), keršas (15), keršė (1), keršikas (1), keršinis (1), keršis (2), keršis, keršė (2), keršiškas (1), kerslas (5), kerstas (3), kersti (2), keršulis (3), keršulys (1), keršuma (1), kertė (2), kerti (5), kertus (1), keruoti (1), kervas (1), kervinti (1), kervoti (1), kėsas (1), kėsauti (1), kesčiai (2), kėsčias (1), kesčios (2), kėsčioti (2), kešenė (2), kėsnoti (1), kėsoti (2), keštas (1), kėstelėti (1), kestės (2), kestėti (1), kęsti (7), kęsti, kenčiu (1), kėsti, kėtoti (1), kestis (1), kestyti (1), ketaras (1), ketera (4), keteras (1), keteria (1), keterioti (1), keteris (2), ketėti (3), ketinti (1), ketira (2), kėtotis (1), kėtroti (1), keturgubas (1), keturi (5), ketvergis (2), ketveri (3), ketveriokas (1), ketverokas (1), ketvirtainė (1), ketvirtas (5), ketvеrgis (1), kevalas (2), kevatas (1), kėvė (7), kevernoti (1), kevetas (2), kėvinas (1), kezdulas (1), kežėti (1), kiaugė (1), kiaugždas (1), kiaugždėti (1), kiaugžti (1), kiaukara (1), kiauksėti (1), kiaukšt (1), kiaukt (1), kiaulė (14), kiaulioti (1), kiaulutė (1), kiaunė (5), kiaupti (1), kiauras (6), kiaušas (1), kiaušė (3), kiaušinis (1), kiausti (2), kiautas (8), kiaužai (1), kiaužalai (1), kiauzoti (2), kibėti (1), kibinti (2), kibiras (1), kibis (1), kibšas (1), kibti (5), kibus (1), kiek (2), kiekas (2), kiekinis (1), kiekunta (1), kiekvienas (2), kielė (4), kielė (kylė) (1), kielė, kylė, kiela (1), kiema(s) (1), kiemas (14), kiemena (1), kiepsa (1), kiepsėti (1), kiept (1), kietas (10), kietėti (1), kietsprandis (1), kigti (1), kikilis (1), kikiras (1), kiklikas (1), kikutis (1), kilbas (2), kilbasa (2), kilbasas (1), kilbukas (1), kilbūnas (1), kilbutis (1), kilmė (2), kilnoti (1), kilpa (6), kilpas (1), kilpoti (2), kilsnoti (1), kilstuoti (1), kilsuoti (1), kiltas (3), kilti (6), kiltis (5), kilus (1), kimelis (1), kimenai (1), kiminai (2), kiminti (1), kimonai (1), kimpė (1), kimpenė (1), kimpėti (1), kimsa (1), kimsas (1), kimštas (3), kimšti (6), kimti (2), kimulis (1), kimulys (1), kimus (1), kimynas (1), kim̃štas (1), kinė (2), kinis (7), kinivarpa (1), kinivarpas (1), kinka (1), kinkutis (1), kinys (1), kipšas (3), kirba (2), kirbas (2), kirbėti (1), kirbinti (1), kirdyti (1), kirka (1), kirkauti (1), kirkė (1), kirkėti (1), kirkilas (1), kirkinti (1), kirkis (2), kirkla (1), kirklys (2), kirksėti (1), kirkšnis (1), Kirkšnovė (1), kirkti (7), kirkuoti (1), kirkužas (1), kirkužė (1), kirkužis (1), kirkužys (1), kirkyti (1), kirmėlė (3), kirmėlių mėnuo (1), kirminas (2), kirmis (19), kirmuo (4), kirmyti (1), kirna (9), kirnas (1), kirnė (1), kirnis (2), kirnos (2), kirnynas (2), kirnynė (2), kirpstas (1), kirpti (19), kirptuvės (1), kiršlys (2), kirsnas (2), kirsti (31), kirta (1), kirtis (5), kirvis (4), kišenė (3), kišenius (1), kiška (3), kiškis (1), kišti (7), kita (2), kitas (9), kitelis (2), kitiškas (1), kitkas (3), kitlius (2), kitodas (3), kitojis (1), kitoks (1), kitoniškas (1), kiuglus (1), kiugnus (1), kiugždėti (1), kiurti (1), kiužis (1), kiužti (1), kižėti (1), kkk (1), klabėti (2), klagėti (3), klagoti (1), klaida (2), klaimas (2), klajoti (1), klambenti (2), klampa (2), klampti (1), klampus (1), klampyti (1), klanas (1), klanksėti (1), klanksoti (1), klapatas (1), klapenti (1), klapnoti (1), klapsėti (1), klaptelėti (1), klapuoti (1), klapyti (1), klasta (1), klastas (1), klastė (1), klastyklė (2), klastyti (2), klaugas (1), klauksėti (1), klaukti (1), klaupta (1), klauptas (1), klauptė (1), klaupti (3), klauptis (3), klausa (1), klausingas (1), klausiu (1), klausti (5), klaustukas (1), klausyti (14), klebėti (3), klėbti (2), klėbys (2), klegėti (4), kleida, kleidė (1), kleimas (1), kleinas (1), kleinioti (1), kleinius (1), kleinoti (1), kleipti (1), kleisti (1), kleitos (1), kleiva (1), kleivakojis (1), kleivas (3), kleivinti (1), kleivis (1), kleivonas (1), kleivotas (1), kleivoti (1), kleivukas (1), kleivuoti (1), kleivys (1), kleiza (1), klejai (1), klekas (2), klekenti (1), klekėti (3), klekinti (1), klemšioti (1), klenk(ė)ti (1), klenkėti (1), klenkti (5), klenkti, atklenkti (1), klenójimas (1), klenoti (1), klepenti (1), klėpti (1), klepus (1), klėstimas (1), klėtis (13), klevas (3), klevinė boba (1), kliaudėti (1), kliaudžia (1), kliaugėti (1), kliaugti (1), kliaugus (1), kliausčias (1), kliauti (1), kliauti(s) (1), kliautis (2), klibėti (2), klibti (1), klibuoti (1), kliedas (1), kliedėti (1), klíenas (2), kliepas (5), klikti (1), klimpti (3), klimpus (1), klimst (1), klimštelėti (1), kliokė (1), kliokti (2), klipti (1), klipuoti (1), kliudyti (2), kliumpė (1), kliurė (1), kliurmas (1), kliutas (2), kliūtė (1), kliūti (8), kliūtis (2), klivaras (1), klivinda (1), klivindas (1), klivindra (1), klodas (5), klojimas (2), klonis (2), klonys (1), klostai (1), klostas (1), klostyti (2), klotai (1), kloti (8), klotis (1), klubas (1), klubti (2), klukšėti (2), klumbė (2), klumbė, klumbis, kliumbis (1), klumbenti (2), klumbėrė (1), klumbinėti (2), klumbis (2), klumkas (1), klumokas (1), klumpė (3), klumpės (1), klumpinėti (3), klumpis (2), klumpsėti (2), klumpti (4), klumpuoti (1), klumšė (1), klumsėti (1), klumšti (2), klumžė (1), klunksėti (1), klunkyti (1), kluonas (5), klūpčioti (1), klupdyti (1), klūpėti (1), klupinėti (1), klūpomis (1), klūpoti (5), klupsčiuoti (1), klupstas (1), klupstis (4), klupti (8), klupus (1), klusas (2), klušinėti (1), kly (1), klydinėti (2), klykauti (1), klykis (1), klynės (1), klypti (3), klypuoti (1), klysti (4), klyvas (1), klyvėti (1), klyvis (1), klyvoti (1), klyvumas (1), klyvuoti (1), kmynas (2), knabenti (1), knaiptis (1), knaistės (1), knaisyti (2), knapė (2), kneibtis (1), knežas (1), knežti (1), kniaukti (1), kniauktis (1), kniausti (1), kniaustis (2), kniauti (1), knibti (1), kniepti (1), kniotis, knotis (1), knisti (2), knyga (1), knynas (1), knypkis (1), knyvė (3), kodylas (1), koja (6), kojė (1), kojinė (1), kokias, kokia (1), kokis, koks, koki, kokia (1), koks (2), koks, koki, kokia (1), koks, toks (1), koktai (1), kolba (1), koldūnas (1), koleris, kolėrius (1), kolis (1), kolys (1), kolys, kolis, kolinys (1), konas (1), kone (1), koneveikti (1), kono (1), kopa (1), kopla (1), koplyčia (2), kopti (11), kopūstas (1), korys (2), koserė (3), kosėti (5), košikas (1), košikėlė (1), košis (2), košti (1), kosulys (2), košys (1), kotas (1), kotik (1), kova (2), kovarnis (3), kovarnis, kovas (1), kovas (3), kovoti (1), koželka (1), kožnas (1), koznyti (1), kozoliai (1), kr(i)auti (1), kragas (4), kragis (1), kraičiavežys (1), kraičvežys (1), kraigas (1), kraika (1), kraikas (2), kraipus (1), kraipus, kraipyti (1), kraipytis (2), kraitė (1), kraitis (3), kraitvežys (1), krakė (4), krakmolas (1), kramas (3), krampa (1), kramsėti (1), kramslė (1), kramsnoti (1), kramsoti (1), kramstyti (1), kramtyti (1), kramzlė (1), kramzlioti (1), kramzloti (1), kramzlys (1), kranklys (1), krankti (5), krantas (6), krapas (3), krapštas (1), krapštyti (4), krapštytis (1), krapyti (1), krasė (2), kraštas (2), kratus (1), kratyti, krėsti (1), krauja (1), kraujai (2), kraujas (22), krauklys (4), kraukti (1), kraupai (1), kraupos (1), kraupstytis (1), kraupti (1), kraupus (8), krauša (1), kraušas (1), kraušė (2), kraušis (1), kraušyti (5), krauti (13), krauti, krauju (1), kregėti (1), kregždė (1), kregždinga (1), kreiga (1), kreigas (1), kreika (1), kreikas (2), kreipti (4), kreisa (1), kreivas (11), krekėti (4), kreklai (4), kreklas (5), krekmolius (1), krekti (2), krekva (1), kremblys (1), Krempė (1), kremsėti (2), kremslė (4), kremzdėti (2), kremžėti (2), kremzlė (4), kremzliai (1), kremzlinti (1), kremzlys (1), kremžti (1), krėna (1), krenkti (1), krėsčiuoti (1), krešėti (3), krėslas (10), kresnas (1), krėsti (5), kretėti (1), kriaumoti (1), kriauna (3), kriaunė (1), kriaunis (3), kriaunos (1), kriaunoti (1), kriaunukas (1), kriaunys (1), kriaunyti (1), kriaušas (1), kriaušė (8), kriaušė, kraušė (2), kriaušia (1), kriaušis (1), kriaušius (1), kriaušti (2), kriaušyti (1), kriauti (1), kričios (1), krienas (9), krieti (3), krieti, kryti (1), krija (1), krijas (4), krikščionis (1), krikštas (3), krikštyti (2), krikti (2), krimkė (1), krimsti (6), kriokti (1), krislas (1), kristi (2), kristolbėrė (1), kriukininkas (1), kriukis (1), kriupti (2), kriūtis (1), kriūtys (1), krivaila (1), krivingis (1), krivutis (1), krizdūlė (1), kroika (1), krokti (3), kromas (1), kromelnikas (1), kropti (3), kropyti (1), krosmeta (1), krosnis (4), kručkas (1), krukininkas (1), krukis (1), krūmas (2), krūmija (1), krumplys (2), krumslys (1), krumstinis (1), krunklys (1), krunkočius (1), krunkšti (1), krunkti (2), krunyti (1), kruopienė (1), kruopos (1), krupis (4), kruplus (1), krupnus (1), krupsnus (1), krupti (4), krupus (1), kruša (6), krūsnė (3), krūsnis (5), krušti (8), krušus (1), krutėti (3), krūtinė (1), krūtis (12), krutus (3), krūtys (1), krūva (3), kruvinas (4), kruvinti, kruvinu (1), krūvis (1), krykė (2), kryklė (1), kryksmas (1), krykštė (2), krykšti (1), krykti (1), kryluoti (1), krypti (4), krypuoti (1), kryti (1), krytis (2), krytis, kryties (2), kryžaunykas (1), kryžiuotis (1), kryžius (5), kubarka (1), kubarkis (1), kubezdalis (1), kubikas (1), kubikė (1), kubilas (4), kubti (1), kucė (2), kūdikis (7), kudlis (1), kudlius (1), kūdra (5), kūdrė (2), kudrenti (1), kudrinti (1), kuduras (1), kūginys (1), kūgis (5), kuika (2), kuikas (1), kuilys (4), kuinas (1), kuinas, kuina (1), kuirinti (1), kuisis (3), kuistas (1), kuišti (2), kuistiesi (1), kuistis (2), kuitas (1), kuitis (1), kui̇̃sties (1), kūjis (15), kujis, kugis (1), kuka (1), kūkalis (1), kukarai (1), kukė (1), kukis (2), kukorė (1), kuksas, kuksa (1), kukštara (1), kukštas (1), kukštera (2), kukštira (1), kukštis (1), kukšturas (1), kukti (1), kukulis (1), kukulys (2), kukuras (1), kukurdvelkis (1), kukurė (1), kukuriai (1), kukuris (1), kūkurti (1), kukurūzas (2), kukutis (2), kūla (4), kulba (1), kulbė (1), kūlė (2), kūlės (2), kulėti (2), kūlija (1), kulikas (3), kulis (2), kulkšnis (3), kulna (1), kulnas (3), kulnis (4), kulpėti (1), kulšė (7), kulšė, kulšis (2), kulšis (7), kulšnis, kulkšnis (1), kulti (9), kultuvė (1), kūlys (2), kulzuoti (1), kumbras (2), kumbrys (1), kumbrys, kumbris (1), kumė (4), kumelė (13), kumelė, kumelys, kumeliukas (1), kumelys (4), kumetis (2), kumpakaklis (1), kumpas (7), kumpinti (1), kumpis (4), kumpis (kumpas) (1), kumpti (3), kumšas (1), kumštas (2), kumštavoti (1), kumstė (6), kumstė / kumštis (1), kumsti (2), kumštis (3), kūnas (4), kungas (1), kunigas (12), kunigas, kuningas (2), kunkalas (1), kunkorėžis (1), kunkurėžis (1), kunodai (1), kunstas (1), kuodas (2), kuodelis (5), kuodena (1), kuoduoti (1), kuodys (1), kuodyti(s) (1), kuogis (2), kuoja (1), kuoka (6), kuoka(s) (1), kuokas (1), kuokė (1), kuokinė (2), kuokis (1), kuokštas (3), kuokštis (1), kuolas (4), kuomija (1), kuopa (2), kuopti (3), kuoras (1), kuorys (1), kuosa (2), kuosas (1), kuosia (1), kupaika (1), kupana (1), kuparas (1), kupartas (1), kupčius (1), kupena (1), kupeta (3), kūpėti (15), kupetys (1), kupinas (1), kupinis (1), kupra (9), kupranugaris (1), kupras (1), kupsas (2), kupsna (2), kupsnoti (1), kupsnuotis (1), kupsnys (1), kūpsoti (1), kupsta (1), kupstas (2), kupštis (2), kupti (3), kūpuoti (1), kupurna (1), kur (3), kurbas (4), kurčias (4), kurdoplė (1), kurdupelis (1), kurias (1), kūrinti (1), kuriotis (1), kuris (8), kurka (1), kurkė (1), kurkinas (1), kurklys (1), kurkti (3), kurkulai (2), kurlas (1), kurmis (5), kurmti (1), kurmys (1), kurnai (1), kurnas (1), kurnas, -a (1), kurnėti (1), kurnys (2), kurpalis (2), kurpalius (1), kurpė (17), kurpės (2), kurpininkas (1), kurpius (2), kurpti (2), kuršas (2), kuršė (1), kuršis (2), kursti (1), kurstyti (1), kurta (1), kurtas (9), kurtėti (1), kurti (16), kurtinas (1), kurtka (1), kurvaičinas (1), kūryti (1), kusas (1), kušėti (6), kušinti (4), kušlas (5), kušlėkas (1), kušlikas (1), kušlа (1), kusta (1), kuštėti (2), kūsti (7), kušti, sukušti (1), kuštulys (1), kūšys (3), kūtė (2), kutenti (1), kutėti (2), kutikas (1), kutinti (1), kūtis (1), kutnoti (1), kutras (1), kutrus (2), kūtvela (1), kutys (2), kūvėtis (1), kuzas (2), kuzijakas (2), kuzijokas (1), kūžinas (1), kuziokas (1), kuzis (1), kuzjakė (1), kvailas (1), kvailti (1), kvaja (1), kvajė (1), kvajukė (1), kvakėti (1), kvalbonuotis (1), kvaldėtis (1), kvankšti (1), kvapas (14), kvapėti (1), kvarsti (1), kvartūgas (1), kvartūkas (1), kvepėti (3), kvepimas (1), kvėpti (7), kvėpuoti (1), kvernėti (1), kverti (2), kvėsčioti (1), kvėstis (1), kviečiai (5), kviekti (1), kvieslė (1), kvieslys (1), kviesti (7), kvietka (2), kvietys (6), kvipti (2), kvirti (1), kvoderis (1), kvosas (1), kvykti (2), kvynas (1), kybinti (1), kyboti (1), kybras (1), kyga (2), kygotis (1), kygti (1), kygždentis (1), kygždinti (1), kygždyti (1), kyka (1), kykastės (1), kykoti (1), kykšena (1), kykštytis (1), kykyti (1), kyrėti (1), kystas (1), kytras (2), kеlmas (1), labanakt (1), labas (7), labingas (1), labnas (1), labonas (1), lacerna (1), lagaminas (1), lagonė (1), lai (2), laibas (6), laida (1), laidaras (1), laidoti (2), laidus (1), laidyti (1), laigonas (2), laigonienė (1), laiguonas (3), laiguonienė (1), laigyti (4), laikas (3), laikrodis (1), laikšės (1), laiksvė (1), laikyti (10), laima (1), laimė (4), laimingas (1), lainas (2), laipa (1), laipdyti (1), laipioti (1), laipsniavimas (1), laipsnis (1), laipsnus (1), laipstoti (2), laipstuoti (1), laipstus (1), laipta (1), laiptas (1), laipus (2), laišis (4), laiškas (11), laiškenis (1), laistai (1), laistyti (3), laisvas (1), laisvė (3), laišvikis (1), laišys (3), laitas (2), laitinti (1), laitotis (1), laivas (3), laivoti (1), laizdyti (1), laižis (1), laižyti (3), lajus (1), laka (1), lakamėža (2), lakamė́ža (1), lakas (1), lakatas (2), lakioti (1), lakmainia (1), lakmainia, lekmeinia (1), lakmena (3), lakmena, lekmenis (1), laknus (1), lakoti (1), lakšalai (1), lakščiai (1), lakšenas (1), lakšiniai (1), lakšinys (1), laksnoti (1), laksnus (1), lakšta (2), lakštas (1), lakštingala (1), lakštiniai (1), lakstus (1), lakstyti (2), lakti (9), lakūdra (1), lakus (1), lalaunykas (1), lalauti (1), lalėti (3), lalimka (1), lalinka (1), laluoti (2), lamakas (1), lamas (2), lamata (1), lamatas (2), lamažas (1), lambas (2), lamdyti (1), lamežis (1), laminti (5), lampa (1), lampė (1), lamždis (2), lamžuoti (1), lamžyti (1), langas (4), langoti (3), langutas (1), lanka (10), lankas (3), lankavotas (1), lankstas (1), lankstyti (2), lanktis (2), lankuotas (1), lankyti (1), lapas (9), lapė (16), lapenti (2), lapienė (1), lapija (1), lapnus (1), lapokritos mėnuo (1), lapus (1), lapynas (2), lašas (2), lašaša (2), lašėti (1), lašis (7), lašiša (8), lašišius (1), laskana (2), laskatas (1), laskinda (1), lašmuo (1), lasyti (2), latakas (3), lataža (2), latožis (2), latvis (1), lauk (1), laukakaktis (1), laukaneša (1), laukas (25), laukas, -a (1), laukausis (1), laukė (1), laukininkas (1), laukinis (1), laukinukas (1), laukinykas (1), laukneša (1), lauknešė (1), lauknešys (1), laukti (6), laukys (1), laulauninkas (1), laumė (7), laumės juosta (1), launagas (1), launus (1), laupai (1), laupti (1), laupus (1), laupyti (3), lauras (1), laurė (2), laušas (1), lauža (1), laužas (6), laužti (10), laužyti (1), lavakas (1), lavonas (6), lavonas, liavonas (1), lavus (2), laza (4), lažas (1), lazda (14), lazdynas (1), lazgėti (1), lažintis (1), lėbauti (1), lebeda (1), lebedyti (2), leberis (1), lebetyti (1), ledakas (1), ledas (6), ledas, ledus (1), ledyti (1), lėgerės (1), leilas (8), leinas (2), leipas (1), leipauti (1), leiprokas (1), leipti (1), leišis (1), leisti (12), leišys (1), Leita (1), leitas (1), Leitė (1), lėkaausis (1), lėkausis (1), leketas (1), leketuoti (1), lekmė (1), lekmeinia (1), lekmenė (2), lekmenis (1), lėkna (1), lėkšas (1), lėkštas (6), lėkštė (1), lėkti (10), lėkti, lekia (1), lekus (2), lėlė (1), lelioti (1), lėlis (1), leliuoti (1), lėlyvas (1), lemežis (3), lemgvas (1), lemoti (1), lemti (4), lemtis (1), lėnas (5), lenciūgas (1), lengė (3), lengvas (9), lengvus (2), lenkas (1), lenkė (2), lenkija (1), lenkti (10), lenktynės (1), lenšis (1), lenta (6), lentas (2), lėp(a)aũsis (1), lėpa (2), lėpaausis (1), lėpausis (1), lepė (1), lėpes (1), lepetiškė (1), lėpinti (2), lėpis (2), lepnas (1), lepnus (1), lepšis (1), lepšnus (1), lėpti (6), lepukas (2), lepus (4), lesinti (1), lęšis (3), lesti (4), lėtas (6), letežis (1), letežiuoti (1), lėti (1), letvėža (1), lėveris (1), levonas (1), lezgis (1), liampa (1), liaudis (14), liaugara (1), liaugotas (1), liaugoti (1), liauka (5), liaukos (1), liaukoti (1), liaukti (5), liaunas (2), liaunėti (1), liauninti (1), liausis (1), liaušius (1), liaušys (3), liauti (4), liauti, liautis (1), liauti, liautis (gleivės) (1), liauti, paliauti (1), liautis (17), liberija (1), ličas (2), liebas (5), liecyba (1), liegti (3), liekas (1), liekna (1), lieknas (9), lieknų jautelis (1), liekuoti (1), lielas (3), lielis (1), liemuo (6), lienas (1), liepa (11), liepa (liepė) (1), liepas (2), liepe (2), liepinti (1), liepos mėnuo (1), liepsna (4), lieptas (1), liepti (2), liesas (5), liesti (3), Lietava (1), lieti (25), lieti, lėja (1), lieti, pralieti (1), lietus (5), Lietuva (1), lietuvas (1), lievenys (1), liežti (6), liežuvis (13), liga (10), ligonis (1), ligti (1), liguistas (1), ligūstas (1), lija (1), likas (1), liki (3), liktas (1), likti (10), likti, lieku (1), likti, palikti (1), liktis (1), likutis (1), limti (6), linai (6), linamarka (1), linamarkė (1), linamynis (1), linas (4), linda (1), lindė (1), lingė (2), linginti (1), lingstis (1), linguoti (5), link (2), linksmas (2), linksniavimas (1), linksnis (1), linkti (4), linmarka (1), liolys (1), lipai (1), lipnus (1), liptas (1), lipti (6), lipti, limpu (3), lipus (3), liška (1), liškis (1), lįsti (5), litera (1), liūbėti (1), liučas (1), liučius (2), liūderis (1), liūdnas (1), liūg(n)as (3), liūgas (7), liūgnas (1), liugnija (1), liūgsoti (1), liūgynas (1), liūksoti (2), liulė (1), liulys (1), liūnas (3), liunginti (1), liungurti (1), liūnija (1), liuosas (1), liūsti (1), liūtas (3), liūtinas (2), liūtis (5), liutynas (2), livrėja (1), lizda (2), lizdas (15), ližė (1), loba (1), lobėti (1), lokys (4), loma (4), lomas (1), lomė (1), lonė (1), lopa (2), lopas (1), lopė (10), lopeta (9), lopetelė (2), lopišys (1), lopšys (3), lopyti (2), loska (1), losti (5), loti (5), lova (9), ložėti (1), luba (2), lubas (1), lubinas (1), lubiza (1), lubizda (1), lubznius (1), lučkai (1), lučkos (1), lūgas (1), luginaitė (1), luginti (4), lugmiai (1), lugnas (12), lugnus (1), lugoti (2), lugšas (1), lugus (2), lugzsti (1), luiba (2), luinas (1), luituoti (1), lujus (1), lūkai (2), lukinti (1), luknas (4), luknė (3), lukšas (1), lukštas (2), lumšas (2), lumti (1), lumžuotis (1), lunginti (5), lungurti (1), lunka (1), lunkanas (1), lunkas (7), lunkausis (1), luoba (1), luobas (6), luobena (1), luobšis (1), luobti (1), luobtuvas (1), luoma (1), luomas (1), luopti (1), luoputė (1), luotas (1), luožas (3), lūpa (6), lupata (1), lupatas (2), lupena (2), lupeta (1), lupikas (1), lupis (1), lupkė (1), lupnus (1), lūpos (2), lūpotas (1), lupskis (1), lupsna (1), lupsnis (1), lupti (9), lupuris (1), lupus (1), lupyna (1), lupynė (1), lūša (1), lušis (7), luska (1), luskos (1), lusti (1), lušys (1), lutas (2), luzgėti (1), luzgis (1), lūžis (1), lūžti (10), lydavoti (1), lydeka (4), lydeka, lydys (1), lydekas (1), lydekis (1), lydėti (1), lydys (3), lydyti (2), lyginti (1), lyginti, palyginti (1), lygius (3), lygmala (2), lygmalas (1), lygmė (1), lygmuo (2), lyguma (1), lygus (14), lygutė (1), lykius (1), lykstė (1), lykyti (1), lynas (7), lypkė (1), lysė (6), lysti (2), lytė (1), lytėti (1), lyti (9), lytis (3), lytus (5), lyva (1), mačarkė (2), mačerkė (1), macintulis (1), mačis (2), mačnus (1), mačnyti (1), madaras (3), magėti (8), maginti (1), magonė (2), magulas (5), maguonė (1), maguoti (1), magus (1), magztyti (1), maigužė (2), maigyti (1), maikstė (1), maina (1), mainas (6), mainyti (3), mairūnas (1), mais (2), maišalas (1), maišas (8), maišiklis (2), maistas (3), maišyti (10), maita (1), maitėlis (1), maitinti (3), maivytis (1), maka (1), makaluoti (1), makaruoti (1), makas (9), makatas (2), makaulė (1), makaušė (1), makenti (1), makėti (1), maklynė (1), makna (1), maknoti (1), maknynė (1), makonė (1), makoti (1), makšna (8), makšnė (1), makštìs (5), makstyti (3), makuška (1), makynė (1), malas (2), malda (3), maldyti (7), malė (2), maliava (1), malinarka (1), malka (3), malkas (4), malkelė (1), malkis (1), malkos (1), malna (1), malnos (4), malonė (3), malonės juosta (1), malonėširdumas (1), maloniai (1), malonus (1), malšti (1), malšus (1), malti (21), malūnas (3), malvinti (2), malžyti (1), mama (3), man (2), mananarka (1), manas (1), mandagus (3), mandaras (2), mandera (2), mandiera (2), manding (1), mandras (3), mandrus (2), mandūra (2), mandūras (2), mandūrė (2), manei (1), mangininkas (1), manglyti (2), mani (1), manie (1), maniera (1), manim (3), manimi (2), maninárka (1), maniškis (1), mankyti (2), mano (1), manta (7), mantelis (2), mantus (1), manyti (6), manyti, išmanyti (1), mara (1), marai (1), maras (4), marė (1), marės (14), marėti (1), margas (9), margienis (1), marginė (2), marginys (2), margis (2), marinarka (1), marinti (8), marios (9), marka (3), marknotas (1), markyti (1), marmalas (2), marmalė (1), marmalynas (1), marmalynė (1), marmolynė (1), maršas (1), marška (5), marškiniai (2), marškniai (1), maršus (2), marti (9), marus (3), mas (3), mašalas (2), mašastas (1), maseklis (1), masenis (1), masinti (3), maskatas (1), maskėti (1), mąslus (3), mašna (1), mastas (2), mastieguoti (1), mat (1), mataras (1), mataruoti (1), matas (4), matikas (1), matoti (1), matrus (1), maturintis (1), maturzė (1), matus (3), matyti (6), mauda (2), maudas (2), maudėtis (1), maudrai (1), maudyti (7), mauka (3), maukalas (1), maukas (2), maukininkas (1), mauknynas (1), mauknynė (1), maukti (9), maulda (1), mauliai (1), maulinti (1), maulyti (2), mauma (1), maumas (3), maumė (2), maumeklis (1), maumelis (1), maumenti (1), maumokas (1), maumoti (1), maumūzas (1), maumys (2), maurai (3), mauras (6), maurė (1), mauša (1), maušas (1), mausti (4), mauti (5), maž (1), mažas (15), mazgas (14), mazgoti (7), mazgyti (1), mažką (1), mažko (1), mažokas (1), mažtikis (1), mažu (1), mažukas (1), mažuo (2), mažynikas (2), mečarkė (1), mečečerkė (1), mečerka (1), mečerkė (3), medė (7), medega (1), medeine (1), medėjas (2), medijas (2), medinas (1), medinis (4), medis (13), medšarkė (3), medskribelė (1), medus (11), medvilnė (1), mėdyti (1), medžiaga (1), medžias (9), medžionė (1), medžioti (2), mėginti (1), mėgti (5), megzti (7), meilanėširdumas (1), meilaširdumas (1), meilė (3), meilus (2), meis (3), meisa (7), meitėlis (5), mekenti (4), mekeris (1), meklys (1), meknė (1), melas (11), melda (2), meldai (1), meldas (2), mėlė (1), mėlenas (1), meleta (2), melina (1), mėlinti (1), melionas (1), melmas (1), melmuo (1), melnyčia (1), melsti (7), melsvas (2), mėlymė (1), mėlynas (8), mėlynė (2), mėlys (1), mélžti (3), mėnas (6), mėnasis (1), menca (1), menčiuoti (1), mendelis (2), mėnesis (2), menkas (2), menkė (1), mens (1), mensa (2), mentaluoti (1), mentė (3), mentelė (1), mentelis (2), mėnulis (2), mėnuo (10), merdėti (1), merėti (1), merga (9), mergaitė (2), mergė (1), mergelė (1), mergina (2), merka (1), merkakis (1), merkti (5), mes (9), mėsa (7), mėsėdis (1), mėsinė (1), meškerė (1), mėšlas (2), mèsti (9), mėtas (6), mėtoti (1), metrus (2), metus (1), mėtyti (1), mėžti (3), mgulas (1), mi (1), micė (1), midus (1), miegas (7), miegoti (8), miegti (2), mielas (9), mielaširdumas (1), mielės (1), mieras (2), mieruoti (2), miestas (3), miešti (3), mietas (3), miežiai (5), miežis (4), miežys (4), migdyti (2), miginti (1), migis (1), migla (13), migti (8), migyti (1), miklas (1), miklėti (1), miksa (1), miksėti (2), miksis (1), miksius (1), miksyti (1), milas (7), mildus (1), milijardas (1), milijonas (1), milna (1), milšti (2), milta (2), miltai (11), miltinas (1), miltinis (1), milžti (6), milžtuvė (1), mineklė (1), minėti (9), minia (1), minikas (3), minklė (1), minkštas (2), minkyti (8), minti (21), mintis (12), mintrus (1), mintuvai (1), mintuvas (1), minžti (1), mirgėti (12), mirguoti (1), mirra (1), miršti (1), mirti (9), mirtis (4), mirus (1), mir̃šti (1), miškas (3), mišras (1), misti (7), moguona (1), moja (1), mokėti (3), mokykla (1), mokyti (2), molis (5), moma (1), monai (1), monas (2), monyti (1), moras (1), morka (3), mornavoti (1), moša (5), mostis (2), motė (22), motera (1), moteris (8), Motertis (1), moti (4), motina (8), motūras (2), moturtis (1), moza (1), možis (3), mozūras (1), mučė (2), mučia (1), muderė (1), mudrus (1), mufas (1), mufta (1), mugė (1), mugliuoti (1), mugluoti (1), mugoti (1), mugšis (1), mugti (1), muguliuoti (1), muguoti (1), muilas (2), muit (1), muitas (2), mukti (12), mulas (3), mulda (1), muldyti (1), mulinas (1), mulkis (3), mulna (1), multi (1), mulvas (1), mulvė (3), mulvinti (1), mulvyti (1), muma (1), mumas (1), mumsiai (1), mun (1), mun- (2), mundiera (2), mundierius (2), mundūra (2), munduras (2), munduris (2), mundyras (2), mundyrius (2), muolėti (1), muostis (1), muras (4), murdynas (1), murdyti (3), murgai (2), murinas (1), mūrininkas (2), murkšlinti (1), murmėti (4), murmlenti (1), murmulėti (1), murmulioti (1), murmulis (1), murmuliuoti (1), murmulys (1), murnas (1), muršinti (1), murti (1), murza (2), murzglinas (1), murzinas (2), murzinti (2), murzuoti (1), mūs (3), mūsa (1), mūsai (1), mūsalas (1), mūsas (2), musė (8), mušėstas (1), musia (2), mūsìikis (1), musis (1), musojai (2), musos (6), musoti (3), mušti (5), mūsųjis (1), mutė (3), mutenti (1), mutinys (1), mutnus (1), muturas (1), muturzė (1), muzgas (1), mygti (1), mylas (1), mylėti (5), mylista (1), mylus (1), mynė (2), mynioti (1), myžti (3), naga (6), nagas (11), naguotas (1), nagutis (3), naikinti (1), naiva (4), naivotis (1), naivyti (4), nakčia (1), naktigonė (3), naktigonis (1), naktis (16), naktkailiniai (1), nakvoti (2), namai (2), namas (10), nameišis (1), namie (3), namiegas (1), namieji (1), namudarbis (1), namudarys (1), namūnai (1), namūnaitis (2), nara (1), naras (4), narbis (1), nardas (1), nardyti (2), narinė (1), narinyčia (1), narsa (4), narsas (3), narstas (5), narsus (4), naršyti (1), narta (2), nartas (2), nartint (1), nartinti (2), nartus (1), narva (2), narvas (5), narvė (1), narvings (1), narvytis (1), narys (3), narystė (1), naša (2), naščiai (1), naškys (1), našlaitis (1), našlė (5), našlys (3), nasrai (9), nasras (1), našta (7), našukas (2), našus (2), nauda (7), naudoti (1), naujas (10), naujokas (2), nauveda (2), navikaulis (1), nažutka (1), nebesis (1), nebylys (1), nečestis (1), nedarbas (1), nedėlė (1), nedėlia (1), negi (4), negu (2), nei (2), neiva (1), neivoti (4), nėkas (1), neko (1), nelyg (1), nelyginat (1), nemunė (1), nemuogė (1), nendrė (3), nepajauta (1), nepotis (2), neprietelius (1), neprievaizda (1), neptė (7), neptis (1), nepuotis (8), nėra (3), Nerevė (1), nėrija (2), neris (2), nėrovė (3), nerštas (1), nerštėti (1), neršti (6), nerstis (1), nertėt (1), nertėti (6), nerti (16), nes (1), nesa (1), nešamas (1), nėščia (3), nėščiai (1), nėščias (1), nėšiai (1), nesivaimėlis (2), nesivaimėti (2), nešti (18), net (2), neva (1), nevalnas (1), nevalnystė (1), nevdečnastis (1), niaugu (1), niaukti (2), niaura (1), niauras (2), niauroti (1), niaurus (2), niaurys (1), niausti (2), niauti (1), Nieda (1), niedėti (4), niekad (1), niekada (1), niekados (1), niekas (3), niekoti (1), niežai (1), niežas (1), niežėti (2), niežipirštis (1), nikti (3), nìnkstis (1), nintis (1), nira (1), nirsti (8), nirti (3), nirtis (1), nirtus (1), niurnėti (1), niurti (2), nogėtis (1), noglus (1), nognus (1), nokti (8), noprosnai (1), noprosnas (1), noras (1), norėti (2), nosinė (1), nosis (11), noterė (5), notra (1), notrė (2), notrynė (2), novė (11), novis (2), novyti (5), (1), nu-bliekti nublieko (1), nu-kaikinti (1), nublįsti (1), nūdegulis (1), nudėti (1), nudilbti (1), nudirlioti (1), nūdnus (1), nūdus (1), nudyvelėti (1), nudyvelioti (1), nudyveliuoti (1), nugaldyti (1), nugalinti (1), nugara (3), nugoti (1), nugura (1), nukašėti (1), nūkirtūlis (1), nūkritūlis (1), nukrupęs (1), nulėgti (1), nuleilinti (1), num- (že.) (1), numanyti (1), numas (1), numaudymas (1), numaudyti (1), numirėlis (1), nūmirūlis (1), numirusiu (1), nūn (1), nūnai (6), nuo (3), nuobodis (1), nuobodus (1), nuodai (2), nuodėm (1), nuodėmė (1), nuodemėti (1), nuodmauda (1), nuodu (2), nuodžia (4), nuogalda (1), nuogas (18), nuogata (1), nuoklastos (1), nuolaidus (1), nuolankà (1), nuolat, nuolatos (1), nuoma (7), nuomačnyti (1), nuometas (1), nuomirulis (1), nuomonė (4), nuosaikus (1), nuosaka (1), nuosėda (1), nuoseklus (1), nuoširdus (1), nuoskena (2), nuoskyna (2), nuostabus (1), nuostolis (1), nuoviras (1), nuovokus (1), nuožmus (1), nurendėti (1), nuseiti (1), nusidėti (1), nusiduoti (2), nusiminti (2), nuskandinti (1), nūskendūlis (1), nuskęsti (1), nuskliautnus (1), nusmilkti (1), nusparis (1), nūsprogūlis (1), nustoti (1), nutausti, -sta, -čia (1), nūvirtūlis (1), nyderis (2), nýkštis (2), nykštis, nykštys, ninkštis (1), nykštỹs (4), nykti (3), nytis (13), nytys (3), o (1), obalas (2), obalis (1), obelė (1), obelis (8), Obeltis (1), obulas (1), obulys (1), obuolas (10), obuolis (2), obuolys (9), oda (6), odmenis (1), okopas (1), omoti (1), opa (1), opšrus (3), opus (3), oran (2), orarykštė (2), oras (7), orė (1), orinis (1), orškis (1), otrus (1), otus (1), ovyje (1), ovytis (2), ožeknis (1), ožekšnis (1), ožinis (1), ožiukas (2), ožka (7), ožkiukas (1), ožys (18), pa- (1), pa-kakti (1), paalksnė (1), paąžuolis (1), pabaiga (2), pabalandis (1), pabanga (3), pabarmu (1), pabaudinti (1), paberžis (1), pabiros (1), paburmiai (1), pačiųjis (1), padas (12), padaukas (1), padė (1), padėdis (1), padegėlis (1), padėka (2), padėklas (1), padėlys (2), padėti (3), padėtis (1), padingsta man (1), padirsė (2), padis (2), padoriai (1), padorus (1), padraika (1), padrūtinti (1), padružnykai (1), padurmai (4), padurmu (2), padžiai (1), paeglis (2), pagadinti (1), pagaira (1), pagairė (1), pagal (1), pagalba (3), pagalbininkas (2), pagalys (3), paganikis (1), pagatavyti (1), pagaulus (1), pagauti (2), pagelbėti (1), pagonas (1), pagonis (2), pagrūzdis (1), paguinikis (1), pagunikis (3), pagyra (1), paikas (2), pailsęs (1), paima (1), paimti (1), paiša (1), paišai (4), paišas (2), paišinti (1), paišos (2), paistas (2), paistinti (2), paistymas (1), paistyti (2), paišyba (1), paisyti (6), pajai (1), pajauta (1), pajėga (1), pajėgti (1), pajemti (1), pajoda (1), pajodyti (1), pajuokė (1), pajupa (1), pakabučiai (1), pakalnutė (1), pakarklė (1), pakelė (1), pakilus (1), pakirsti (1), paklaida (1), paklausyti (1), paklėtė (1), paklevis (1), paklostas (1), paklostyti (1), pakloti (1), paklusnus (2), paklusti (2), paklydūlis (1), pakorė (1), pakreslis (1), pakrutė, pakriūtė (1), pakulos (6), pakušinti (1), pakutra (1), pala (3), palagnùs (1), palaidas (3), palaidinės (1), palaikyti (1), palankynos (1), palankyti (1), palapinė (1), palatam (2), palatinis (2), palatiškai (2), palatoj (2), palaukti (1), palažas (5), palazdė (1), palėgti (3), palėgti, nulėgti (1), palėjus (1), palemonas (1), palėpė (1), palėpis (2), paletėlis (1), paletonas (1), paliauba (1), paliaukis (1), paliauti (2), paliegis (1), paliepė (1), palikutis (1), palios (4), palipai (1), palipas (1), palitonas (1), paliūtė (2), paliūtis (2), palivarkas (1), palšas (8), paltas (1), paltis (1), palubys (1), palugnus (1), palvas (13), palvė (3), pal̃šas (1), pamačia (1), pamatas (2), pamatinė (1), pamėdėti (2), pamėdonis (1), pamėdulė (2), pamėdulis (1), pamėlinti (1), pamesti (1), pamienis (2), pamina (1), paminėti (1), pamiršūlis (1), pamotė (3), pampsas (1), pampti (5), pamšalas (1), pamušalas (1), pamylėti (1), pamyna (1), panagės (1), panašus (2), pančiai (1), pancierius (2), panelė (1), paniedėtas (1), panikė (1), paniurti (1), panta (1), pantalonai (1), pantaplis (1), pantas (2), pantis (5), papartis (5), papas (1), papautas (1), papautė (1), papeikimas (1), papeliučkas (1), papeliuškas (1), papijusi (1), papildinys (1), papliauška (1), paprastoji aukšlė (1), papuošalas (1), papuriena (1), papūža (1), papžindūlis (1), par (1), parankiai (1), parankus (1), parasonas (1), parbas (3), parda (2), pardosas (1), pardostė (1), parduoti (3), pareiga (2), parinkti (1), parkas (1), parpalas (1), parpeliai (1), parpti (1), paršas (17), paršelis (2), paršiukas (1), parvas (1), pas (5), pasaga (1), pasainis (1), pasaitas (1), pašaiža (1), pasak (1), pasaka (1), pašalas (1), pašalinė (1), pasalus (1), pasal̃mas (1), pasamonai (1), pašaras (5), pašarža (1), pasaulis (1), pašąža (1), paseilas (2), paseiti (1), pasėlys (3), pasėti (1), pasibaudyti (1), pasibausti (1), pasiduost (1), pasienis (1), pasigesti (2), pasijos (1), pasimuldyti (1), pašina (2), pašinas (3), pašinti (1), pašinys (1), pašiopa (1), pasisamdyti (1), pasisemti (1), pasiuntinybė (1), pašiūrė (1), pašiurti (1), pasižinti (1), paskanda (2), paskatikai (1), paskendėlis (1), paskendūlis (1), paskui (5), paskūjis (2), paskum (1), paskuojis (2), pašlemėkas (1), pasliaukas (1), paslinkas (1), pašlitas (1), pašlovintas (1), pašlovinti (1), pasmėlėti (1), pasmelti (1), pašmulinti (1), pasnikauti (1), pastaiga (1), pastaras (3), pastas (1), pastenis (1), pasteras (1), pasternokas (1), pastolai (1), pastolas (1), pastoti (1), pastrielka (1), pasturgalis (1), pasukos (1), pašyti (2), pat (4), pataisas (1), patalas (3), patarška (1), patekai (1), patekėlai (1), patekėti (1), patekylai (1), patekynos (1), paterška (1), patėvis (2), pati (8), patie (1), patikti (1), patis (2), patisas (1), patogiai (1), patogus (1), pats (12), pats, pati (2), paturoti (1), patvarus (1), patvorys (1), paūdrė (2), paūdroti (1), paukštė (1), paukštis (6), paunksmė (3), paunksnė (2), paunksnis (1), paupys (1), pausti (2), paustis (4), pautai (2), pautas (8), pautienė (1), pautinga (1), pavargęs (1), pavargūlis (2), pavarpis (1), pavasaris (4), pavaseris (2), paveidus (1), paveikslas (4), pavelėti (1), pavelt (1), pavėnė (1), pavėsis (1), pavidalas (1), pavidulys (2), pavilga (1), pavinnystė (1), pavirpas (2), pavirpė (2), pavojus (1), pavydas (2), pavydėti (4), pavydulis (2), pavydulys (1), pavydus (1), pavydžiai (1), pažagas (1), pažandė (1), pažastė (1), pažastis (6), pažastys (1), pažel (1), pažintas (2), pažinti (6), pažirnis (1), pažulnus (3), pažvilti (1), pažymynys (1), pėda (14), pėdas (7), pėdė (3), pėdelis (1), pėdinti (1), pėdsekys (1), pėduoti (1), pėdžia (2), pėdžios (1), peikena (1), peikštus (1), peikti (2), peilis (5), pekas (1), pekla (1), pekus (18), pelai (3), pelčiai (1), pėlčius (1), peldėti (6), pelė (8), pelėda (1), peleka (1), pelekas (4), pelenai (6), pelenas (1), pelenė (1), pelėsiai (1), pelestė (2), pelkė (11), pelnas (6), pelnyti (3), pelti (1), peludė (1), peluodegiai (1), pelūs (7), pempė (1), penas (2), pendėti (1), penėti (5), penigas (2), penimis (2), peningas (1), penịgas (1), penki (9), penktas (5), pennigas (1), penningas (1), pentinas (1), pentis (10), per (1), pėra (1), perdien (1), perdūlėti (1), perdulti (1), pereiga (1), pereiva (1), perėti (2), pergas (2), pergniauža (1), pergus (1), perkūnas (16), perkūnija (2), perlenkis (3), perlik (1), permatas (1), pernai (10), persitvarkymas (1), perstekė (1), persti (3), perti (9), pervasar (1), perve (1), pėsčias (2), peslys (1), pešti (5), peštynės (1), peteliškė (2), petis (1), pėtnas (1), petruška (1), petrušninkas (1), petys (8), piela (2), piemuo (12), pienas (6), piepala (3), piepalas (1), piesas (1), piešos (1), piesta (4), piestas (2), piešti (7), pietmonis (1), pietūs (8), pietys (1), pieva (2), pigas (1), pigus (1), pijoti (1), pika (2), pikčiukas (1), pikčius (1), pikis (1), pikperis (1), piktadėja (1), piktas (5), piktbuiliai (1), piktropė (1), piktybropė (1), piktžodžiauti (1), pikulas (1), pildinti (1), pildyti (1), pilis (5), pìlkas (9), pìlkis (1), pilkšis (1), pilnas (16), pilnata (1), pilnija (1), pilninti (1), pilšis (1), pilšys (1), pilti (8), piltuvas (1), pilus (2), pilvas (2), pimza (1), pinai (2), pindžiakas (2), pinė (2), pinigai (2), pinigas (3), piningas (1), pìnka (2), pinnigas (1), pinningas (1), pinnịgas (1), pìnti (14), pintis (1), pinučiai (2), pirka (1), pirkė (1), pirklus (4), pirklys (1), pirkšnys (2), pirkti (4), pirm (1), pirma (1), pirmadėlė (1), pirmai (1), pirmapradė (1), pirmas (9), pirmdėlė (2), pirmoji (1), pirmuo (1), piršė (1), piršės (1), piršingas (1), piršininkai (1), piršis (2), piršlys (1), pirštas (14), piršti (4), pirštinė (1), piršys (5), pirtis (1), pisti (3), pižama (1), pizė (1), pjaunis (1), pjauti (15), pjautuvas (4), pjūklas (6), pjūmenis (1), pjūtis (1), pladuka (1), plakanas (2), plakė (1), plakis (1), plakšėti (1), plaksnas (1), plakti (5), plaktukas (1), planas (1), plaskanas (1), plasnas (1), platus (13), plaučiai (7), plaujoti (1), plaukai (1), plaukas (3), plaukikas (1), plaukti (5), plaušai (2), plauska, pliauska (1), plaušo (1), plaustai (1), plausti (3), plautai (1), plautas (1), plauti (8), plautis (1), plauzdinis (2), pleikė (1), pleikti (1), pleiskane (1), pleiske (1), pleiskės (1), plėkai (1), plėkštoti (1), plemė (1), plenė (3), plėnis (1), plentas (1), plėnys (3), plepatas (1), plepėti (3), plerinti (1), plerkšti (1), plerza (1), plėškė (1), pleškėti (2), plesna (1), plesnas (2), plėšti (6), plėtmas (1), plevė (3), pliauškėti (1), plieksti (1), pliekti (1), plienas (3), plikas (2), plikti (1), plindza (1), plinsai (1), pliskėti (1), plišti (1), pliudrės (1), pliudrinės (2), pliudrios (2), pliudros (2), pliūgas (1), pliurponas (1), pliurzoti (1), pliušė (1), pliūšis (1), plokas (1), plokis (1), plokščias (1), plonas (11), ploščiukas (1), ploštė (1), plošytis (1), plotas (1), ploti (3), pludungė (1), pludunkė (1), plūduriuoti (1), plūgas (1), plujoti (1), plukas (1), plukė (1), plukti (1), plunčiai (1), plunksna (3), pluostas (2), plušė (1), plūšis (3), pluškis (3), pluskos (1), plūstėti (1), plusti (2), pluta (2), plynas (1), plyšti (1), plyta (1), po (1), pobūvis (1), podūkra (1), podukrė (1), pojudrė (1), pokriaušė (1), pokštė (1), polymas (1), pominis (2), pona (1), ponas (1), poniabudė (1), popieris (1), popiet (1), pora (1), porabkas (1), poryt (1), posėdis (1), poselėti (1), pošepšė (1), posėti (5), pošinti (1), posmilgė (1), posmiltė (1), pošnė (1), pošnia (2), poss (1), posūnis (3), pošviesės (1), pošyti (1), povas (2), požiūris (1), pra- (2), pra-bilti (1), prabanga (1), prabūti (1), pradai (2), pradantis (1), pradaras (1), pradaryti (1), pradas (5), pradėm (2), pradėmu (1), pradėti (1), pradžia (2), praga (2), pragydrūlė (1), pragydrūlis (1), pragydrūlys (1), praka (1), prakaitas (3), prakarta (1), prakartas (3), prakarus (1), prakas (1), prakaulis (1), prakurėjas (1), prakurė́jas (1), prakurti (1), pranarus (1), pranka (1), praparšas (2), praperšis (1), prapulti (1), prapuolu (1), praraja (1), prašiepas (1), prasiskėsti (1), praskliautys (1), prastas (1), prasti (2), prašyti (6), pratapyti (1), pratinti (1), prausti (3), praverėti (1), praverus (1), pravesti (1), pražanga (1), pražastis (1), pražulnas (2), pražulnus (1), preikalas (3), prekiautojas (1), prėmenė (1), prenčius (1), prėskas (1), pret (1), pretmais (1), pretymais (1), priarka (1), priausėti (1), pribabyti (1), pridėti (2), pridurm (1), pridyvelioti (1), prie (2), priedas (1), priedėliai (1), priedėlis (3), priegaidė (4), priegimtis (1), prieiga (1), priekalas (3), prieklė̃tis (1), priekrosnis (1), priekrūtis (1), prielankumas (1), prielankus (1), prielinksnis (1), priemena (1), priemenė (8), prieminia (1), prienamė (1), prieras (2), prierka (1), prieš (2), priesaga (1), priešais (1), priesakis (1), priešas (1), prieseka (1), priesėlis (1), priesieka (1), priesienis (1), priesienys (1), priešininkas (1), prieskoniai (1), prieškristis (1), priestolis (1), priešvėjas (1), prietelius (1), prietvaras (1), prievarta (1), priežastis (1), priežida (1), priimti (1), prijuostė (1), prijuosti (1), prikalti (1), prikerpti (1), priklėtis (1), prikurti (1), prilėdnus (1), prilėgnus (1), primaukė (1), priomoti (1), pripažinti (1), prisergstėti (1), prisėti (1), prisieka (1), prisikiaupti (1), prisimuolėti (4), pristoti (1), pritremti (1), privalus (1), privalyti (1), privartus (1), privikėti (1), privilti (2), pro (2), proborščius (1), proga (3), proguma (1), progumas (1), prokalbė (1), propernai (1), protas (6), protauti (1), prova (1), prusa (1), prūsas (4), prusinas (1), prusinti (1), prusna (5), prusnis (1), prusnos (1), prusti (1), prymenė (1), psalmas (2), psalmė (2), psalteras (1), pūdas (1), pūdynė (1), pūga (1), puikus (2), puilis (1), puiris (1), puiskoti (1), pūkis (1), puklus (1), puknus (1), pukšlė (2), pūkšti (1), pūliai (2), pūlis (1), pulkas (1), pulti (6), pumpulis (2), pumpuras (1), pumpurys (1), pumputis (1), pundas (1), pundzis (1), pūnė (2), punia (1), puodas (9), puodelis (2), puodynė (3), puodžius (1), puoguoti (1), puokštis (1), puokys (2), puoselėti (1), puošti (6), puota (7), pupa (5), pupuras (1), pūrai (16), pūras (4), purė (1), purkšti (2), purnis (1), pursla (1), purslas (1), purti (1), purtyti (1), purvas (2), pusdilis (1), pusdylis (1), pusė (10), pusiasalis (1), pušis (12), pūškas (1), pūslė (6), pušnis (3), puspyvė (1), pūsras (1), pūsti (11), pūstyti (1), puta (2), putarna (1), putarnoti (1), putarnyti (1), putė (2), putelis (1), putera (1), pūti (5), putinas (2), pūtis (1), putoti (1), putpala (1), putpelė (1), putra (4), putrinti (1), putrioti (1), putytis (5), pužas (2), pūžniai (1), pydė (1), pydyti (1), pykti (1), pyktis (1), pylė (3), pynė (2), pypti (1), pyragas (1), pyškėti (2), pyti (2), pyvas (1), pyzda (3), rabandytis (1), rabudžiai (1), radvila (1), radynos (1), ragaišis (2), ragana (3), raganė (2), raganius (1), ragas (8), ragava (1), ragės (1), ragingas (1), ragolė (1), raguitės (1), raguolė (1), ragutės (1), raguva (1), raibas (13), raibti (1), raidė (2), raidus (2), raikis (1), raimantelis (1), raimas (1), rainas (4), raišas (3), raiškus (3), raiškyti (1), raistas (8), raištis (1), raištyti (1), raišyti (3), raitas (1), raitūzės (2), raivas (1), raižas (1), raižus (1), raižyti (3), rajus (3), rakas (1), rakinti (1), rakštas (1), rakštis (1), raktas (2), rakti (5), ramaloti (1), ramas (4), ramdyti (1), ramoti (1), ramstytis (1), ramtyti (1), ramulė (1), ramus (2), randas (2), rangus (1), rangyti (2), ranka (32), rankajėtas (1), rankavėtas (1), rankinukas (1), rankioti (1), rankovė (2), rankšluostis (1), rantas (1), rantyti (1), rapalioti (1), raplės (2), rapukas (1), rapūža (2), rapužė (1), rasa (4), rasalienė (1), raška (1), raskašnus (1), rasmė (1), rąstas (4), rasti (4), rašyti (4), rašytojas (1), ratadaila (2), ratai (1), ratas (8), ratavežys (1), ratinė (1), ratpisa (1), raubti (1), rauda (4), raudas (8), raudė (1), raudonas (3), raudonė (1), raudonikas (1), raudoti (5), rauduvė (1), raudyti (1), raugas (3), raugienė (4), raugti (3), raukas (1), raumi (1), raumuo (1), raupas (1), raupti (1), raupyti (1), rausis (1), raustėti (1), rausti (3), rausvas (1), raušyti (1), rauti (8), rauzė (1), ravas (1), ravėti (1), ražas (2), razgai (1), razgyti (1), ražius (1), ražnas (1), ražys (1), reda (1), redingotas (1), rėgenmantelis (1), regėti (2), regzti (4), reibti (3), reikėti (1), reikšmė (1), reikšti (4), reiškus (1), reivas (1), reivė (1), reižtis (1), reja (2), rekešys (1), reklės (2), rėklys (1), rėkšti (2), rėkti (4), rembėti (4), remdyti (1), remesas (2), remeslas (1), remestas (1), remezyti (1), remti (4), remžtis (1), rengti (1), rengtis (5), rentas (1), rentinys (1), rentis (1), replės (3), rėplioti (2), rėpti (6), repukas (1), resgalis (1), ręsti (2), retas (6), retėžis (1), rėtis (2), rezginės (2), rezgis (2), rėžis (2), rėžti (5), rėžyti (1), riaušės (1), riaušinas (1), riauštis (1), riba (1), ribėti (3), ribti (3), ribuliai (1), ribuliuoti (1), ribulys (1), ribuoti (1), ridėti (1), ridikas (3), riebėti (1), riebus (1), riedėti (3), rieju (1), rieklas (1), riekti (4), rieša (1), riešas (6), riesti (3), riešutas (10), riešutys (1), rieta (1), rietas (5), rietėti (1), rieti (6), rieties (1), rietuvė (1), rievė (1), rija (1), rijus (1), rikė (1), rimbas (1), rimstyti (1), rimtas (1), rimti (7), rinda (3), ringa (1), rinka (1), rinkti (5), rinktis (1), rinšvynis (1), rintė (1), risčia (3), risčius (1), riškus (1), risnoti (1), ristas (2), rišti (12), ristis (1), ritėti (1), ritmaistras (1), rods (2), rodyti (4), rodytis (1), rogės (1), roguitės (1), rogutės (2), rojoju (1), rojoti (1), rokas (1), rokė (2), rokti (2), rokundpiningas (1), rokundstalis (1), roma (1), romas (1), romus (3), romyti (1), ronyčia (1), ropė (5), ropti (2), ropukas (2), ropunė (1), roputė (1), rotstubė (1), rotūzė (1), rožyti (1), rūbai (1), rubėti (1), rubežius (1), rubinti (1), rubti (1), rubuila (1), rubuilis (1), rubulas (1), rūda (1), rudagalvė (1), rudas (5), rūdėti (2), rūdija (2), rūdis (3), ruduo (3), rudušis (1), rūdynas (1), rudzpūkis (1), rugiai (6), rugiena (1), rūgštus (2), rūgtas (1), rūgti (3), rugys (13), ruikis (2), ruinis (1), ruja (1), rujoti (1), rūkas (1), rukna (1), rukšna (1), rūkti (9), rūkyti (1), rulis (1), rūmas (1), rumbas (1), rumbas (7), rumoti (1), rumtas (1), rumus (1), rumžlė (1), rumžti (1), rungintis (1), rungtynės (1), runkelis (2), runtinti (1), ruobti (2), ruokti (1), ruopa (1), ruopti (3), ruošti (1), ruošus (1), ruošutys (2), ruožas (1), rūpa (1), rūpeslyvas (1), rūpestis (1), rūpestlyvas (1), rūpėti (4), rūpintis (1), rupšnoti (1), rupti (1), rupuižė (1), rupūžė (2), ruresys (1), rurėti (1), rūsas (1), rusėti (3), rūškanas (1), rusvas (2), rusvelkis (1), ruzgėti (1), rygauti (1), rykauti (1), ryklus (1), rykštė (2), rykšti (1), rykūnė (1), rykys (1), rymoti (1), ryškus (1), ryslus (1), rysnus (1), rytai (1), rytas (5), ryti (1), ryžiai (2), šabalda (1), šabaldoti (1), sabinikė (2), sabinkaulis (2), saga (2), sagas (2), sagė (1), sagis (1), sagtis (1), sai (1), saikas (4), saikėti (1), saiknas (1), saiknus (1), saikus (1), saikyti (3), sailas (2), saimi (1), sainumas (1), šaipytis (1), saisti (1), saitai (1), saitas (10), šaiva (4), šaižus (3), sajinti (1), sajus (1), šaka (13), sakai (10), šakainis (1), šakaliai (1), šakalys (2), šakarailis (1), šakarnis (1), šakarnus (1), sakas (2), šakė (2), šakės (3), sakioti (1), saklus (1), šaknis (4), šakumas (2), sakus (1), šakutė (1), sakyti (7), sala (12), salatis (1), saldėti (1), saldus (14), šalėti (1), šalis (1), sąliūba (1), šalmas (4), šalmutis (1), šalna (9), salota (1), salpa (2), salpas (6), šaltas (6), šalti (16), šaltinis (1), saluva (1), šalva (1), šalvas (1), šalvis (1), samanė (2), samanos (1), šamas (3), sąmatas (1), samatuoti (1), samda (2), samdas (1), samdyti (2), samstyti (1), samtis (3), samtukai (1), sąmyšis (1), sandara (1), sandas (1), sandėlis (1), sandėliukas (1), sandora (1), sangrąžinis (1), šankinti (1), šankus (5), santaka (1), santalka (1), sanuoti (1), šapalas (1), šapas (1), sapnas (19), sapnys (1), sapyras (1), šaračkinė (1), saraponas (1), šaras (2), šarcas (1), sarga (1), sargalioti (1), sargas (4), sargus (1), sargyti (1), sarioti (1), šarka (10), šarkas (4), šarma (11), šarmas (8), sarmata (1), šarmonys (1), šarmuo (4), šarovarai (1), sarpalius (1), sarpinti (1), sarpus (1), saršlavos (1), sartas (4), sarvalai (1), šarvas (9), šarvuotas (1), šašas (3), sąsprūdis (1), šašvalka (1), šatras (1), šaudyklė (1), saugoti (2), saugus (1), sauja (2), šauju (1), šauka (1), šaukalius (1), šauklys (1), šaukola (1), šauksnys (1), šaukštas (5), šaukti (11), saulažuvė (1), saulė (19), šaunus (2), saurupiai (1), sausas (16), sausata (2), sausėti (1), sausiena (2), sausis (3), sausmena (1), sausra (2), sausti (2), sausvėjis (1), sausynas (1), sausyti (1), sautėti (1), šauti (6), sauvalė (1), savaitė (1), šavalka (1), šavalkinėti (1), savas (1), savavalė (1), savavalia (1), saviškis (1), savivalė (1), savodas (1), šavolas (1), sąžinė (1), scurbti (1), šebaldėlė (2), šebeldoti (2), sėbras (10), sėdeklė (1), sėdėti (16), sėdnavytis (1), sedula (3), sedulė (1), seglas (1), segloti (1), segti (11), segu (1), seikas (1), seikėti (2), seikus (1), seilas (3), seilė (3), šeima (13), šeimedis (1), šeimerys (1), šeimyna (5), seinyti (4), šeiris (1), šeirys (4), seitas (1), seiti (1), šeiva (10), šeivablauzdis (1), šeivagalys (1), šeivakaulis (1), šeivamedis (2), šeivarietis (1), šeivikaulis (1), šeivinis (1), šeivkojis (1), šeivmedis (1), šeivykštė (1), seja (4), sėjus (1), šėkas (6), sėkla (4), sėklinti (1), seklus (2), seklyčia (1), sekmas (5), sėkmė (1), šekštis (6), sekti (14), sekti (pėdomis; pasaką) (1), sekus (1), šelbtis (1), sėlenos (1), selėti (10), seliopas (1), šelmuo (1), selpė (1), šelpti (4), šėmas (5), sembertas (1), sėmena (1), sėmenes (1), sėmenys (7), semti (6), sėmuo (3), šen (1), senas (14), senatis (1), senėju (1), senėti (2), seniai (1), senis (2), sėnys (2), šepetys (1), šepšelis (1), šepšys (1), septintas (2), septyni (4), serbenta (1), serdė (2), šerdis (2), serdokas (1), šėrė (1), sereda (1), sergėti (6), sergti (2), sergu (1), sergus (1), šeriai (1), šėrikas (1), sėris (1), šerkai (1), šerknas (1), šerkšnas (3), sermėga (2), šermens (1), šermenys (3), šermoti (1), šermukšlė (3), šermukšlis (1), šermukšnis (2), šermuo (2), šermuonėlis (1), šerna (1), šernas (5), šerpė (1), šerpėti (1), šerštūkas (2), šerti (11), šertis (1), sertukas (1), serveta (1), šėryba (1), šerys (4), šešauninkė (1), sėsčias (1), šėšė (4), šešėlis (1), seserėnas (2), šešeriokas (1), šešerokas (1), seserynas (1), šėšėtė (1), šeši (7), šešios (1), šeška (1), šeškas (6), šeškus (1), šešnagas (2), šeštas (1), sėsti (10), šešulė (1), sesuo (17), šešuras (18), šešus (1), šešvelka (1), sėta (1), setas (1), sėti (12), sėtinis (1), sėtinys (2), šėtra (1), sėtryti (1), šėva (2), šėvulė (1), šėvulis (1), šėžė (2), šėžis (1), sė́ti (1), si (1), šiada (1), šias (1), siaubti (2), šiaudas (2), siaupti (1), siauras (2), šiaurė (7), šiaurus (1), šiaurys (1), siaustas (1), siaustė (1), siausti (5), siaustinėliai (1), siaustinėlis (1), siaustinukai (1), siaustuvas (1), siauteila (1), siautyti (1), sidabras (17), siekas (2), šiekšta (1), šiekštas (1), siekti (6), siela (6), sielis (1), sieloti (1), siena (8), šienas (7), šienatvė (1), sienis (1), šiepti (2), šieptis (1), sietas (17), sietava (1), sieti (12), sietuva (3), sietva (1), sietynas (1), šieva (1), sija (2), sijonas (1), sijoti (6), šikaminė (1), šikatas (1), šikelis (1), siklyti (1), šikti (7), šilaga (1), šilagėlė (1), šilas (5), silkai (1), šilkas (1), silkė (2), šilkis (1), silpnas (3), silpti (1), šiltas (3), šilti (3), šiltis (2), šilus (1), šimtakvoldis (2), šimtas (8), šimtérgis (1), šimteriopas (1), šina (1), šindelis (2), šiniotis (1), šinkiotis (1), šinkyti (1), sintėti (4), šinti (2), sintie (1), šintis (1), šiolė (1), šipata (1), šipti (3), šipulys (3), širdis (16), širdytis (1), sirgti (8), širmas (11), sirpti (2), sirpus (1), širšalas (2), širšas (1), širšė (6), širšilas (1), širšinas (1), širšlys (4), širsti (1), širšulas (1), širšuo (15), širšuolas (1), širšuolis (1), širta (1), širtas (1), sirti (1), širtva (1), sirupas (1), širvas (10), širvis (4), šįryt (1), šis (4), šišas (2), šišava (2), šisga (1), šišia (1), šiskart (2), šiskat (2), šišnagas (1), šišnakas (1), šitai (1), šitas (6), šite (1), šitoks (1), šitoktai (1), šiūba (1), šiubė (1), šiubinbrolis (1), siubuoti (2), šiukšmės (1), siūlas (5), šiulšis (1), siūlyti (1), siuolas (2), šiupelė (1), šiupena (1), šiuplius (1), šiupti (4), šiūras (1), siurbti (2), šiurčas (1), šiurčtukas (1), šiurės (1), šiurgždus (1), šiurinti (1), šiurintis (1), šiuris (1), šiurkšis (1), šiurkštas (1), šiurkštus (6), šiurpa (2), šiurpotas (1), šiurpti (1), šiuršas (1), šiuršė (1), šiuršis (1), šiurštas (2), šiurštokas (1), šiurštolius (1), šiurti (1), šiūrus (3), siųsti (9), siutas (2), siūti (13), siutis (1), siuvėja (1), siuvėjas (6), siuvėjas, siuvėja (1), siuvikas (1), siuvikas, siuvikis (1), siuvikis (3), šižti (1), skabargas (1), skabas (2), skabti (1), skabtu (2), skabus (1), skabyti (4), skaičius (1), skaidma (1), skaidrus (6), skaidus (1), skaidyti (2), skainioti (1), skaistas (1), skaistus (2), skaitlius (1), skaitmuo (1), skaityti (6), skaitytis (1), skala (7), skalanda (1), skalas (1), skalauti (3), skalbė (1), skalbti (1), skalda (1), skaldė (1), skaldus (1), skaldyti (2), skalenda (1), skalėti (1), skalikas (4), skalinys (1), skalnas (1), skalnus (1), skalsus (1), skalūnas (1), skalus (2), skalynas (1), skalyti (5), skandinti (3), skanus (4), škaplieriai (1), škaplierius (1), skaplis (3), skapoti (5), skapsnė (1), skaptas (1), skapоti (1), skara (3), skaras (2), skarda (1), skardas (2), skardenti (1), skardėti (1), skardinti (1), skardis (2), skardus (1), skardyti (4), skarinis (1), skarinys (1), skaročius (2), skasti (3), skatyti(s) (1), skatytis (2), skaudė (1), skaudėti (2), skaudrus (2), skaudus (2), skaugė (2), skausmas (1), skausti (1), skeberda (2), skeberdėti (1), skederla (2), skederva (6), skeiris (1), skelandė (3), skelbsti (1), skelbti (2), skelenda (1), skelėti (11), škelpštas (1), skelti (33), skendėti (1), skepeta (1), skepetas (1), skepetinis (1), skepsnė (1), skerbti (4), skerdėti (1), skerdžius (3), skerpiūvė (1), skerpuivė (1), skersas (3), skerssnukis (1), skerstas (2), skersti (3), skerstuvės (1), skėrys (5), sker̃sti (1), skėsčioti (1), skėstelėti (1), skęsti (7), sketaras (1), sketė (2), sketelis (2), sketelius (1), sketera (3), sketeras (3), sketerė (1), sketerioti (2), sketeris (1), sketerius (1), sketers (1), sketerys (1), skėtotis (1), skėtras (1), skėtrauti (1), skėtrininkas (1), skėtrioti (1), skėtronas (1), skėtroti (1), skėtrus (1), sketura (1), sketuras (1), skevetas (1), skiauberis (1), skiaubras (1), skiaubruma (1), skiaubsčias (1), skiaurė (3), skiautas (1), skiautė (2), skiauterė (1), skiauturė (1), skiderlis (1), skiderva (1), skidėti (1), škidrus (1), skiebras (1), skiebti (3), skieda (3), skiedara (2), skiedas (1), skiedgalys (1), skiedla (1), skiedra (5), skiedras (2), skiedžiu (2), skiegalis (1), skiemuo (2), skiepas (1), skiepti (3), skiepyti (1), skiesti (15), skietas (1), skietas (11), skila (2), skilandis (2), skilnus (1), skilti (10), skiltis (3), skilus (1), skilvys (1), skinda (1), skindelis (2), skinkis (3), skinti (3), škirba (1), skirbti (5), skirpsta (1), skirpstas (3), skirpstė (1), skirpstus (3), skirptus (1), skirti (14), skirtis (1), skisti (3), škiūnis (1), sklaidyti (1), sklaidytis (2), sklanda (3), sklandus (1), skleisti (5), sklembti (4), sklempti (2), sklęsti (1), skliausčias (1), skliausmas (1), skliaustas (2), skliausti (2), skliautas (3), skliautė (2), sklimbas (2), sklimbelis (1), sklimbis (1), sklimbys (1), sklimpis (2), sklisti (1), skliubas (1), skliumbė (1), škliumpė (1), skliūras (1), skliustas (1), skliuta (1), skliutas (7), skliutuoti (1), šklumpė (1), sklypas (2), skobas (1), skobti (10), skobus (2), škola (2), skolėti (1), skolinis (1), skolinti (2), skolyti (1), skomas (1), skomėti (1), skomis (1), skonas (1), skonėti (1), skonis (2), skopti (4), skotertė (1), skotertis (1), skototi (1), skototis (1), skrabėti (3), skrabnus (1), skrabrus (1), skrabti (1), skraidyti (2), skranda (1), skrandas (2), skrandis (1), skrandus (1), skrebenti (1), skrebėti (4), skrebinti (1), skrebti (3), skregždė (1), skremtis (1), skresti (5), skretena (1), skriaubti (1), skriaubus (1), skriauda (1), skriaudus (3), skriaustas (1), skriausti (2), skriauzlas (1), skriauznas (1), skribti (2), skriebti (1), skrieliai (2), skriesti (3), skrieti (4), skristi (1), skritulys (2), skrobla (1), skroblas (3), skroblus (4), skrobti (1), skrodelis (1), skrubinas (1), skrubiniai (1), skrubinti (1), skrubis (1), skrubnas (1), skrubninti (1), skrubnus (1), skrubti (1), skrubus (1), skrumstus (1), skruoblas (1), skruostas (1), skruzdė (1), skrybauti (1), skrybėlė (1), skrynė (1), skrytis (1), skubėti (2), skubrus (2), skubti (3), skubus (2), skudrus (5), skuduras (1), skuistas (1), skuisti (1), skuistis (1), skuja (11), skujas (1), skujė (1), skujis (1), skujus (1), skujys (1), škulas (1), skultas (1), skūnė (2), skūpstyti (1), skūra (1), skurdus (1), skurinėti (1), skursti (1), skurti (2), skusti (12), skutai (1), skutas (3), skutiklis (1), škutilė (1), skutulas (1), skutulė (1), skverbti (2), škybai (1), skybas (1), skybras (1), skybti (1), skyda (2), skydas (5), skydė (1), skylė (4), skynimas (2), skypata (1), skyryba (1), skystas (5), skysti (4), skytas (1), skyvis (1), skоpti (1), slabnas (2), slačiūkas (1), šlafrokas (1), šlagas (1), slaidus (1), slaidžioti (1), šlainė (1), šlainus (3), šlaitas (3), šlaitė (1), šlaja (1), šlajai (2), šlajės (1), šlajos (6), šlakas (2), šlakėti (1), šlaknoti (1), šlakstyti (2), šlamas (1), šlamavėkas (1), šlamenė (1), šlamėti (3), šlamštas (1), šlamukas (1), šlamutis (1), slanka (7), slankė (1), slankioti (1), šlapdrankis (1), šlapdrimba (1), šlapias (2), slapta (1), šlapti (1), šlapuksnė (1), slapus (2), slastai (2), slauga (3), slaugyti (1), šlaunìs (11), šlaunys (1), šlebė (2), slėdės (1), slėdnas (1), slėga (1), slėgti (3), šleivas (4), šlejeris (1), šlejus (1), šlėkti (2), šlemė (1), šlemšti (2), šlemžti (1), slenas (1), slengia (1), slėnis (1), slėnus (1), slėnys (2), šlepriokas (1), šleprokas (1), slėpti (10), slėsna (2), slėsnas (2), sliaugti (2), sliaukti (5), šliaupti (1), šliaužti (3), slidus (5), slieka (1), sliekas (7), slienas (1), šlieti (10), šliknoti (1), šlikti (1), slimpti (1), slinka (1), slinkauti (1), slinkis (1), slinkius (1), slinkti (11), šliobė (1), šliokmučė (1), šliopmicė (1), šliopmučia (1), šlioprukas (1), šlipna (1), šlipsas (1), šlipsis (1), slipti (1), slisti (1), šlitė (2), šlitės (1), šlitis (2), šliucas (2), šliukarnyčia (1), šliukšlė (1), sliūksoti (1), šliurė (2), šliurkė (2), šliurpė (1), šliurpis (1), šliutas (1), šliužas (4), šliužikas (2), šliužys (1), slizas (1), sliželis (1), slizikas (1), slobnas (1), slobti (3), sloga (2), slogus (1), slova (1), šlovė (12), šlovėti (1), šlovinti (1), šlubas (3), slubnas (1), slunė (1), slunia (1), slunkius (1), šluolsmingė (1), šluota (3), šluoti (8), šlūžmelninkas (1), slūžyti (2), slydėti (1), slydus (1), slysti (4), slyva (2), slyvas (2), slyvos (1), šlyžė (1), šlyžys (2), smagaldė (1), smagalvė (1), smagaudė (1), smagaulė (1), smagenes (4), smagens (1), smagenys (2), smaglus (1), smaguris (3), smagurius (1), smagurys (1), smagus (11), smagyti (1), smaiga (1), smaigas (2), smaiglus (1), smaigstus (1), smaigstyti (1), smaigus (1), smaigyti (1), šmaikštukas (1), smailus (3), smakas (1), smakaulė (1), smakra (1), smakras (12), smakronė (1), smaksoti (1), smalkis (1), smalstumai (1), smarda (1), smardas (5), smardinti (1), smardus (2), smarsas (3), smauglys (1), smaugti (7), smaukti (8), smaukyti (2), smegenys (4), smegti (1), smegus (1), šmėkla (1), smela (4), smelelis (1), smelėti (3), smėlis (2), smelkti (4), smelti (1), smelus (3), smelys (3), smera (1), šmeras (1), smertis (1), smertkvynas (1), smidrus (1), šmierė (1), smiglus (1), smigti (2), smigus (1), smilga (3), smilgūnė (1), smilguolė (1), smilkstėti (1), smilkti (3), smilti (1), smiltis (2), smilus (1), smirdėlė (2), smirdėti (13), smirduolė (1), smirdus (1), šmirgel (1), šmirgelis (1), šmirkšlys (1), šmočnus (1), smogos (1), smogti (2), smokingas (1), šmoknus (1), smokti (1), šmokus (1), smūgis (1), smukti (4), šmulas (8), smulkus (4), smurgas (1), šmurkšt (1), šmùrkštelėti (1), smūtnytis (2), snaigala (1), snakė (4), snapas (2), snapelis (1), šnaresys (1), snarglėti (1), snarglys (1), snauda (1), snaudalius (2), snaudas (1), snaudulioti (1), snaudulys (1), snaudžius (1), snausti (8), sneigėti (1), sniauklės (1), sniaukra (1), sniaukras (1), sniaukronas (1), sniaukroti (1), sniaukrys (1), sniegas (7), sniegti (1), snigti (1), šnimšti (1), šniokšti (2), šniuras (1), šniūrauka (1), snopsoti (1), snuda (2), šnuras (1), snusti (2), šnypšti (1), soda (1), sodas (2), sodinti (1), sodyba (1), sodžia (1), sodžius (1), šokti (4), šolė (1), solyma (1), solymas (1), solynas (1), soma (1), somenis (1), šonas (3), šoninė (2), šonkaulis (1), sopagas (1), sora (8), soros (1), šortai (1), sostas (4), sotinti (2), sotis (5), sotus (5), šovėjas (2), sožiauka (1), spadnyčia (1), spainė (10), spakas (2), spalgena (1), spaliai (4), spalis (1), spalva (4), spancerka (1), spandyti (2), spaneris (1), spangas (1), spangė (1), spangis (1), spanguolė (1), sparas (2), spardyti (1), sparnas (9), sparta (1), spartas (6), spartus (2), sparva (1), spąstai (1), spąstas (1), spatas (1), spauda (2), spaudyti (1), spaustas (1), spausti (9), spãliai (1), speiga (1), speigas (2), speiglys (1), spėja (1), spėka (2), spelti (1), spengti (1), spenys (8), spepeta (1), spėriai (1), spėrus (1), spęsti (3), spėti (5), spiauti (1), spiegti (1), spiesti (1), spigėti (1), spiginti (1), spikerė (2), spilgti (2), spilka (1), spindėti (8), spindus (2), spingėti (3), spingsėti (1), spingulys (2), spinta (1), spirginas (1), spirginti (1), spirginys (1), spirti (9), spisti (1), spitėlė (1), spitna (1), spitras (2), spitulė (2), spjauju (2), spjauti (5), spledėti (1), splendėti (2), špogas (1), spogti (1), špokas (2), spragčioti (1), spragėti (4), spragilas (1), spraginti (1), sprąstas (1), sprausti (4), sprenglys (1), sprengti (2), spriausti (1), springti (2), sproga (1), sprogti (3), sprūgti (2), sprūsti (1), spūda (1), spūdėti (2), spudinti (1), špūle (1), spulenti (1), spulėti (1), špulia (1), spulinti (1), spulioti (1), špuolė (3), spurgas (4), spursti (1), spurti (1), špyga (1), spygliuotas (1), spyglys (1), spygsėti (1), spykėrė (3), špyskamara (1), srabus (1), sragus (1), sraigė (2), sraumė (1), sraumuo (1), srauna (1), sraunas (1), sraunus (1), srautas (2), sraužolė (1), srava (4), sravažolė (1), sravėti (6), sravinti (1), srėbalas (1), srėbti (9), srebus (1), sriautas (1), sriegas (1), sriovė (2), sriuba (2), sriuobti (1), srovė (2), srovinė aukšlė (1), sruba (1), sruja (1), sruoga (1), srūti (1), srutos (3), sruventi (1), sruvus (1), staba (1), stabaras (2), stabas (10), stabdyti (1), stabėti (1), stabulė (1), stabus (1), stabyti (1), stačias (3), stadala (1), stadolė (2), stagaras (4), staibė (1), staibiai (2), staibis (3), staibus (1), staiga (2), staigmena (2), staigus (3), štakė (2), stakietas (1), staklė (3), staklės (4), štakūtas (1), stalas (4), stalatiesė (1), staldas (1), staldrimba (2), staltiesė (1), stamantriai (1), stamantrus (1), stambas (3), stambus (4), standus (1), stanga (4), stangas (1), stangrus (1), stangus (4), stapinti (2), stapytis (1), starkas (6), starkis (1), starkus (1), starta (1), statas (2), statiniai (1), statinis (1), statula (1), status (1), statyti (7), staubunas (1), stebėtis (1), stebulas (1), stėgė (2), stėgti (1), steigti (3), steigtis (2), stelbti (1), stelgti (1), stembras (1), stembrys (1), stembti (5), stenėti (14), stengrus (1), stengti (1), stepas (1), stepinti (1), stėplė (1), sterka (1), sterkas (2), sterkus (1), sterti (1), stibis (1), stiblis (1), stibyna (1), stiebas (8), stiebras (1), stiebti (1), stiebtis (3), stiegti (3), stiepinti (1), stiepinti, stiepintis (1), stiepintis (1), stiepti (4), stierkus (1), stigti (3), stiklas (6), štikselis (1), stilbos (1), stilbti (1), stimbti (1), stimburys (1), stingras (1), stingrus (1), stingti (3), stingus (1), stiprus (4), stipti (5), stirna (10), stirpti (1), stirta (4), stobras (1), stodas (2), stogas (10), stoginė (1), stoka (2), stokoti (1), stomuo (1), stonas (2), storas (9), storasta (1), storšas (1), stoti (6), stova (2), stovėti (7), stragus (1), straigė (1), straigyti (1), strainus (1), strainyti (1), straipstas (1), straipstis (1), straja (1), straksėti (1), strakus (1), strautas (1), strazda (1), strazdas (11), strėbalas (1), strėbti (1), strebulė (1), strėgti (4), strekinėti (1), streksėti (1), strėla (1), stremti (1), strėna (3), strėnos (3), strepetys (1), strėplė (3), stribuliuoti (1), stribūna (1), strigtas (1), strigti (4), štrikjakas (1), striksėti (1), štriumpa (1), štriumpė (1), stroga (1), stropa (1), strubas (2), strugas (1), strujus (4), štrumpa (1), štrumpė (1), strusas (1), strustis (2), strykčioti (1), stryktelėti (1), stuba (2), stuburas (1), stugė (1), stūgti (4), stuirė (1), stukas (1), stukis (1), stūksoti (1), stulbas (1), stulgus (1), stulgyn (1), stulpa (1), stulpas (3), stulpuoti (1), stumbas (1), stumbras (3), stumplis (1), stumti (2), stundas (2), stungis (2), stuomuo (4), stuopstis (1), stūpas (1), stupergalis (1), stuplas (1), stūplys (1), stupurgalis (1), sturmas (2), sturplas (1), stybti (1), štyfelis (1), stypa (1), stypinti (1), styrti (1), styvas (1), su (4), šūba (2), subinė (2), subisti, subizdu, subizdau (1), sūboti (1), sudas (5), sudėti (3), sudie (1), sudrugti (1), sūdrus (4), sudunti (1), sūdyti (3), sueiga (1), suga (1), sugadnus (1), sugadus (1), sugebti (2), sugėdinti (1), sugirbėti (1), sugubėti (1), suitis (1), šūka (1), sukalti (1), sukčius (1), šukė (2), sukenka (1), suknelė (1), šukos (2), sukrus (3), sukti (14), suktinis (2), sula (6), šulas (5), sulava (1), šulė (1), sulinis (1), šulinys (2), šulnys (1), sultis (1), sulūti (1), šumnus (1), šumpis (1), sumuldyti (1), šumus (1), šungardoklis (1), šuniagaršvė (1), sunikti (2), šuniokpalaikis (1), sunka (1), sunki (1), sunkti (2), sunktis (1), sunkus (2), sunkus, -i (1), šunpurnis (1), sūnus (26), šunyti (1), sūnytis (2), šuo (25), suodžiai (2), šuokoti (1), suolas (5), šuolis (1), suoma (1), suopis (1), suopta (1), suoptas (1), suopti (1), suopuoti (1), supa (1), šupienis (2), šuplia (1), šuplys (1), suprantu (1), suprasti (2), supti (7), suptonas (1), supykla (1), sūras (8), surbti (7), surbulioti (1), šures (1), surikti (1), surinkti (2), sūris (8), sūrus (4), susi-bobutauti (1), susičiaustėti (1), susigėsti (1), susikalbasyti (1), susimilti (1), susitvardyti (1), suskis (2), suskliausti (1), susmižęs (1), susmižti (1), šūsnis (1), šušponas (1), susti (2), sustingti (1), šūstis (1), sūsu (1), suterštas (1), sutirštinti (1), šūtis (1), šutra (2), sutros (1), šutvė (1), šutvininkas (1), suvalyti (5), suverti (1), suvilkti (1), suvis (1), suvisu (1), švabalda (1), švabalduoti (1), svagėti (3), švagždėti (1), svaidyti (1), švaigti (2), švaika (1), svainė (6), svainis (9), švaipytis (1), švaisa (1), švaisinti (1), švaityti (2), svajoti (2), švalas (1), švalna (1), švankšti (3), švankus (2), svaras (1), švarkai (1), švarkas (4), svarpstas (1), svarus (5), švašva (1), svavalnas (1), švebelda (1), švebelduoti (1), svėbelis (2), svečia (1), svečias (11), svečopas (1), švegždinti (1), sveikas (6), svekas (2), svelis (3), svelmė (1), svelnus (4), svelus (1), švelys (1), švendras (3), švendrė (3), švendrynė (1), šventas (14), šventastis (1), sverblė (1), šverdelis (1), šverliokas (1), švernelis (1), sverti (5), svetimas (1), svidėti (1), svidrė (1), svidus (7), šviedrus (1), sviegti (1), šviesa (3), sviestas (7), šviesti (10), šviesus (3), svietas (1), svikis (2), sviklas (1), švilpti (1), svilti (10), švilys (1), švinas (9), švintukas (1), svirna (2), svirnas (6), sviršnia (1), svirsnis (1), svirsnys (1), svirti (1), svirtis (1), švisti (3), svita (1), švitėti (8), švitrinėti (1), švitrus (1), svočia (1), svogūnas (4), švogžti (1), švokšti (1), švolas (1), svotas (1), švykšti (2), švylys (1), svynas (2), švypsena (1), švytėti (2), šydas (3), sykas (1), sykis (1), šykštus (1), sypas (2), sypnas (2), šypsena (1), šypsotis (2), syras (3), syrupas (1), syvai (1), šyvas (15), ta (4), tabakas (1), tabalas (1), tabalda (1), tabaldintis (1), tabaloti (1), tabaluoti (1), taboka (1), taboliti (1), tačiau (1), tad (1), tada (5), tagad (2), tagatės (1), tai (5), taika (1), taikus (1), taikyti (1), taimi (1), taip (1), taisnumas (1), taisyti (4), takas (4), takilas (1), takišas (1), talka (7), talokas (2), talpa (2), talpnus (1), talpšnus (1), tamista (1), tamprus (4), tamsa (5), tamsta (3), tamsus (5), tamysta (1), tąnakt (1), tancavoti (1), tandus (1), tangùs (1), tankėti (1), tankus (8), tapatybė (1), tapnoti (3), tapšnoti (1), tapti (3), tapūžos (1), tapyti (3), taračkinti (1), taranda (1), tarba (1), tardai (1), tardyti (1), tariakautis (1), tarinys (1), tarka (1), tarkinys (1), tarkuoti (1), tarmė (1), tarmėtyra (1), tarnas (3), tarp (1), tarpa (2), tarpas (12), tarpeklis (1), tarpimas (2), tarpinė (1), tarpti (3), tarpus (1), tarškėti (2), taršyti (1), tarti (14), taryti (5), tas (8), tasai (2), tasga (1), tašiklis (3), taskat (2), taškyti (1), tašyti (7), tatai (6), taujoti (1), taukai (7), taukas (3), taukti (1), taupyti (1), tauras (11), taurė (1), tausti, -čia (1), tausti, -sta (1), tausytis (5), tauta (18), taviškis (1), tavo (1), te (3), teduoti (1), tegu (1), tegul (1), teikti (1), teisė (2), teisingas (1), teisinti (1), teisti (1), teisus (5), tekėlas (2), tekėti (14), tekinas (1), tekinis (1), tekinti (1), tekis (1), tekti (2), tekys (1), telias (3), telis (1), telkšoti (2), telkti (1), telyčė (1), telžti (2), temnyčia (1), tempti (10), temptyva (1), temti (1), ten (1), tenė (1), tenėti (3), tengti (1), tepalas (1), tepelìškė (1), tepti (7), termoti (1), teršti (2), tervėtis (1), tešla (1), tešmuo (2), tęsti (5), teta (3), tetervas (2), tetervinas (1), tėtis (4), tetraitė (1), tęvas (16), teverna (1), tėviškė (1), tėvynė (1), tėvystė (1), tẽlias (1), ti (1), tibuliai (1), tiekas (1), tiekti (1), tienė (1), tiesa (2), tiesti (3), tiesus (3), tik (2), tikėti (2), tiklus (1), tiknagas (1), tikras (3), tikruomenė (1), tikti (4), tilės (5), tilpti (6), tiltas (7), tilti (2), tilvikas (1), tilžti (1), timpti (1), timsras (3), timšrus (1), tingėti (3), tingti (2), tingus (9), tinklas (5), tinti (5), tiñgas (1), tipenti (1), tipsoti (1), tirkšlis (1), tirkšlys (1), tironas (1), tirpti (5), tiršlis (1), tiršlys (1), tirštas (2), tiršti (2), tirtas (1), tirti (5), tįsti (1), titilvikas (1), titnagas (5), titulas (1), to (2), tobakas (1), tobulas (2), todėl (1), toja (1), tokis (2), toks (2), toks pats (1), toktai (1), toli (2), tolierka (1), tolus (3), tolydus (2), tolydž (1), tolydžiai (1), tolygiai (1), tolygio (1), tolygus (2), topsoti (1), torielis (1), torielius (1), toveris (1), traila (1), trakas (2), trakėnai (1), trakinti (1), traknas (2), traknys (2), trakšlys (2), trakšoti (1), tramdyti (1), tranas (3), trandis (2), tranksmas (1), trankus (1), trankyti (1), trantas (1), trapai (1), trapas (1), trapinėti (2), trapus (1), trąša (1), trąšai (1), traškėti (2), traškyti (1), traukai (2), traukti (5), traukutis (1), traupus (1), traušti (3), trečias (1), treigys (3), treitas (1), trejetas (1), treji (2), trejokas (1), trėkšti (1), trėkšti (2), trėkti (1), trempti (1), tremti (3), trendėti (1), trenėti (1), trenkti (7), trenta (1), trepai (1), trepenti (1), trepsėti (3), trešėti (1), treškėti (4), tręšti (1), tribuliuoti (1), tricas (1), triesti (4), trigubas (4), trikti (1), trimda (1), trimšterėti (1), trimšterti (1), trimterėti (1), trimterti (1), trimti (3), trinkėti (3), trinkti (1), trinti (6), trintuvai (1), trinyčiai (1), trinytas (1), trinytis (1), trisdešimt (1), trišėti (2), trišti (2), triupėti (1), triušėti (1), triušis (2), triūsti (4), troba (4), trokšti (3), tromita (1), troškulys (1), trotas (1), trotyti (1), trukstuti (1), trukti (3), trumita (1), trumitta (1), trumpas (6), trunėti (4), truotas (1), trupėti (4), trupti (2), trušėti (1), trušiai (1), trusikai (1), trušis (2), truškinti (1), trūsti (2), trynai (2), trys (6), tu (5), tūba (1), tūbas (1), tuinas (1), tuinos (1), tujenos (1), tuksėti (1), tūkstantis (14), tukta (3), tuktas (3), tukti (5), tūla (1), tūlas (9), tūlė (2), tūli (1), tulkas (1), tūloti (1), tulpinti (1), tulžis (3), tulžti (3), tumėti (3), tumpas (1), tumsa (2), tumstas (1), tumulas (1), tuo (1), tuoj (1), tuojau (1), tuokti (2), tuolydž (1), tuolydžio (1), tuomet (1), tuopa (1), tupėti (1), tūpti (2), tur (1), turbūt (1), turėti (11), turgavyčia (1), turgus (3), turkšti (1), turkti (3), turpės (1), turršti (1), turtas (1), tuščias (7), tuskėti (2), tutuoti (2), tututis (1), tūžba (1), tuzinas (1), tū́las (1), tvaikonis (1), tvaksėti (1), tvanas (3), tvanka (1), tvankas (1), tvankus (1), tvardiklis (1), tvardyti (1), tvarka (2), tvarklas (1), tvartas (5), tvaskėti (1), tvenkti (2), tverti (13), tvinkščioti (1), tvinkti (1), tvinti (3), tvirkti (1), tvirtas (3), tvora (5), tvoti (3), tvykti (1), tyčia (1), tylėti (4), tymas (4), tyrai (1), tyras (3), tyrė (1), tytaras (1), tytinti (1), tytyti (1), ubagas (1), ubaldė (1), ubas (1), ubladė (2), ūdis (2), ūdra (8), ūdras (3), ūdroti (1), ūginti (1), ūgis (1), ugniakuras (1), ugniavietė (1), ugnis (15), ūkanas (1), ūkas (4), ūkauti (1), ukavimas (1), ūkininkas (1), ūkis (3), ūksmė (3), ūkti (1), ulbė (1), ulbuoti (1), ulioti (1), ultojas (1), ulyčia (1), uma (1), umaras (1), ūmas (2), ūmas, ūma (1), uminis (1), ūminti (1), ūmus (1), undrokas (1), undrūzės (2), unduo (1), ungsti (1), ungurys (12), unksna (2), uodas (2), uodega (3), uoga (13), uoglas (1), uoglis (1), uokšas (3), uola (4), uolektis (13), uoliena (1), uolis (1), uosinė (1), uosis (12), uosta (2), uostai (2), uostas (10), uosti (6), uošvis (8), uosynas (1), upė (15), upis (2), upmalis (1), upšlegis (1), urbti (2), urdėti (1), urdinti (1), urgti (2), urkioti (1), urkti (1), urškis (1), ursti (2), urvas (2), urzdėti (1), ušai (2), ūsas (1), ušės (6), ūšininkė (2), ušios (4), ūšmala (2), ūšmalas (2), usnis (3), utarnykas (1), ūtaryti (1), utė (2), utis (1), ūtkis (1), užantis (2), uždas (2), uždėlis (1), uždėti (1), užduotis (1), uždurma (1), užgairė (1), užgalda (1), užgermėti (1), užkaurinti (1), užkurti (2), užkurys (3), užlapas (1), ūžmala (1), ūžmalas (2), užmigti (1), užmiršti (1), užmiršūlis (1), užnarvė, užnarvis (1), užnikti (1), užvadas (1), užvalkas (1), užvažas (1), užverti (1), va (2), vabalas (2), vabzdys (1), vadai (1), vadaksnis (2), vadas (4), vadė (2), vadinti (5), vaduoti (1), vadžia (1), vaga (5), vagis (4), vagoti (1), vaguoti (1), vagys (1), vaidalas (1), vaidas (2), vaideliotis (1), vaidila (1), vaidinti (1), vaidintis (1), vaidintis (1), vaidytis (2), vaikas (1), vaikas (18), vaikinas (2), vaikpalaikis (1), vaikščioti (3), vaikštyti (1), vaikyti (1), vaina (1), vainikas (4), vainymas (1), vaipytis (1), vairas (1), vairuoti (1), vaišinti (1), vaisius (2), vaiskus (1), vaistas (4), vaistras (1), vaisus (1), vaitas (3), vaitenti (1), vaitoti (1), vaivanduo (1), vaiverė (1), vaiveris (3), vaivoraikštė (1), vaivorakštė (1), vaivoras (1), vaivorikštis (1), vaivorykštė (2), vaivorykštis (3), vaivulis (1), vajonė (1), vajoti (2), vajus (1), vakar (2), vakarai (3), vakaras (11), vakarienė (1), vakartis (1), vakaruoti (1), vaksas (1), vakta (1), valai (2), valanda (8), valas (4), valdyba (1), valdyti (6), valga (3), valgas (1), valgis (2), valgyti (10), valia (5), valinas (1), valka (2), valnybė (1), valstyti (1), valtis (7), valyti (3), vampsoti (1), vamzdis (2), vanagas (4), vančos (1), vandenis (1), vandeniuoti (1), vandenyti (1), vandragė (1), vandrenė (1), vandrūnė (1), vandrūnėlis (1), vandūnė (1), vanduo (22), vanga (4), vangas (1), vangùs (2), vanoti (1), vanskariai (1), vanskaris (2), vanta (1), vapėti (2), vapsa (6), vapsas (2), vapsva (2), var (1), vara (1), vardas (9), varekur (1), varganas (1), vargas (9), vargti (3), vargus (3), varias (2), varinė (1), varis (4), varlė (1), varmas (5), varna (19), varnalėša (1), varnas (13), varnėnas (1), varpa (2), varpstė (2), varpyti (4), varsa (1), varškė (2), varsna (1), varstas (4), varstymas (1), vartai (8), vartas (1), vartiklis (1), vartoti (1), vartyti (4), varus (1), varvalis (1), varvelis (1), varvėti (3), varvorykštė (1), varykštė (1), varyti (9), varža (1), varžyti (1), vasara (19), vasaraugis (1), vasardrungnis (1), vasarinas (1), vasaris (1), vasarnas (1), vasarošiltis (1), vasaroti (1), vasera (2), vaseris (1), vaškas (6), vaštaka (1), vąšuoti (1), vazanka (1), vazankis (1), važiatvė (1), važinėtis (1), važis (2), važiuoti (3), važys (3), ve (2), veblėti (1), vebras, vebrus (1), vebždėti (1), večas (3), večeria (1), vėdaras (9), vedė (1), vėdega (7), vedeklis (2), vėderas (3), vėdinti (1), vedo (1), vedu (1), vėdys (1), vei (1), veidas (10), veidmainis (1), veidrodis (1), veikslas (1), veikslus (1), veiksmas (1), veiksnys (1), veikti (6), veikus (1), veisti (5), veiždėti (6), veizėti (1), veizglus (1), veizlus (1), veja (4), vėjas (13), vekur (1), vėl (1), vėlai (2), velbliūdas (1), veldamas (1), veldė (2), veldėti (6), vėlė (9), velėklės (1), velėklos (1), velėna (3), velenas (1), vėleningas (1), velėninis (1), velėnuoti (2), velėnynė (2), vėlės (4), velėti (3), veliai (1), vėliava (1), velinas (2), vėlinės (1), velinuva (1), vėlinys (1), velionis (1), Veliuona (1), velketai (1), velmi (3), velnaklakas (1), velnas (1), velnias (8), vėlos (1), velti (10), veltui (1), vėlus (2), vėlybas (1), velys (1), velyti (1), vemti (8), venetai (1), vengti (6), vengus (1), Venta (2), ventarė (1), ventaris (3), venteris (7), vėpla (1), Veprys (2), vėras (2), verbalkis (1), verčia (1), vergas (6), vergti (1), verkauti (1), verksmas (1), verkšna (1), verkti (5), verpelė (1), verpelis (1), verpilė (1), verpstas (1), verpstė (1), verpstokas (1), verpti (10), veršis (10), versmė (2), versti (6), vertas (2), vertė (1), verteiva (1), vertėti (1), verti (10), vertystė (1), vervėti (1), veržti (9), veržys (1), vešėti (2), vestė (2), vesti (22), vėsulas (1), vėti (1), vėtra (10), vetušas (8), vevekšlė (2), vėveris (4), vežą (2), vėzdas (1), vėžė (1), vežėčiai (1), vežėčios (1), vežimas (3), vežioti (2), vežma (1), vežti (5), vidras (1), vidurys (1), vidurỹs (1), vidus (3), viedras (1), vieka (2), viekas (9), vielgudis (1), Vielona (1), vien (1), vienąkart (1), vienakas (1), vienas (11), vienat (1), vienatis (1), vienavietė (1), viengungis (2), vienintelis (1), vienodas (3), vienunta (1), vienuntas (4), vienuntelis (2), vienuolika (3), vieptis (1), viernas (1), viešas (1), viešė (1), viešėti (3), viešis (2), vieškelis (1), viešnas (1), viešnia (2), viešnis (1), viešpati (1), viešpatis (4), viešpatni (4), viešpats (6), vieštas (1), viesulas (2), vieta (7), vietovardis (1), vietryti (1), vieversys (5), vievesa (1), viglas (7), vigras (1), vigrus (3), vija (1), vijiklis (1), vijūnas (1), vikės (1), vikrėti (1), vikruolis (1), vikrus (4), viksas (1), viksva (5), vildyti (1), vilgšnas (2), vilgti (4), vilgyti (4), vilkadalgis (1), vilkakis (1), vilkas (10), vilkdalgis (1), vilkė (6), vilkolakis (1), vilkti (13), vilkuogė (1), vilkytis (1), vilna (19), vilnia (2), vilnis (11), vilnonas (1), vilnos (1), vilpišys (7), viltis (6), vimba (1), vimčioti (1), vimpti (1), vimščioti (1), vingis (9), vingiuoti (1), vingrus (5), vinis (3), vinklus (2), vinkšna (5), vinkšnė (1), vinkšnis (1), vinkšnynas (1), vinys (1), viras (3), virbalas (1), virbas (15), virbėti (6), virbėti, virba (1), virbinis (1), virdis (2), virgti (1), virkštėti (1), virkštis (1), virpėti (10), virpėti, virpa (1), viršininkas (1), virškinti (1), virstas (1), virsti (4), viršugalvis (1), viršum (1), viršus (5), virti (19), virtinis (1), virtis (1), virtuvė (1), virvė (6), virvėti (1), viržiai (1), viržis (6), viržys (2), visada (3), visados (1), visas (13), viskas (3), viskėti (3), višlis (1), višta (4), visti (2), vitis (1), vizga (2), vizgėti (3), vižlas (2), vo (1), vobyti (1), voga (2), vogonas (1), vograuti (2), vogti (2), voka (4), vokas (7), vokis (1), vokti (1), volas (3), volė (1), volioti (3), voliūga (1), volungė (4), vora (1), voras (9), vorupė (1), vorušis (3), vorykštė (1), vos (1), votelis (1), votis (4), vova (1), voverė (5), voverikštis (1), voveris (3), voverykščia (1), vovoras (1), vožti (2), vožyti (1), vydra (2), vydraga (1), vykis (3), vykti (3), vynas (2), vynmedis (1), vynmuša (1), vynsliektis (1), vynyčia (1), vypla (1), vypsa (1), vypsoti (2), vyras (17), vyskupas (1), vyšnia (3), vystas (3), vystė (1), vysti (2), vystyti (1), vytas (3), vyti (22), vyti, vijoti (1), vytinė (3), vytinis (1), vytis (6), vytolis (1), vytulas (2), vytuolys (1), vyturys (1), vytuvai (2), vyža (2), vyzius (3), vyžti (1), yda (2), ydant (1), yla (4), ylius (1), ynas (1), ynis (4), yra (7), ysas (2), yškus (2), ysnauja (1), ysnava (1), yvas (1), yvauti (1), ž (1), žabalas (2), žabangos (1), žabas (2), žabėti (1), zablys (1), žadas (3), žadejimas (1), žadėti (2), žadinys (1), žagarai (1), žagaras (4), žagas (2), žagata (1), žagilas (1), žaginis (1), žaginys (3), žagsėti (1), žagys (1), žaibas (4), žaidas (3), žaiginys (1), žaismas (1), žaisrus (1), žaisti (1), žaizda (1), žakė (2), žaketas (1), žala (5), žalas (3), žalga (7), žalgas (2), žalias (19), žaliaukės (1), žaliaukos (1), žalingas (1), žaliūgė (1), žaliūgės (1), žaliūkė (2), žalktys (2), žaltys (2), žalvas (2), žambas (12), žamė (1), zandalė (1), žandas (3), žandus (1), žara (1), žarais (1), žaras (3), žardas (14), žardis (7), žarginti (1), žarginys (1), žarija (5), žarijos (1), žariuoti (1), žarna (7), žarnos (1), žarotas (1), žaryti (2), žąsis (15), žastas (2), žaunas (1), žavesys (1), žavėti (3), žavinti (2), žavus (1), zdrazdas (1), žėbauti (1), žebelė (1), žebelis (3), žebelys (1), žebenkštė (2), žebenkštis (1), žeberkla (1), žeberklai (1), žeberklas (2), žeberklė (1), žėbėti (2), žebikė (1), žebirklas (1), žeblioti (1), žeboklė (1), žeboti (2), žebras (4), žėbti (4), žeburklas (1), žėdoti (1), žėginis (1), žegnoti (1), žegoti (1), žegsėti (1), zeidokas (1), žekas (1), žekė (2), želmuo (2), zelpstbinderis (1), želpuoti (1), želtas (10), želti (15), želvas (10), želvė (1), žemai (2), Žemaitija (1), žemaitis (1), žemas (5), žembėti (1), žembti (3), žemdirbis (1), žemė (20), žemlindis (1), žemobuolys (1), žemyna (1), žengsnis (1), žengti (7), žengti, žengia (1), ženklas (5), žentas (7), žėrėti (8), žergti (2), zerkolas (2), žerplėti (2), žerstukas (4), žerti (6), žėruoti (1), žerventi (1), žestis (1), ževelioti (1), ževelis (1), ževelys (1), ževergoti (1), ževernoti (1), ževoti (1), žẽmė (1), zgreblas (1), žiabrys (1), žiauberė (1), žiaubti (1), žiaudus (2), žiaumoti (2), žiauna (8), žiaunė (1), žiaunos (5), žiaunoti (1), žibė (1), žiberkla (1), žiberklai (1), žiberklas (1), žiberklės (1), žibėti (6), žibinkštis (1), žibirklai (1), žibirklas (1), žiburys (2), židinys (5), židuika (1), židuikas (1), žiebas (1), žiebti (3), žiedas (3), žiedžius (1), ziegorius (1), žiegzdros (1), žiema (14), žiemys (1), žiesti (17), žievė (2), žiezdra (5), žiezdros (1), žigas (1), žilainė (2), žilas (7), žilė (1), žilis (2), žilti (1), žilvitis (1), žinčius (1), žinia (2), žiniuolis (2), žinoti (18), žinta (1), žinti (1), žiobris (3), žiobrys (1), žiopla (1), žiopsoti (2), žioti (6), žiotis (1), žiovauti (3), žiponas (3), žirgas (11), žirglioti (1), žirgsnia (1), žirklės (3), žirnikai (1), žìrnis (12), ziskus (1), žįsti (4), žiuberklas (1), žiuberkulas (1), žiuburys (1), žiuponas (1), žiūponė (2), žiupsnis (2), žiūras (1), žiurė (1), žiūrėti (8), žiuriukė (1), žiuriutės (1), žiurkštas (1), žiurkžolės (1), žiurlys (1), ziurštas (3), žiurštokas (2), žiurštolius (1), žiūrus (1), žiužė (1), žižė (1), žlaugtas (1), žlauktas (1), žlėja (1), žlibas (1), zliebti (1), žlugtas (2), žlugti (1), žlugtis (1), žluktas (2), žmogus (10), žmona (6), žmonės (8), žmonpalaikė (1), žmuo (17), žmuoj (3), žnaibyti (1), žnybti (1), žobrynas (1), žodis (2), žodynas (1), žolė (15), zomatas (1), žosti (1), žubara (1), žuberklas (3), žubirklas (1), žudyti (2), žugara (3), žugertas (1), zuikis (6), žūklys (4), žukmistras (3), žuksparnis (2), žultis (1), žuobris (1), žuobrys (1), žuolis (3), zurga (1), zurgti (1), zurguoti (1), žurlė (1), zūrti (1), žūti (6), žuvėčia (1), žuvėdra (2), žuviedas (1), žuvis (18), žvagėti (1), zvagoti (1), žvaigzdė (15), žvairas (1), žvairus (1), žvaizdė (2), žvakė (4), žvalėti (1), žvalus (1), žvangėti (2), žvangus (1), žvarbus (1), žvejoti (2), žvejys (2), žvelgti (3), žvelti (1), žvengelis (1), žvengti (3), žverb lus (1), žverblėti (1), žvėris (19), žveruoti (1), žviedas (1), žviedras (1), žvilti (3), žvirblis (5), žvirbti (1), žvirgždas (2), žvirždas (1), žvizdra (1), žvynas (1), žvynė (3), žvyras (1), žvyrė (1), žvyruoti (1), žyčia (1), žyčinti (1), žyčionė (1), žyčioti (1), žyčyti (1), žydėti (2), žygūnas (2), žymė (4), žymėti (1), žymuo (1), žysti (1).