Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pikà
Straipsnelis:
Lie. pikà 'ilga ietis, smeigena', la. pīk̡is 'ietis' (Fraenkel 589) kaip ir sl. (ukr., br. пíка, le. slovk. pika, č. píka, bulg. пýка), germ. (vok. Pike 'ietis', angl. istor. pike 'pėstininkų ietis'), roman. (pranc. pique, it. picca, isp., port. pica 'ietis'), s.-ugr. (suomių piikki, es. pük, vengr. pika 'ietis') ieties pavadinimai yra tarptautinis terminas [87]. Fasmeris (Fasmer III 260) mano, kad šis terminas yra skolinys iš it. picca ir drauge užsimena, jog tarpine grandimi buvo vok. Pike arba pranc. pique.
Šaltinis:
Одинцов 1975 (1977), 87–88

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas