Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
siútas [turėtų būti siùtas]
Straipsnelis:
Keletas formų yra kilę tikrai iš *-uH-tó-: taip, pavyzdžiui, […] lo. con-sūtus ‘susiūtas’ […] iš *s(i̯)uH-tó- (s. i. syūtá- [RV] : lie. siútas, šaknis *s[i̯]eu̯H-) ir praes. suo (*s[i̯]éu̯H-o/e-)⁴⁶ [⁴⁶ Plg. ypač Walde-Hofmann, žr. suo ir Mayrhofer KEWA III 477 (žr. sī́vyati) su lit.].
Šaltinis:
García-Ramón 1993 (1994), 52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas