Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trė́kšti
Straipsnelis:
Germ. þresk-a- ‘kulti, mušti, dreschen’ (go. tik praes. þriskan ‘dreschen’, s. isl. nepaliudyta, tik s. šv. þryskia ‘dreschen’, s. ang. þerscan ‘dreschen, kristi, fällen’, s. ang. nepaliudyta, pirmąsyk v. v. ž., v. ol. ž. derschen, s. v. a. dreskan ‘dreschen’) gretinama su ter- ‘trinti, reiben’ (žr. þrent-a-) ir iš tikro reikšmes ‘trinti’ – ‘grūsti, stampfen’ – ‘kulti, mušti, dreschen’ – ‘malti, mahlen’ dažną sykį artimai susieja (lo. terere frumentum ‘dreschen’). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus dalykus, etimologija laikoma teisinga, nors germ. leksemų reikšmės nurodo kitą kryptį (‘kristi, smogti, schlagen’, galbūt ‘eiti, žengti, treten’). Minėtos giminiškų žodžių šeimos sk-vediniai yra: lie. trė́kšti ‘(su) spausti, (su)grūsti, (su)trinti, quetschen, (iš)sunkti, pressen, melžti, melken’; lie. traškyti ‘quetschen, hart melken’ bei keletas garsiažodžių, kurie užfiksuoti ir sl. kalbose [522]. Kitokio vokalizmo lytys, plg. lie. trùškinti ‘smulkinti, (su)malti’, ir esant tam tikroms aplinkybėms gr. τιτρώσκω ‘kenkiu, darau žalą, sužeidžiu’ ir toch. AB trāsk- ‘kramtyti, krimsti, kauen’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 522–523
Antraštė:
trė́kšti
Straipsnelis:
žr. treškėti
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 254

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas