Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aras
Straipsnelis:
žr. erelis
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 101–102
Antraštė:
áras
Reikšmė:
Adler
Straipsnelis:
Atvejai, kai ide. heteroklitinių -i-//-l-//-n- kamienų kontinuantai rytų baltų kalbose turi žodžio pradžios a, besikaitaliojantį pačiose baltų (ir slavų) kalbose su e (pati kaita problemiška ir nebūtinai susijusi su paveldėta apofonija heteroklitikų šaknyse): […] lie. áras (Juška, Slovar, 106), rytų lie. arẽlis, pr. arelis ir lie. erẽlis ‘Adler’, la. ḕrglis iš *ēr(d)lis; plg. gr. ὄρνις; sl. *orьlъ; het. ḫaraš ‘Adler’. […]
Šaltinis:
Eckert 1969, 9
Antraštė:
ãras
Reikšmė:
orzeł
Straipsnelis:
Kai kurie lietuvių žodžiai yra panašūs į deminutyvus, bet iš tikrųjų deminutyvinių formantų neturi. Lie. ãras, taip pat ẽras ʻorzełʼ ← arẽlis, erẽlis ʻt. p.ʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas