Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ąsà
Straipsnelis:
Trautmanno žodyne yra pateikiamas lie. ąsà, pr. ansis ‘katilo kabinamasis vąšas’. Slavų neišlaikytas žodis: argi įmanoma įsivaizduoti, kad šio iš ide. senovės einančio žodžio (plg. lo. ansa ‘ąsa, rankena, kilpa’, s. isl. æs ‘kilpa’ ir kt.) bl.-sl. nebeturėjo ir jis ne iš jų baltų paveldėtas?
Šaltinis:
Urbutis 1998f, 296
Antraštė:
ąsà
Straipsnelis:
Išskirtiniai europinio-indoeuropietiškojo sluoksnio baltų(-slavų) ir lotynų kalbų leksiniai sutapimai (abejotinas ar klaidingas paraleles palieku nuošalyje): lo. ansa ‘rankena, kotas’ : lie. ąsà [ir kt.].
Šaltinis:
Pisani 1968, 14
Antraštė:
ąsà
Reikšmė:
Griff, Henkel
Straipsnelis:
Go. ans* ‘Balken’ < germ. *anza-/*ansa-, plg. s. isl. áss ‘(Dach)Balken, Pfahl’, v. v. a. ans-boum ‘Brückenbalken’ yra etimologiškai neaiškūs. Sąsaja su lo. ānsa, lie. ąsà ‘Griff, Henkel’ yra semantiškai nepatraukli.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 62

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas