Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čė̃bras, čiõbras
Reikšmė:
Saturcia
Straipsnelis:
Lie. čė̃bras, čiõbras (Skardžius 57, Fraenkel LEW 71–72), la. cēberiņš ‘t. p.’ paskolinti iš slavų k. Sl. *čębrъ (*ščębrъ) ‘aromatingas augalas, vartojamas kaip prieskonis, Satureia hortensis’, ‘thymus’: slov. čọ́ber ‘Satureia hortensis’, le. cząber ‘t. p.’, r. чабёр : чáбeр ‘t. p.’; s. le. szcząbr ‘t. p.’, plg. r. dial. щебрéц ‘Thymus serpillum’; ir jo varianto sl. *čubrъ: slov. čúber ‘Satureia hortensis’, s. le. czubr ‘t. p.’, r. dial. чубýр, чумбур ‘Thymnus serpillum’; sl. *ščubrъ: č. dial. morov. ščuber ‘Saturea’.
Šaltinis:
SłPr II, 189–190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas