Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čemárka
Reikšmė:
toks viršutinis drabužis
Straipsnelis:
žr. čemoras
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas