Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čemerýčia
Straipsnelis:
Lie. čemerýčia paskolintas iš lenkų ar baltarusių kalbų (Fraenkel LEW 72) plg. le. ciemierzyca, s. le. czemierzyca ‘Veratrum album; Adonis vernalis’, br. чамяры́ца ‘Veratrum’, dial. чымяры́ца ‘Veratrum album’. Sl. *čemerica ‘nuodingi Veratrum, Helleborus augalai’, ‘čemeryčių milteliai, sukeliantys čiaudulį’ (plg. s.-kr. pasen. čemèrica ‘Helleborus’, r. чемери́ца ‘Veratrum’, Dalio dar ‘Helleborus’) ir jo variantas sl. *čemerika (pietryt.): slov. čemeríka ‘Veratrum album’, r. чемери́ка ‘Veratrum’ – iš sl. *čemerъ ‘nuodingas ir vaistingas augalas, Veratrum, Helleborus; to augalo nuodai, šio augalo nuodais sukeltos ligos’.
Šaltinis:
SłPr II, 137–138

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas