Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čemerỹs
Reikšmė:
Veratrum album; velnias
Straipsnelis:
Lie. čemerỹs ‘Veratrum album; velnias’ paskolintas iš slavų kalbų. Sl. *čemerъ ‘nuodingas ir vaistingas augalas, Veratrum, Helleborus; to augalo nuodai, šio augalo nuodais sukeltos ligos’ (plg. slov. čemęr ‘nuodai; labai kartus daiktas; pyktis, siutas; votis, žaizdos pūliai’, le. dial. cemir ‘duszność w piersiach utrudniają ca oddychanie’, r. šnek. чéмер ‘tokia arklių liga; pilvo skausmo rūšis’, dial. чемéр ‘nuodai ir skausmas nuo nuodų’). Semantinė raida: ‘augalo pavadinimas’ → ‘to augalo nuodai’ → ‘ligos pavadinimas’ → ‘pyktis, siutas’ ir t. t. Žodis priklauso ide. laikotarpiui (należący do warstwy ie.): kem-ero- : kom-ero : kₑm-ero. Žr. kẽmeras
Šaltinis:
SłPr II, 138–139

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas