Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čemõras
Reikšmė:
platus senų moterų nešiojamas sijonas
Straipsnelis:
čemõras ‘platus senų moterų nešiojamas sijonas’, plg. le. czamara ‘ilgas vyriškas viršutinis drabužis’ (LKŽ II² 67). Gana retas žodis, šia reikšme užfiksuotas apie Jurbarką. Yra toks pavadinimas ir baltarusių kalboje, plg. чамарка ‘ilgas viršutinis drabužis iš gelumbės’. Į lenkų kalbą žodis atėjo XVI a. per italų, plg. it. cimarra, it. dial. aciamarra ‘ilgas drabužis; kailiniai’, arba per ispanų kalbą, plg. isp. chamarra (s. isp. çamarra) ‘kailiniai’, iš arabų kalbos, plg. arab. sammur ‘kailiniai; kailis’ (Borejszo 1990, 134; Bartkiewicz 1974, 150; Фасмер ЕСРЯ IV, 330). Lietuvių kalboje kur kas dažnesnis šios šaknies pavadinimas čemárka ‘toks viršutinis drabužis’ (Guzevičiūtė 1991, 4, 17, 18; LKŽ II² 66). [Bartkiewicz M., Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Wrocław..., 1974; Borejszo M., Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600, Poznań, 1990; Gudzevičiūtė R., Lituanistica IV (8), 3–18]
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas