Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čẽmuras
Reikšmė:
platus ilgas laidotuvių drabužis
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariamas polonizmų vaidmuo lietuvių kalboje, lietuviškų ir skolintų žodžių semantinė sąveika [96].] Le. czamara ‘sermėga, užsegama prie kaklo’, ‘ilgas dvarininkų ir dvasininkų drabužis’ < it. zimarra ‘kunigaikščio drabužis’, pateko į žemaičių šnektas, įgijo reikšmę ‘platus ilgas laidotuvių drabužis’. Tikriausiai šiam žodžiui buvo priskirta lie. márška, drobùlė ‘apdangalas’ reikšmė (LKŽ), kuri buvo pagrindas lie. marškiniaĩ. Čia skolintam žodžiui, atrodo, priskirta ‘geresnė’ (iškilminga?) ir artimų pagal prasmę lietuviškų žodžių antrinė reikšmė. Po to tą reikšmę įgijo ir lenkiškas žodis.
Šaltinis:
Адомавичюте 1979, 98

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas